2 - izbový byt v Čiernej nad Tisou

Stiahnuť

Znalecký posudok (723 kB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu6 500,-
Najnižšie podanie5 850,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky1 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, suterén

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0903 420 800 bezplatná linka

 

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 663, vedenom Okresným úradom Trebišov - Katastrálny odbor, Okres: Trebišov, Obec: Čierna nad Tisou, Katastrálne územie: Čierna nad Tisou, a to:

  • byt č. 13 na 4.p. vo vchode 1 obytného domu so súpisným číslom 180, ktorý je postavený na parcele s parcelným číslom 41;

Právny vzťah k pozemku parcelné číslo 41 pod stavbou s.č. 180 nie je evidovaný na liste vlastníctva,

         podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti: 346/10000 (ďalej len „predmet dražby“).

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis predmetu dražby a Opis stavu predmetu dražby:

Byt č. 13 na 4. poschodí

Byt č. 13 sa nachádza na 4. poschodí bytového domu č.s. 180, na ul. Obrancov mieru, vchod 1, katastrálne územie Čierna nad Tisou. Pozostáva z dvoch obytných miestností, balkóna a príslušenstva, ktorým je predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, WC a pivnica č. 13 na prízemí. Bytové jadro časť murované, časť na báze dreva, keramický obklad vane, zariaďovacie predmety vaňa, umývadlo, splachovací záchod, batérie chýbajú, v kuchyni bez vybavenia, podlahy v izbách vlysy, ostatné PVC, úpravy vnútorných povrchov hladké omietky poškodené, obvodové steny navlhnuté, napadnuté plesňou, nefunkčná strešný krytina alebo klampiarske konštrukcia, okná drevené zdvojené - poškodené, dvere hladké plné alebo presklené poškodené, rozvody vody, kanalizácie, elektriny, plynu, zdroj teplej vody vo WC zásobníkový. Kúrenie bytu nie je žiadne, nefunkčný je elektrický rozvádzač, odpojený je plynomer. Byt je vo výlučnom vlastníctve a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu je 346/10 000.

Bytový dom je murovaný, má prízemie a štyri poschodia, nemá výťah. Vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, základy, strecha, schody a rozvody štandardné, okná v spoločných častiach plastové. Úpravy vnútorných a vonkajších povrchov, klampiarske konštrukcie, podlahy poškodené. Bytový dom do užívania odovzdaný v roku 1958. Údržba nedostatočná - potrebná je oprava. Opotrebenie stanovené lineárnou metódou, životnosť vzhľadom na značne zanedbanú údržbu je stanovená na 90 rokov (budovy pre bývanie murované hr. do 45 cm, monolitické, montované - odporúčaná životnosť 80-100 rokov).

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Izba                          3,51*4,96-0,23*0,95

17,19

Izba                          2,94*4,95-0,22*1,30

14,27

Kuchyňa                   3,49*2,27-0,38*0,94

7,57

Predsieň                   3,50*1,12+1,49*1,03

5,45

Kúpeľňa                    1,54*1,47

2,26

WC                           1,12*0,89

1,00

Pivnica (podľa pasportu)   3,10

3,10

Vypočítaná podlahová plocha

50,84

 

Obhliadka predmetu dražby

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0392022, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu

Spoľahlivé a poctivé slovenské online kasína 2022

Tvrdá konkurencia, ktorá vládne v dnešnom biznise s hazardnými hrami, núti prevádzkovateľov hazardných hier brať svoju povesť čo najvážnejšie. Veľké slovenské hazardné portály, ktoré pôsobia v tomto odvetví už mnoho rokov, si len zriedkakedy dovolia dopustiť sa nečestného konania voči zákazníkom. Ale podvodníci tiež nespia a šikovne sa maskujú ako slušné inštitúcie, čím zavádzajú neskúsených používateľov. Preto by ste mali zvážiť odborné rady a uprednostniť skutočne renomované a spoľahlivé slovenské online kasína so zaručenými výbermi. SK online kasína na https://onlinecasino-sk-24.com/ s dobre regulovanými licenciami, certifikátmi od známych audítorov, originálnym softvérom od známych značiek, pozornou zákazníckou podporou, jasnými podmienkami služieb a spravodlivou reklamou by sa mali považovať za spoľahlivé. Ak si nie ste istí alebo práve robíte prvé kroky v oblasti hazardných hier, dôverujte odborníkom, ktorí sa v tejto oblasti dobre vyznajú. OnlineCasino-SK-24.com recenzenti pravidelne kontrolujú známe online kasína a aktualizujú svoje recenzie. Zoznam 10 najlepších online kasín na Slovensku obsahuje len spoľahlivé stránky.