Stroje na výrobu drôtov a káblov

TOP ponukaZnížená cena
Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (546 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Iné
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu32 310,69
Najnižšie podanie32 310,69
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky9 500,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konania20.august 2019
Čas otvorenia8:30
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 12.08.2019 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 13.08.2019 o 08.00 hod.

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej tri pracovné dni vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK9575000000004007489898, VS:00452017, vedený v Československej obchodnej banke, a.s.,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

Názov

VTS-ZA %

Z

%

kMO

TS %

VŠH MV vbez DPH

TH EUR

kPT

kPS

kPD

kPL

kPI

kP

VŠH vbez DPH

ťahací stroj

55,63

-50,00

0,98

27,26

0

312,81

0,900

0,800

0,700

1,000

0,800

0,403

126,00

ťahací stroj

55,63

-50,00

0,98

27,26

0

312,81

0,900

0,800

0,700

1,000

0,800

0,403

126,00

ťahací stroj

55,63

-50,00

0,98

27,26

0

312,81

0,900

0,800

0,700

1,000

0,800

0,403

126,00

ťahací stroj

55,63

-50,00

0,98

27,26

0

312,81

0,900

0,800

0,700

1,000

0,800

0,403

126,00

ťahací stroj

63,13

-50,00

0,98

30,93

0

533,56

0,900

0,800

0,500

1,000

0,700

0,252

134,50

ťahací stroj

63,13

-50,00

0,98

30,93

0

533,56

0,900

0,800

0,500

1,000

0,700

0,252

134,50

ťahací stroj

63,13

-50,00

0,98

30,93

0

533,56

0,900

0,800

0,500

1,000

0,700

0,252

134,50

ťahací stroj

63,13

-50,00

0,98

30,93

0

533,56

0,900

0,800

0,500

1,000

0,700

0,252

134,50

ťahací stroj

63,13

-50,00

0,98

30,93

0

533,56

0,900

0,800

0,500

1,000

0,700

0,252

134,50

ťahací stroj

63,13

-50,00

0,98

30,93

0

533,56

0,900

0,800

0,500

1,000

0,700

0,252

134,50

ťahací stroj

63,13

-50,00

0,98

30,93

0

533,56

0,900

0,800

0,500

1,000

0,700

0,252

134,50

ťahací stroj

63,13

-50,00

0,98

30,93

0

533,56

0,900

0,800

0,500

1,000

0,700

0,252

134,50

ťahací stroj

63,13

-50,00

0,98

30,93

0

533,56

0,900

0,800

0,500

1,000

0,700

0,252

134,50

ťahací stroj

63,13

-50,00

0,98

30,93

0

533,56

0,900

0,800

0,500

1,000

0,700

0,252

134,50

ťahací stroj

63,13

-50,00

0,98

30,93

0

533,56

0,900

0,800

0,500

1,000

0,700

0,252

134,50

ťahací stroj

63,13

-50,00

0,98

30,93

0

533,56

0,900

0,800

0,500

1,000

0,700

0,252

134,50

ťahací stroj

63,13

-50,00

0,98

30,93

0

533,56

0,900

0,800

0,500

1,000

0,700

0,252

134,50

ťahací stroj

63,13

-50,00

0,98

30,93

0

533,56

0,900

0,800

0,500

1,000

0,700

0,252

134,50

ťahací stroj

63,13

-50,00

0,98

30,93

0

533,56

0,900

0,800

0,500

1,000

0,700

0,252

134,50

ťahací stroj

63,13

-50,00

0,98

30,93

0

533,56

0,900

0,800

0,500

1,000

0,700

0,252

134,50

ťahací stroj

63,13

-50,00

0,98

30,93

0

533,56

0,900

0,800

0,500

1,000

0,700

0,252

134,50

ťahací stroj

63,13

-50,00

0,98

30,93

0

533,56

0,900

0,800

0,500

1,000

0,700

0,252

134,50

ťahací stroj

63,13

-50,00

0,98

30,93

0

533,56

0,900

0,800

0,500

1,000

0,700

0,252

134,50

ťahací stroj

63,13

-50,00

0,98

30,93

0

533,56

0,900

0,800

0,500

1,000

0,700

0,252

134,50

ťahací stroj

63,13

-50,00

0,98

30,93

0

533,56

0,900

0,800

0,500

1,000

0,700

0,252

134,50

ťahací stroj

63,13

-50,00

0,98

30,93

0

533,56

0,900

0,800

0,500

1,000

0,700

0,252

134,50

ťahací stroj

63,13

-50,00

0,98

30,93

0

533,56

0,900

0,800

0,500

1,000

0,700

0,252

134,50

ťahací stroj

63,13

-50,00

0,98

30,93

0

533,56

0,900

0,800

0,500

1,000

0,700

0,252

134,50

ťahací stroj

63,13

-50,00

0,98

30,93

0

533,56

0,900

0,800

0,500

1,000

0,700

0,252

134,50

ťahací stroj

63,13

-50,00

0,98

30,93

0

533,56

0,900

0,800

0,500

1,000

0,700

0,252

134,50

ťahací stroj

63,13

-50,00

0,98

30,93

0

533,56

0,900

0,800

0,500

1,000

0,700

0,252

134,50

ťahací stroj

63,13

-50,00

0,98

30,93

0

533,56

0,900

0,800

0,500

1,000

0,700

0,252

134,50

ťahací stroj

63,13

-50,00

0,98

30,93

0

533,56

0,900

0,800

0,500

1,000

0,700

0,252

134,50

ťahací stroj

55,63

-65,00

0,98

19,08

0

410,98

0,900

0,800

0,500

1,000

0,700

0,252

103,50

ťahací stroj

55,63

-65,00

0,98

19,08

0

410,98

0,900

0,800

0,500

1,000

0,700

0,252

103,50

ťahací stroj

55,63

-65,00

0,98

19,08

0

410,98

0,900

0,800

0,500

1,000

0,700

0,252

103,50

ťahací stroj

55,63

-65,00

1,00

19,47

0

410,98

0,900

0,800

0,500

1,000

0,700

0,252

103,50

ťahací stroj

78,13

-60,00

1,00

31,25

0

688,43

0,900

0,800

0,400

1,000

0,700

0,202

139,00

ťahací stroj

78,13

-60,00

1,00

31,25

0

688,43

0,900

0,800

0,400

1,000

0,700

0,202

139,00

ťahací stroj

78,13

-60,00

1,00

31,25

0

2 420,31

0,900

0,800

0,100

1,000

0,700

0,050

122,00

ťahací stroj

78,13

-60,00

1,00

31,25

0

2 420,31

0,900

0,800

0,100

1,000

0,700

0,050

122,00

ťahací stroj

78,13

-60,00

1,00

31,25

0

2 420,31

0,900

0,800

0,100

1,000

0,700

0,050

122,00

ťahací stroj

78,13

-60,00

1,00

31,25

0

2 420,31

0,900

0,800

0,100

1,000

0,700

0,050

122,00

ťahací stroj

78,13

-60,00

1,00

31,25

0

2 420,31

0,900

0,800

0,100

1,000

0,700

0,050

122,00

ťahací stroj

78,13

-60,00

1,00

31,25

0

2 420,31

0,900

0,800

0,100

1,000

0,700

0,050

122,00

ťahací stroj

78,13

-60,00

1,00

31,25

0

2 420,31

0,900

0,800

0,100

1,000

0,700

0,050

122,00

ťahací stroj

78,13

-60,00

1,00

31,25

0

2 420,31

0,900

0,800

0,100

1,000

0,700

0,050

122,00

ťahací stroj

78,13

-70,00

1,00

23,44

0

2 420,31

0,900

0,800

0,100

1,000

0,700

0,050

122,00

ťahací stroj

78,13

-70,00

1,00

23,44

0

2 420,31

0,900

0,800

0,100

1,000

0,700

0,050

122,00

ťahací stroj

78,13

-70,00

1,00

23,44

0

2 420,31

0,900

0,800

0,100

1,000

0,700

0,050

122,00

ťahací stroj

78,13

-60,00

1,00

31,25

0

4 648,59

0,900

0,800

0,100

1,000

0,700

0,050

234,50

ťahací stroj

78,13

-60,00

1,00

31,25

0

4 648,59

0,900

0,800

0,100

1,000

0,700

0,050

234,50

ťahací stroj

78,13

-60,00

1,00

31,25

0

4 648,59

0,900

0,800

0,100

1,000

0,700

*
*
*
*
 
* všetky označené polia sú povinné

S profesionálmi to má cenu