Spoločná dražba motorových vozidiel a techniky

Druh ponukyPripravovaná dražba, Iné
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu1,-
Najnižšie podanie1,-
Minimálne prihodenie50,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme
Miesto konaniaareál spoločnosti Východoslovenskej distribučnej a.s., Teslova 3, 040 12 Košice

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

ŠPZ vozidla Rok výroby STK/EK Kategória KM Palivo Ohodnotenie predmetu dražby znalcom Najnižšie podanie Poznámka
KE174EN 2006 DO 6.4.2018 N1 119389 NM   2 200 občasné vynechanie 1 vstreku
KE175EN 2006 DO 14.4.2018 N1 191455 NM 3.766,80 1 900  
KE392JU 2015 3.8.2019 M1 44878 NM 2.181,00 2 000 Totálna škoda

Obhliadka predmetu dražby

 

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 810.

Obhliadka 1:                                  Obhliadka 2: 

Spôsob zloženia zábezpeky

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak cena dosiahnutá vydražením je vyššia ako 6 640 eur na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Košice, ak sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dražby inak. Ak cena dosiahnutá vydražením nie je vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.

                                                   

 

Registrácia účastníkov dražby:             v mieste konania dražby, v areáli spoločnosti Východoslovenskej distribučnej a.s., Teslova 3 v Košiciach, dňa 23.06.2018 od 08:00 hod. do 10.00 hod.

S profesionálmi to má cenu