spoluvlastnícky podiel vo veľkosti ½ na 2-izbový byt v Košiciach na ul. Gerlachovská

Znížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (733 kB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu42 250,-
Najnižšie podanie32 000,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky8 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti ½ na súbore nehnuteľností, ktorý je zapísaný na LV č. 13420, vedenom Okresným úradom Košice, Katastrálny odbor, Okres: Košice I, Obec: KOŠICE - SEVER, Katastrálne územie: Severné Mesto, a to:

  • byt č. 4 na 1. p. vo vchode 18 bytového domu Gerlachovská 18,20,22, so súpisným číslom 868, ktorý je postavený na parcelách reg. „C“ KN č. 7378, 7379, 7380,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve vo veľkosti 232/10000,
  • spoluvlastnícky podiel k pozemku na parcele reg. „C“ KN s parc. č. 7378 s výmerou 229 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, na parcele reg. „C“ KN s parc. č. 7379 s výmerou 227 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a na parcele reg. „C“ KN s parc. č. 7380 s výmerou 194 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vo veľkosti 232/10000 (ďalej len „predmet dražby“)

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis predmetu dražby a Opis stavu predmetu dražby:

Byt č. 4, na 1. posch. v byt. dome súp. č.868, Gerlachovská 18, Košice.

Popis bytového domu súp. č. 868 na parc. č. 7378, 7379, 7380 na ul. Gerlachovská č. 18, Košice:

Tehlový radový bytový dom je realizovaný ako 5 podlažný s prvým nadzemným vstupným podlažím /1.NP/. Objekt je riešený ako radový bytový dom s troma sekciami. Celková kapacita jednej sekcie bytového domu je 3x bytové jednotky x 4 podlažia, plus 2x bytové jednotky na 1.NP, t.j. 14 bytov v jednom vchode. Nehnuteľnosť bola postavená v roku 1963, viď doklad o veku stavby. Byt č. 4 je umiestnený na 1. poschodí / 2.NP/ bytového domu súp. č. 868 na ulici Gerlachovská č. 18, v katastrálnom území Severné Mesto, obec Košice - Sever, okr. Košice IV. Lokalita, v ktorej sa bytový dom nachádza, časť Podhradová, je pokojné sídlisko, umiestnené v okrajovej časti mesta Košice, vystavané väčšinou z tehlových bytových domov a tiež z montovaných betónových plošných panelov podľa typových projektov bytových domov. O byty v tejto lokalite pretrváva ustálený vysoký záujem, vzhľadom na polohu s okolitou zeleňou. Do centra mesta Košice je cca 3-4 km. Dvojizbový byt je I. kategórie. Spoluvlastnícky podiel ku spoločným častiam a zariadeniam bytového domu je v podiele 232/10000.  Spoluvlastnícky podiel k bytu 1/2+1/2.

 

TECHNICKÝ STAV: / ku dňu 30.06.2020/

Na základe miestneho šetrenia bolo zistené, že na bytovom dome bola prevedená iba čiastočná obnova spoločných priestorov, prevedená bola úprava vnútorných povrchov stien vymaľovaním a výmena stúpacích rozvodov vody, kanalizácie a plynu. Opravená bola strecha a strešné zvody. Prevedená bola výmena vstupných dverí z obidvoch strán vstupu a okien v spoločných priestoroch za plastové. Vstupná brána bola vybavená elektronickým vrátnikom. Osadené boli nové poštové schránky. Vo vstupnom podlaží, v spoločných schodiskových priestoroch, na schodoch a  na všetkých podlažiach sú podlahové krytiny betónové s  povrchovou úpravou liate terazzo.

Bytový dom má 5 nadzemných podlaží. V 1.NP, ktoré je vstupným podlažím sa nachádza zádverie, chodba, dvojramenné schodisko, miestnosti s pivnicami k jednotlivým bytom, technické miestnosti a spoločné priestory - kočikáreň, bývalá práčovňa, sušiareň. Na typickom podlaží sa nachádza chodba, tri bytové jednotky a dvojramenné schodisko. Bytový dom je napojený na všetky mestské inžinierske siete (eli., plynovod, vodovod, kanalizácia, teplovod a internet). Bytový dom nemá výťah. Prístup k bytovému domu je z ulice Gerlachovská s parkoviskom za bytovým domom z východnej strany a na priľahlých prístupových komunikáciách. Bytový dom je hodnotený v dobrom technickom stave, vrátane prevedených opráv bez zateplenia obalových konštrukcií. Opravy sú zohľadnené pri stanovení koeficienta vybavenosti ,,kv´´. Životnosť a opotrebovanie je stanovené kubickou metódou. Základná životnosť pre bytové domy sa pohybuje v rozmedzí 80 - 100 rokov v závislosti od materiálovo-technického prevedenia a technického stavu bytového domu.

 

SPOLOČNÉ ČASTI:

Základy - ŽB doska a základové pásy

Zvislé nosné konštrukcie - železobetónový skelet s výplňovým murivom

Deliace konštrukcie murované tehlové hrúbky 100 mm.

Vodorovné konštrukcie - železobetónové prefabrikované dosky z panelov hr. 150 mm a podlahou 50 mm

Železobetónové prefabrikované dvojramenné schodiská s nášľapnou vrstvou liate terazzo

Zastrešenie bez krytiny - plocha strecha

Krytina strechy - z povlakových krytín vo forme hydroizolačných pásov

Klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (atiky, rímsy, parapetné plechy, lemovania a pod.).

Úpravy vnútorných povrchov - vápenné štukové omietky stien a stropov, na vstupnom podlaží v zádverí je pôvodná  keramická lišta

Úpravy vonkajších povrchov - pôvodná fasádna omietka bez zateplenia

Dvere a vráta - v spoločných priestoroch sú osadené prevažne dvere na báze dreva plné v plechových zárubniach,

vstupné dvere predné drevené so zasklením, a zadné plastové so zasklením, vymenené z obidvoch strán vstupu

Okná - plastové s dvojvrstvovým zasklením v bielom prevedení

Povrchy podláh - v komunikačných priestoroch vstupného podlažia a pred bytmi liate terazzo, na schodiskách liate terazzo

Vonkajšie príslušenstvo - pripojenia na technickú infraštruktúru

 

SPOLOČNÉ ZARIADENIA:

Vykurovanie - teplovodné ústredné, napojenie z centrálnej kotolne, pričom v každom byte sú radiátory

Stúpacie a hlavné rozvody k jednotlivým priestorom sú z oceľových rúr

Elektroinštalácia - rozvodná sústava 3NPE, 230/400, 50 Hz, TN-S. Všetky elektromery bytov sú inštalované

v rozvádzačoch na jednotlivých podlažiach pred bytmi. Vnútorné rozvody sú realizované v káblových žľaboch, na jednotlivých podlažiach v spoločných priestoroch pod omietkou, sčasti pod lištou. Osvetlenie v spoločných priestoroch je vypínačmi

Bleskozvod - s uzemňovacou sústavou

Vnútorný vodovod - rozvod studenej a teplej vody, hlavné rozvody studenej vody z pozinkované potrubia s tepelnou izoláciou a teplej vody z PVC potrubia

Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie z plastových rúr

Vnútorný plynovod - z oceľových rúr.

Ohrev teplej vody centrálny z výmenníkovej stanice.

Ostatné - rozvody slaboprúdu (telefón, domový telefón).

Výťahy - bytový dom nemá výťah

 

 

 

 

Popis bytu č. 4 na1. poschodí/ 2.NP/, ul. Gerlachovská č. 18, Košice:

Byt č. 4/1 .poschodí je v osobnom vlastníctve vlastníkov: Majerníková Jana Homoľová Ľubica / viď LV 13420/. Správcovským bytovým družstvom je PIDES, s.r.o. Košice, Šoltésovej 9, 040 01 Košice.

 

Dispozíciu bytu tvorí: 2 x izba, predsieň, kúpeľňa, WC, kuchyňa, balkóna a pivnica v 1.NP.

Samotná podlahová plocha bytu predstavuje výmeru 52,24 m2. K tejto výmere bola pripočítaná podlahová plocha pivnice patriacej k bytu, nachádzajúcej sa v 1.NP t.j. 2,05 m2. Celková podlahová plocha bytu spolu s pivnicou je 54,29 m2. Byt č. 4 je umiestnený vo chode č. 18 vo vnútornej sekcií bytového domu na 1. poschodí /2.NP/ bytového domu Gerlachovská 18, je vybavený úplným základným príslušenstvom a ústredným kúrením z centrálneho zdroja,  s pôvodnou dispozíciou bytového jadra.

Vybavenie bytu predstavuje:

Byt je v pôvodnom stave, má vymenené dve okná za plastové a to v kuchyni a v izbe s balkónom. Všetko ostatné v byte je pôvodný stav s morálne starším vybavením. vymenené sú iba spoločné stúpacie rozvody v inštalačnom jadre. Bytové jadro je pôvodné, vsadené umakartové. Kúpeľňa je s oceľovou smaltovanou vaňou a keramickým umývadlom s batériou 1x sprchová páková, umiestnená nad umývadlom. Na stenách kúpeľne je staršia vode odolná tapeta, podlaha PVC linoleum. Samostatné WC s keramickou misou s plastovou splachovacou nádržkou umiestnenou hore na stene. Na jednej stene vo WC je starší keramický obklad do výšky cca 1 m, podlaha je  PVC linoleum. Kuchynská linka morálne staršia s materiálu na báze dreva, dĺžky 1,80 m so smaltovaným drezom a vodovodnou batériou 1 ks a  plynovým sporákom. V kuchyni sa nachádza pôvodná vstavaná potravinová skriňa. Podlahy v izbách tvoria pôvodné veľkoplošné parketové vlysy, v kuchyni, kúpeľni, WC a v predsieni je pôvodná PVC podlahová krytina. Okno v kuchyni, v izbe a balkónové dvere sú typové plastové s izolačným dvojsklom, okno v druhej izbe je pôvodné drevené zdvojené okno. Vstupné dvere drevené dyhové plné, vnútorné dvere dyhové s čiastočným zasklením. Na stenách bytu sú pôvodné vápenné štukové omietky. Bytové rozvody vodovodu sú vymenené. Stúpacie rozvody teplej vody a plynu sú menené, ostatné pôvodné. Rozvody elektroinštalácie sú tiež pôvodné s pôvodnou poistkovou skriňou a poistkami na chodbe. Kúrenie ústredné teplovodné, radiátory oceľové rebrové. Byt má samostatné meranie SV, TÚV, plynu a elektro, certifikovanými meračmi. Byt je v štandardnej výbave s morálne starším vybavením, je obývaný vlastníkmi bytu. K bytu prináleží 1 x balkón o dĺžke 2,56 m so vstupom z obývacej izby  - vedľa kuchyne, orientovaný na východ. Pivnica sa nachádza v 1. nadzemnom podlaží. Výmera pivnice je 1,71*1,20 m.

Vybavenie bytu a bytového domu je zohľadnené pri výpočte technickej hodnoty bytu, pri stanovení koeficienta vybavenosti ,,kv´´ v stĺpci štandard. Byt je obývaný majiteľmi bytu, nie je veľmi dobre udržiavaný, potrebuje kompletnú rekonštrukciu a modernizáciu. V izbe s pôvodným dreveným oknom sa vytvára pleseň v rohu izby pri okne.

 

Popis bytu č. 4 - jeho príslušenstva, spoločných častí a zariadení byt. domu súp. č. 868 na ul. Gerlachovská č.18:

 

Súčasťou bytu je vnútorné vybavenie:

vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické,  a plynové bytové prípojky, prípojka STA, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie. Poštová schránka, zvonček, kuchynská linka, plynový sporák, vodovodné batérie, vaňa a radiátory.

 

Spoločné časti domu sú:

základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť.

 

Spoločné zariadenia domu sú:

výťahy, kočikárne, sušiarne, práčovne, STA, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické a plynové domové prípojky aj keď sú umiestnené mimo domu.

 

Charakter nehnuteľnosti:

Jedná sa o bytovú jednotku v bytovom dome, ktorá je zaradená do I. kategórie s úplným sociálnym vyhotovením a ústredným vykurovaním.

 

 

 

 

 

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Izba 4,95*3,09

15,30

Izba 4,95*3,55

17,57

Predsieň 3,48*1,09+1,13*0,38+0,38*0,5

4,41

Kuchyňa 3,47*3,0+1,42*1,03

11,87

Kúpeľňa 1,42*1,51

2,14

WC 1,08*0,88

0,95

Výmera bytu bez pivnice

52,24

Pivnica 1,71*1,20

2,05

Vypočítaná podlahová plocha

54,29

Balkón 2,56*0,82

2,10

 

POZEMKY:

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

Identifikácia pozemku:  Podľa LV 13420

Predmetom je pozemok, parcely registra  C-KN s parc. č. 7378, 7379, 7380, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Severné Mesto, obce: Košice - Sever, okres: Košice I, polohou nachádzajúci sa v dobrej dostupnosti centre mesta, v zastavanom území mesta Košice na sídlisku Podhradová. Výmera pozemku je spolu 650 m2. Spoluvlastnícky podiel k pozemku je 232/10000. Výmera vlastníkovho pozemku je 15,08 m2. Pozemok je zastavaný bytovým domom súp. č. 868 Gerlachovská 18,20,22. Pozemok s možnosťou napojenia na všetky inžinierske siete, na vodovod, kanalizáciu, plynovod, teplovod, NN a internet. Negatívne účinky okolia na pozemky neboli zistené.

Pozemky sú ohodnocované v zmysle vyhlášky č. 492/2004 prílohy č. 3, odst. E.3.1.1, v zmysle jej noviel a vyhlášky č. 213/2017 Z.z..

Metóda polohovej diferenciácie v zmysle vyhlášky 213/2017 Z.z.:

Pozemky na zastavanom území obcí, nepoľnohospodárske a nelesné pozemky mimo zastavaného územia obcí,) pozemky v zriadených záhradkových osadách,) pozemky mimo zastavaného územia obcí určené na stavbu,) pozemky v pozemkových obvodoch jednoduchých pozemkových úprav na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom, ktoré sa nachádzajú pod osídleniami marginalizovaných skupín obyvateľstva a v hospodárskych dvoroch)

Obhliadka predmetu dražby

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0242020, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu