Dražba Garsónky v Komárne

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu12 000,-
Najnižšie podanie12 000,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky3 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania21.jún 2018
Čas otvorenia10:00
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Kataríny Nagyovej, so sídlom Jókaiho 26 945 01 Komárno, zasadacia miestnosť na prízemí

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 7747, vedenom Okresným úradom Komárno - Katastrálny odbor, Okres: Komárno, Obec: KOMÁRNO, Katastrálne územie: Komárno, a to:

  • byt č. 26 na 1. p., vo vchode č. 2 bytového domu, so s. č. 221, nachádzajúci sa na parcele reg. "C" č. 1191, Popis stavby. Obytný dom,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 1983/195161,
  • spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 1983/195161, parcela registra "C" KN s parcelným číslom 1191 o výmere 664 m², druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,

(ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby:

Garsónový byt č. 26, nachádzajúci sa na druhom nadzemnom podlaží (podľa LV 1.p.), dispozične pozostáva z jednej izby s kuchynským kútom, kúpeľne, WC a predsiene. Byt nebol v písomne stanovenom termíne sprístupnený. Vypočítaná podlahová plocha je 19,66 m2.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby: Popis bytového domu Bytový dom sa nachádza v zastavanom území okresného mesta Komárno, v rovnomennom katastrálnom území, leží na pozemku parcelné číslo 1191, postavený bol v roku 1967, steny sú betónové, strecha plochá, fasádne omietky brizolitové, čiastočne poškodené, vnútorné omietky sú vápenné, stropy a schody železobetónové, dom je celý podpivničený, má tri vchody, štyri nadzemné podlažia, na prvom nadzemnom podlaží sú dva byty, na ostatných po tri, spolu je vo vchode 11 bytov, v bytovom dome je celkom 33 bytov, vstupné dvere sú novšie kovové, okná v spoločných priestoroch sú novšie plastové s izolačným dvojsklom, vo vchode nie je výťah, dom je napojený na všetky základné inžinierske siete.

 

 

 

 

Popis bytu:

Jedná sa o garsónový byt č. 26, nachádzajúci sa na druhom nadzemnom podlaží (podľa LV 1.p.), dispozične pozostáva z jednej izby s kuchynským kútom, kúpeľne, WC a predsiene. V byte bola vykonaná rozsiahla modernizácia, spočívajúca vo výmene pôvodného okna za plastové s izolačným dvojsklom a interiérovými horizontálnymi hliníkovými žalúziami, vystierkovaní stien, nahradení nášľapných vrstiev plávajúcou laminátovou podlahovinou v izbe a keramickou dlažbou v ostatných miestnostiach, vymenené boli rozvody elektroinštalácie a príslušné rozvody vody a kanalizácie, v kúpeľni je novší sprchovací kút a umývadlo s pákovými batériami, v miestnosti WC je kombi záchod, steny sú čiastočne obložené keramickým obkladom, vstupné dvere do bytu sú drevené hladké, interiérové dvere do izby sú drevené celo presklené, do WC plastové skladacie, osadené do oceľových zárubní, zavedená je svetelná a zásuvková elektroinštalácia, merače studenej a teplej vody sú v inštalačnej šachte s prístupom z WC, ohrev úžitkovej vody je centrálny diaľkový, kúrenie je diaľkové teplovodné, radiátor plechový panelový.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

izba: 3,47*4,12

14,30

predsieň: 1,30*1,67

2,17

kúpeľňa: 1,25*1,67

2,09

WC: 0,92*1,20

1,10

Vypočítaná podlahová plocha

19,66

 

  1.  

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

spoluvlastnícky podiel

POPIS

Pozemok parcelné číslo 1191 je zaradený v katastri nehnuteľnosti ako zastavané plochy a nádvoria. Predmetom ohodnotenia je spoluvlastnícky podiel 1983/195161. Pozemok sa nachádza v zastavanom území okresného mesta Komárno. Mesto Komárno má podľa údaju z internetovej stránky cca 34.478 obyvateľov. Pozemok je zastavaný stavbou. V mieste, kde sa nachádza pozemok je možnosť napojenia na všetky základné inžinierske siete. Pozemok je rovinatý.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 30.05.2018 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 31.05.2018 o 14.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0102018, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu