2 - izbový byt v Košiciach - Šaci

Stiahnuť

Znalecký posudok (888 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu49 000,-
Najnižšie podanie49 000,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky14 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania14.máj 2019
Čas otvorenia10:00
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1813 vedenom Okresným úradom Košice - Katastrálny odbor, okres: Košice II, obec: KOŠICE- ŠACA, katastrálne územie: Šaca, a to:

 

 • byt č. 6  na 2.p. vo vchode 64 bytového domu Železiarenská 62,64,66 so súpisným číslom 480, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 934; na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 935; na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 936;
 • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti: 347/10000,
 • spoluvlastnícky podiel k pozemku: 347/10000, parcela registra "C" KN s parcelným číslom 934 o výmere
  227 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra "C" KN s parcelným číslom
  935 o výmere 184 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra "C" KN s parcelným číslom 936 o výmere 235 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby:

Byt č. 6, na 2. posch. byt. domu súp. č.480, Železiarenská 64 v Košiciach-Šaca:

Byt č. 6 v osobnom vlastníctve na 2. poschodí je vybavený úplným základným príslušenstvom a ústredným kúrením
z
centrálneho zdroja. Dispozíciu bytu tvorí, 2x izba, predsieň, kúpeľňa, WC, kuchyňa,  a pivnica  v 1.PP.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

 

Bytový dom so súp. č. 480, na parc.  č. 934, 935 a 936, Železiarenská 64, v Košiciach-Šaca:

Bytový dom modifikovanej konštrukčnej sústavy T13, s kombinovaným nosným systémom murovaných obvodových a stredných pozdĺžnych stien, je samostatne stojaci radový bytový dom s tromi samostatnými vstupmi. Dom má obvodový plášť murovaný z kusových keramických tvárnic ( blokov), nezateplený.  Bytový dom má 4 nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie s tromi schodiskovými sekciami. V 1.PP sa nachádzajú pivnice patriace
k jednotlivým bytom, 1.NP je vstupné podlažie. V 1.NP až 4.NP sa nachádzajú bytové jednotky v celkovom počte 8 bytov vo vchode č. 64. Nehnuteľnosť bola postavená v roku 1955, viď doklad o veku stavby. Ohodnocovaný byt č. 6  je umiestnený na 2. poschodí /3.NP/ bytového domu súp. č. 480 na ulici Železiarenská č. 64, v katastrálnom území Šaca, obec Košice - ŠACA, okr. Košice II.  Lokalita v ktorej sa bytový dom nachádza, bola vystavaná v päťdesiatych rokoch minulého storočia podľa typových projektov bytových domov pre zamestnancov bývalých Východoslovenských železiarni. O byty je v tejto lokalite záujem v rovnováhe. Do centra mesta Košice je cca 15 km.  Dvojizbový byt je I. kategórie.  Spoluvlastnícky podiel ku spoločným častiam a zariadeniam bytového domu je
v podiele 347/10000. 

 

Opis stavu predmetu dražby:

Byt č. 6, na 2. posch. byt. domu súp. č.480, Železiarenská 64 v Košiciach-Šaca:

Ohodnocovaný byt je po prevedenej, sčasti nedokončenej rekonštrukcii, ktorá bola prevedená v roku 2014 a časť
v roku 2016. Prvá časť rekonštrukcie prebehla v roku 2014. Vymenené boli okná za plastové a podlahy v celom byte, za plávajúce laminátové. V izbách bola nanesená nová omietka a osadené sadrokartónové podhľady s bodovým osvetlením /2016/. Dispozícia bytu nebola zmenená oproti pôvodnému stavu pri kolaudácií. Bytové hygienické jadro je murované s keramickým obkladom stien v kúpeľni do výšky 150 cm, vo WC do výšky 120 cm, s keramickou dlažbou, s meračmi studenej vody v inštalačnom jadre vo WC / 2014/. Vybavenie kúpeľne: plastová vaňa, keramické umývadlo, batéria páková zmiešavacia sprchová 1ks,  umývadlová 1ks, samostatné WC kombi s keramickou nádržkou / 2014/. Kuchyňa nie je dokončená, je v stave bez kuchynskej linky a bez spotrebičov, s keramickým obkladom v časti za plánovanou kuchynskou linkou. Potrebné je dokončiť strop v kuchyni, ktorý je obložený sadrokartónom, bez omietky. Byt má vlastný ohrev TÚV – plynový prietokový ohrievač sa nachádza v kúpeľni/ 2014/. V byte sú pôvodné rozvody ÚK s novými panelovými radiátormi v izbách a v predsieni, s termoregulačnými hlavicami a meračmi spotreby tepla. V kuchyni je pôvodný rebrový radiátor. Podlahy v kúpeľni a WC tvorí keramická dlažba /2014/.
V kuchyni, predsieni, spálni  a obývacej izbe sú plávajúce laminátové podlahy vymenené v roku 2014, pri vstupných dverách je keramická dlažba. Vnútorné dvere  do kúpeľne a WC sú drevené, v obývacej izbe a spálni dvere nie sú osadené, vstupné dvere plné drevené dyhové, bezpečnostné. Okná boli vymenené za plastové v bielom prevedení
s plastovými žalúziami / 2014/. Byt má lodžiu, prístupnú z obývacej izby, ktorá je obložená lexanom. 
Byt je udržiavaný, v dobrom technickom stave aj napriek tomu, že nie je obývaný. Pivnica patriaca k bytu sa nachádza v suteréne / 1.PP/.

 

Bytový dom so súp. č. 480, na parc.  č. 934, 935 a 936, Železiarenská 64, v Košiciach-Šaca:

V roku 2011 bola na bytovom dome prevedená celoplošná oprava fasády s následnou farebnou povrchovou úpravou, s prevedenou výmenou klampiarskych konštrukcií a bleskozvodu. Na bytovom dome bola predtým prevedená oprava strechy a prekrytie bočných strešných terás. V priebehu rokov 2009 - 2011 bola prevedená výmena okien v spoločných priestoroch a výmena vchodových dverí. Osadené boli nové poštové schránky. Prevedená bola maľba spoločných schodiskových priestorov. Na všetkých podlažiach pred bytmi je pôvodná podlaha z keramickej dlažby
a na schodiskách je liate terazzo.  Na typickom podlaží sa nachádza chodba a dve bytové jednotky. Bytový dom je napojený na všetky mestské inžinierske siete - elektrinu, plynovod, vodovod, kanalizácia a internet. Stúpacie rozvody vody a kanalizácie sú vymenené. Prevedená bola regulácia vykurovacej sústavy. Prístup k bytovému domu je z  ulice  Železiarenská s parkoviskom v okolí bytového domu. Bytový dom je v dobrom technickom stave vzhľadom
na prevedené opravy a materiálovo – technické prevedenie. Zohľadňujem pri stanovení koeficientu vybavenosti kv. Životnosť a opotrebovanie bytového domu je stanovené analytickou metódou  vzhľadom na prevedené opravy bytového domu. Informácie poskytol správca bytového domu – Bytex.

SPOLOČNÉ ČASTI:

Základy - základové pásy z liateho betónu

Zvislé nosné konštrukcie - nosné obvodové múry, murované z keramických tvárnic

Deliace konštrukcie - murované z keramických tvárnic

Vodorovné konštrukcie - železobetónové

Železobetónové prefabrikované dvojramenné schodiská s povrchom  liate terazo, zábradlia kovové s nátermi
a dreveným madlom

Zastrešenie bez krytiny - sedlová strecha

Krytina strechy  - pálená škridla

Klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (atiky, rímsy, parapetné plechy, lemovania a pod.).

Úpravy vnútorných povrchov - vápenné štukové omietky stien a stropov

Úpravy vonkajších povrchov - farebná silikátová omietka, prevedenie v roku 2011

Dvere a vráta - v spoločných priestoroch sú osadené prevažne dvere na báze dreva plné v plechových zárubniach,

vstupné dvere kovové so zasklením, vymenené  v roku 2009 - 2011

Okná - plastové s izolačným dvojsklom, vymenené v roku 2009 - 2011

Povrchy podláh - v komunikačných priestoroch vyhotovené z keramickej dlažby, na schodoch liate terazzo

Vonkajšie príslušenstvo - pripojenia na technickú infraštruktúru

 

SPOLOČNÉ ZARIADENIA:

Vykurovanie - teplovodné ústredné, napojenie z centrálnej kotolne, pričom v každom byte sú radiátory

Stúpacie a hlavné rozvody k jednotlivým priestorom sú z oceľových rúr

Elektroinštalácia - rozvodná sústava 3NPE, 230/400, 50 Hz, TN-S. Všetky elektromery bytov sú inštalované

v rozvádzačoch pri vchodoch do bytov. Vnútorné rozvody sú realizované v káblových žľaboch, na jednotlivých podlažiach v spoločných priestoroch pod omietkou. Osvetlenie v spoločných priestoroch je nástennými vypínačmi
s časovačom

Bleskozvod - s uzemňovacou sústavou

Vnútorný vodovod - rozvod studenej vody, hlavné rozvody z plastového potrubia

Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie z plastových rúr

Vnútorný plynovod - z oceľových rúr.

Ohrev teplej vody - lokálny, plynový prietokový ohrievač

Ostatné - rozvody slaboprúdu (telefón, domový telefón, internet)

Výťahy - bytový dom bez výťahu

 

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Predsieň 4,17*1,41+1,62*1,92+1,03*0,51

9,52

Izba 4,16*4,14

17,22

Izba 4,16*3,47

14,44

Kuchyňa 4,18*2,48

10,37

Kúpeľňa 1,53*2,19-0,84*0,40

3,01

WC 0,75*1,77

1,33

Výmera bytu bez pivnice

55,89

Pivnica 1,51*4,15

6,27

Vypočítaná podlahová plocha

62,16

Lodžia 1,13*2,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2,37

 

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 29.04.2019 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 30.04.2019 o 13.00 hod.

 

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

 1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:1302018,
 2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
 3. banková záruka,
 4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu