1 - izbový byt v Košiciach na Ostravskej ul.

Stiahnuť

Znalecký posudok (1,34 MB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (230 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu57 000,-
Najnižšie podanie57 000,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky17 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania23.október 2019
Čas otvorenia10:00
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 12959 vedenom Okresným úradom Košice - Katastrálny odbor, okres: Košice IV, obec: KOŠICE- JUH, katastrálne územie: Južné Mesto, a to:

  • byt č. 2  na prízemí vo vchode 20 obytného domu Ostravská 18,20 so súpisným číslom 1016, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 3698/276;
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti: 160/10000,
  • spoluvlastnícky podiel k pozemku: 160/10000, parcela registra "C" KN s parcelným číslom 3698/276 o výmere 354 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie.

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

 

Opis predmetu dražby:

Byt č.2, na príz. byt. domu súp. č.1016, Ostravská 20, Košice

Byt č. 2, na prízemí (1.NP), je vybavený základným príslušenstvom a ústredným vykurovaním z centrálneho zdroja.  Dispozíciu bytu tvorí 1x izba a príslušenstvo: predsieň, kúpeľňa spoločná s WC a  kuchyňa. Byt nemá lodžiu
a neprináleží k nemu pivnica v 1.PP.

Vypočítaná podlahová plocha je 31,33 m2.

 

Bytový dom so súp. č. 1016, na parc. č. 3698/276  ul. Ostravská 18, 20, vchod č. 20, Košice

Radový bytový dom súp. č. 1016 panelovej konštrukcie, má 8 nadzemných podlaží a jedno podzemné, z toho 1.NP  (prízemie) - medziposchodie medzi 1.PP a 1.NP je vstupné podlažie so vstupnou chodbou, kde sa nachádzajú poštové schránky a následne vstup na 1.NP, ktoré je prístupné jednoramenným kovovým schodiskom. Z 1.NP je prístup
do pivničných priestorov a dva byty. V 1.PP sa nachádzajú pivnice k jednotlivým bytom, spoločná miestnosť pre bicykle a kočíky a technické miestnosti. Celková kapacita sekcie č. 20 bytového domu je 7 podlaží x 3 bytové jednotky a 1.NP x 2 byty  t.j. spolu 23 bytov. Na typickom podlaží sa nachádzajú tri byty, výťah a dvojramenné schodisko. Ohodnocovaný byt č. 2 sa nachádza na 1.NP (vyvýšenom prízemí).

Opis stavu predmetu dražby:

Byt č.2, na príz. byt. domu súp. č.1016, Ostravská 20, Košice

Ohodnocovaný byt je po komplexnej rekonštrukcií vykonanej v roku 2012 s rekonštrukciou bytového jadra, vnútorných rozvodov elektriny, vody, kanalizácie a plynu, s prevedením nových stierok, so štandardným vybavením kuchyne a hygienickej časti.  Bytové jadro je murované z tvárnic Ytong. Kúpeľňa je spoločná s WC, s oddeleným sprchovacím kútom a umývadlom, vodovodnou sprchovou batériou 1ks a 1ks pákovou batériou nad umývadlom, WC - 1x keramické WC kombi so splachovacou nádržkou. V kúpeľni a WC sú keramické dlažby a keramické obklady
po strop. Kuchynská linka je nová, z materiálu na báze dreva o dĺžke 1,20 m s nerezovým drezom a pákovou vodovodnou batériou, a spotrebičmi: s plynovým sporákom s elektrickou rúrou a digestorom. Pod linkou je keramický obklad. Podlahové krytiny v izbe, kuchyni a predsieni sú plávajúce laminátové, v kúpeľni s WC je  keramická dlažba. Okná sú plastové v bielom prevedení s plastovými žalúziami.  Vnútorné dvere do kúpeľne a WC sú drevené plné, dvere do izby sú drevené čiastočne presklené s obložkou. Vchodové dvere sú vymenené v rámci rekonštrukcie, bezpečnostné. Radiátory sú rebrové liatinové ošetrené novým náterom. Rozvody vody a kanalizácie - výmena spoločných stúpačiek za plastové prevedená v roku 2019

 

Bytový dom so súp. č. 1016, na parc. č. 3698/276  ul. Ostravská 18, 20, vchod č. 20, Košice

Z konštrukčného hľadiska je objekt založený na pásových základoch a pilótach, zvislé nosné konštrukcie a deliace priečky - panelové typovej konštrukčnej sústavy, stropná konštrukcia monolitická betónová, obvodové steny panelové.  Na bytovom dome je zrealizovaná spádová strecha s novou živičnou krytinou a zateplením. Bytový dom  je zateplený kontaktným zatepľovacím systémom s farebnou povrchovou úpravou. V spoločných priestoroch na chodbách
v schodiskovom priestore sú nové plastové okná, ktoré sú umiestnené na medziposchodí. Vstupná brána je nová oceľová s povrchovou plastovou úpravou. Pri vstupe, v zádverí s novými poštovými schránkami. V schodisku je osadený  osobný výťah. Schodisko je dvojramenné železobetónové prefabrikované s povrchovou úpravou PVC. Povrchy podláh vstupných priestorov sú s povrchom keramickej dlažby. V inštalačnej šachte boli vymenené spoločné rozvody vodovodu, kanalizácie a plynu.

Bytový dom bol postavený v roku 1972. V tejto lokalite sú vystavané obytné domy  panelové podľa typových projektov bytových domov. Bytový dom je situovaný  na sídlisku Železníky,  s prístupom z ulice Ostravská. Táto lokalita  je  lokalitou s pretrvávajúcim vysokým záujmom o bývanie, vzhľadom na svoj charakter a blízkosť centra mesta.  Jednoizbový  byt je I. kategórie  s ústredným vykurovaním. Podiel priestoru na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach  domu je 160/10000. Spoluvlastnícky podiel 1/1.

Technický stav:

V roku 2012 bola prevedená oprava a zateplenie strechy s výmenou strešnej krytiny, s výmenou hromozvodu
a klampiarskych konštrukcií. Bytový dom je zateplený/r. 2012/kontaktným zatepľovacím systémom s farebnou povrchovou úpravou, omietky na báze umelých látok. Na bytovom dome bola v rámci obnovy obalových konštrukcií prevedená aj sanácia lodžií a výmena výplňových konštrukcií – okien a dverí. Vymenené sú stúpacie rozvody vody
a kanalizácie / r.2019/. Bytový dom je napojený na spoločné rozvody tepla, vody, plynu, kanalizácie a internet.

Bytový dom je v súčasnosti vo veľmi dobrom technickom stave vzhľadom na prevedené  úpravy a rekonštrukcie vykonané v rokoch 2012-2019. Životnosť a opotrebovanie je stanovené analytickou metódou vzhľadom na prevedené rekonštrukcie a opravy bytového domu a hodnoteného bytu č. 2.

SPOLOČNÉ ČASTI:

Základy - betónové základové pásy , pilóty

Zvislé nosné konštrukcie - obvodový plášť aj deliace konštrukcie montované z dielcov betónových plošných

Stropné konštrukcie - zo železobetónových prefabrikovaných dosák 

Schodište - železobetónové prefabrikované dvojramenné, nášľapná vrstva PVC. rameno má šírku 1,1 m

Zastrešenie bez krytiny - dvojplášťová konštrukcia približne s 2,5 % spádom

Krytina strechy - z povlakových krytín vo forme hydroizolačných pásov /asfaltové pásy/, zateplená

Klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu úplné(strecha, parapety, atiky, rímsy, lemovania a pod.)

Úprava vnútorných povrchov - vápenné štukové omietky, keramický sokel 10 cm

Úprava vonkajších povrchov - zateplená  fasáda, silikátové omietky

Dvere a vráta  - v spoločných priestoroch sú osadené prevažne dvere na báze dreva plné v plechových zárubniach, vstupné dvere 1 ks  sú nové oceľové so zasklením

Okná - plastové s izolačným dvojsklom v bielom prevedení

Povrchy podláh - v komunikačných priestoroch- vstup keramická dlažba a schodiská PVC povlak

Vonkajšie príslušenstvo - pripojenia na technickú infraštruktúru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Predsieň                                1,74*2,85

4,96

Izba                                      3,44*4,75

16,34

Kuchyňa                               3,45*1,81

6,24

Kúpeľňa                               1,55*2,22+0,75*0,46

3,79

Výmera bytu bez pivnice

31,33

Vypočítaná podlahová plocha

31,33

 

 

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

Identifikácia pozemku:  Podľa LV č. 12959

 

Predmetom ohodnotenia sú pozemky registra C-KN parc. č. 3698/276, ležiace v katastrálnom území Južné Mesto, obce: Košice - JUH, okres: Košice IV, polohou nachádzajúce sa na sídlisku Železníky v zastavanom území mesta Košice. Výmera pozemkov parc. č. 3698/276 je 354 m2. Spoluvlastnícky podiel k pozemkom podľa LV č. 12959 je:
•  160/10000 - Celková výmera vlastníkovho  pozemku je  5,66 m2.

Pozemky sú zastavané bytovým domom súp. č. 1016, Ostravská 18, 20. Pozemky s možnosťou napojenia na  všetky inžinierske siete - na teplovod, vodovod, kanalizáciu, plyn, NN a internet. Dostupnosť MHD - zastávka do 5 minút pešou chôdzou. Pozemky s výrazne zvýšeným záujmom o kúpu. Negatívne účinky okolia na pozemky neboli zistené. Pozemky sú nezatienené  a neohrozené chemickými výparmi.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 07.10.2019 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 14.10.2019 o 14.00 hod.

 

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:492019.,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu