1 - izbový byt v Bardejove

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaPrešovský kraj
Ohodnotenie predmetu29 500,-
Najnižšie podanie29 500,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky8 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania19.jún 2018
Čas otvorenia10:00
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Marty Vaľkovej, Hurbanova 667/19, 085 01 Bardejov

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností:

  • zapísaný na LV č. 9034, vedenom Okresným úradom Bardejov, Katastrálny odbor, okres: Bardejov, obec: Bardejov, katastrálne územie: Bardejov, a to:
  • byt č. 9-45 na 1.p. vo vchode č. 5 bytového domu Bytovka K-10 so súp. č. 601, nachádzajúcom sa na parcele č. 2070/17,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 103/10000,
  • zapísaný na LV č. 9743, vedenom Okresným úradom Bardejov, Katastrálny odbor, okres: Bardejov, obec: Bardejov, katastrálne územie: Bardejov, a to:
  • spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela registra „C“ č. 2070/17 vo výmere 525 m2, Zastavané plochy a nádvoria vo veľkosti: 103/10000,

(ďalej len „predmet dražby“).

 

Opis predmetu dražby: Byt č. 9-45 sa nachádza na 1. poschodí (2.nadzemnom podlaží) vo vchode č. 5 bytového domu (stredová sekcia) na ulici Ťačevská, na sídlisku Obrancov mieru. Byt pozostáva z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva. Podľa správcu bytového domu, Spravbyt, s.r.o. Bardejov, je podlahová  plocha bytu s pivnicou vo výmere 45,50 m2.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby: Popis bytového domu: Viacbytová budova má jeden vchod a trinásť podlaží. Prvé podlažie (suterén) je čiastočne zapustené, tvorí technické zázemie bytového domu. Sú tu umiestnené pivnice a spoločné technické priestory bytového domu. Ostatných 12 nadzemných podlaží je obytných, na každom podlaží je šesť bytov. Orientácia obytných miestností v bytoch bytového domu je všetky svetové strany.

Bytový dom je zmontovaný z typizovaných, celoplošných železobetónových panelov - obvodových, stropných a deliacich. Predpokladá sa, že je zrealizovaný z konštrukčnej sústavy T 06 B. Založenie bytového domu, predpokladá sa, na základových pásoch. Strecha je plochá so živičnou krytinou. Vstup do bytového domu je z juhovýchodnej strany cez vonkajšie schody. Cez dvojkrídlové plastové dvere s tepelnoizolačným zasklením sa vstupuje do zádveria. V zádverí sú umiestnené poštové schránky, podlahu tvorí keramická dlažba a keramický mozaikový obklad stien. Ďalšími dvojkrídlovými plastovými dverami so zasklením sa vstupuje do chodby, jadra bytového domu. Sú tu umiestnené dva výťahy osobný (nosnosť 320 kg) a nákladný (500 kg). Ďalej sú tu dve schodiská hlavné a únikové, sú dvojramenné železobetónové prefabrikované. Povrchové úpravy sú ako v zádverí. V suteréne sú plastové okná s tepelnoizolačným zasklením. Ostatné spoločné priestory sú bez priameho osvetlenia. Vnútorné povrchové úpravy tvoria hladké omietky. Bytový dom je zateplený. Okná a loggiové steny v obvodovom plášti bytového domu sú nové plastové s tepelnoizolačným zasklením. Vonkajšie povrchové úpravy tvoria tenkovrstvé omietky zatepľovacieho systému s náterom sokla. Bytová budova je napojená na všetky inžinierske siete: verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, silnoprúdové a slaboprúdové rozvody a rozvod plynu. Je napojená na centrálny zdroj tepla. Viacbytová budova je dobre udržiavaná. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1974.

Popis bytu: Umiestnenie bytu:

Byt č.9-45 sa nachádza vo vchode č.5, na 1.poschodí ( 2.nadzemnom podlaží) v stredovej sekcii.

Dispozičné riešenie:

Je to jednoizbový byt - z dispozičného hľadiska byt pozostáva zo vstupnej predsiene, z ktorej je prístupná chodba a z tej sú prístupné kuchyňa, izba s loggiou a záchod. Z kuchyne je prístupná kúpeľňa a WC. K bytu patrí aj pivnica nachádzajúca sa v suteréne bytového domu. Orientácia obytných miestností bytu je na juhozápadnú svetovú stranu.

Stavebnotechnické riešenie:

Zo stavebného hľadiska je byt v podstate v pôvodnom stave. Vstupné dvere do bytu plné s bezpečnostným zámkom, vnútorné dvere sú pôvodné plné prípadne so zasklením. Výplne otvorov v obvodových konštrukciách sú nové plastové okná a loggiové dvere s tepelnoizolačným zasklením. Bytové jadro je pôvodné umakartové. Povrchové úpravy tvoria omietky s maľbami bez keramických obkladov. Nášľapné vrstvy podláh v byte tvorí PVC čiastočne s textíliou. Loggia bytu je zasklená.

Technické riešenie:

Vykurovanie v byte je centrálne teplovodné, radiátory sú vybavené termostatickými hlavicami a elektronickými pomerovými meračmi tepla.

Vybavenie bytu:

kuchyňa- kuchynská linka z materiálov na báze dreva s nerezovým drezom s odkvapkávačom s pákovou batériou plynový sporák s plyn. rúrou, digestor, vstavaná skriňa

kúpeľňa - smaltovaná sprchová vanička s pákovou batériou, otočné umývadlo

záchod  - keramický kombi záchod

vstupná predsieň - vstavané skrine

Podlahová plocha:

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Podľa správcu byt. domu, Spravbyt, s.r.o. Bardejov, je podl.  pl. bytu s pivnicou 

45,50

Vypočítaná podlahová plocha

45,50

Obhliadka predmetu dražby

 

 

Obhliadka 1: 29.05.2018 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 30.05.2018 o 13.00 hod.

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., VS: 00512018.

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu