Rodinný dom v obci Rúbaň

Druh ponukyPripravovaná dražba, Domy
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu40 800,-
Najnižšie podanie40 800,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konaniapripravujeme

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 176, vedenom Okresným úradom Nové Zámky - Katastrálny odbor, Okres: Nové Zámky, Obec: RÚBAŇ, Katastrálne územie: Rúbaň, a to:

  • stavba so súpisným číslom 326 nachádzajúca sa na parcele č.851/88, Rodinný dom,
  • parcela registra „C“ číslo: 851/87 vo výmere 679 m2, Záhrady,

parcela registra „C“ číslo: 851/88 vo výmere 568 m2,Zastavané plochy a nádvoria

S profesionálmi to má cenu