Rodinný dom v obci Hubová

Druh ponukyPripravovaná dražba, Domy
LokalitaŽilinský kraj
Ohodnotenie predmetu40 500,-
Najnižšie podanie40 500,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konaniapripravujeme

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 3741, vedenom Okresným úradom Ružomberok - katastrálny odbor, okres: Ružomberok, obec: Hubová, katastrálne územie: Hubová, a to:

  • stavba so súpisným číslom 416 nachádzajúca sa na parcele č. 872/2, rodinný dom,
  • parcela registra „C“ číslo: 872/2 vo výmere 88 m2, Zastavané plochy a nádvoria,
  • parcela registra „C“ číslo: 872/3 vo výmere 444 m2, Zastavané plochy a nádvoria,

parcela registra „C“ číslo: 872/4 vo výmere 1043 m2, Záhrady

Rodinný dom s.č. 448 leží na pozemku p.č. 872/2. Ide o objekt s jedným z časti podzemným podlažím v časti pôdorysu a jedným nadzemným podlažím. Pôvodný objekt je z roku 1960. Na 1.PP sa nachádzajú sklady. Na 1.NP sa nachádza chodba, dve izby, kuchyňa, kúpeľňa s wc. Základové konštrukcie sú plošné, tvorené  betónovými pásmi, podmurovka je z škvárobetónových a betónových tvárnic. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z škvárobetónových tvárnic. Vnútorné deliace konštrukcie sú murované z tehlového materiálu. Strop je železobetónový s rovným podhľadom aj drevený trámový s rovným podhľadom. Strecha je polvalbová s krytinou so skladanej škridle. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Na podlahe sú keramické dlaždice, cementový poter, drevená palubovka, PVC. Vonkajšie povrchy sú opatrené brizolitom. Vnútorné povrchy sú opatrené hladkou omietkou. Okná sú plastové z izolačným dvojsklom. Dvere sú plné hladké aj s presklením v kovových zárubniach. V kuchyni na 1.NP je plynový šporák, elektrická rúra. V kúpeľni na 1.NP je rohová plastová vaňa s pákovou sprchovou batériou, keramické umývadlo s pákovou batériou, splachovacie wc typu geberit, na podlahe je keramická dlažba, pri wc je keramický obklad. Na podlaží je rozvod elektroinštalácie svetelnej 230/1/50Hz. Vykurovanie je lokálne zabezpečené krbovou vložkou na pevné palivo s rozvodom teplého vzduchu. Rozvod vody je pre teplú aj studenú vodu. TUV je pripravovaná elektrickým bojlerom. Kanalizácia je z plastu.

 

S profesionálmi to má cenu