Pozemok v obci Rykynčice

Znížená cena
Druh ponukyPripravovaná dražba, Pozemok
LokalitaBanskobystrický kraj
Ohodnotenie predmetu29 900,-
Najnižšie podanie23 920,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky5 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

Súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 716 vedenom Okresným úradom Krupina– katastrálny odbor, okres: Krupina, Obec: RYKYNČICE, katastrálne územie: Dolné Rykynčice, ako:

  • parcela reg. C „KN“ č. 382/4 s výmerou 17171, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

 

Opis predmetu dražby:

Pozemok sa nachádza v okrajovej časti obce Rykynčice,  v rámci zastavanej plochy obce. Prístupný je po spevnenej asfaltovej komunikácii. Z dvoch strán je pozemok lemovaný spevnenými cestami. Niektoré okrajové časti pozemku by mohli byť využiteľné na výstavbu rodinných domov, alebo iných stavieb. Z inžinierskych sietí sa v blízkosti nachádzajú rozvody NN, cez pozemok vedie vodovod.

 

S profesionálmi to má cenu