Pozemok v Košiciach MČ Juh

 
Druh ponukyPripravovaná dražba, Pozemok
LokalitaKošický kraj
Najnižšie podanie330 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konaniapripravujeme

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

Pozemok zapísaný na LV č. 14925, vedenom Okresným úradom Košice, Katastrálny odbor, okres: Košice IV, obec: KOŠICE - JUH, katastrálne územie: Južné Mesto, a to:

• pozemok registra C KN parc. číslo 4479/1 o výmere 623 m2, druh pozemku: orná pôda

 

Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce Košice - Juh na ulici Turgenevova 1722/36. Na predmetnom pozemku stoji budova vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, Košice, PSČ 042 66, SR.

S profesionálmi to má cenu