Obytný súbor LADOMIRKA - Svidník

TOP ponuka
Druh ponukyPripravovaná dražba, Domy
LokalitaPrešovský kraj
Ohodnotenie predmetu1 100 000,-
Najnižšie podanie1 100 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konaniapripravujeme

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 282 vedenom Okresným úradom Svidník – katastrálny odbor, okres: Svidník, obec: Svidník, katastrálne územie: Svidník, a to:

  • pozemok parcela „C“ KN č. 200/1 vo výmere 2381 m2, Zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcela „C“ KN č. 200/3 vo výmere 55 m2, Zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcela „C“ KN č. 200/4 vo výmere 29 m2, Zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcela „C“ KN č. 201 vo výmere 599 m2, Vodné plochy,
  • pozemok parcela „C“ KN č. 2329/2 vo výmere 2548 m2, Vodné plochy,
  • pozemok parcela „C“ KN č. 2329/6 vo výmere 73 m2, Vodné plochy,
  • pozemok parcela „C“ KN č. 2753/4 vo výmere 17582 m2, Ostatné plochy,
  • pozemok parcela „C“ KN č. 2753/17 vo výmere 56736 m2, Ostatné plochy,

(ďalej len “predmet dražby”).

 

Opis predmetu dražby:

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

S profesionálmi to má cenu