3 - izbový byt v Čiernej nad Tisou

Znížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (3,85 MB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu6 400,-
Najnižšie podanie5 760,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky1 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 671 vedenom Okresným úradom Trebišov - Katastrálny odbor, okres: Trebišov, obec: ČIERNA NAD TISOU, katastrálne územie: Čierna nad Tisou, a to:

  • byt č. 4 na 2. p. vo vchode 1 obytného domu na ul. Námestie pionierov so súpisným číslom 154, ktorý je postavený na parcele registra s parcelným číslom 4;
  • právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 154 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 84,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo výmere: 816/10000;

(ďalej len "predmet dražby").

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

 

Opis predmetu dražby:

Byt č. 4 na 2. p. bytového domu so súp. č. 154 na ul. Námestie pionierov v Čiernej nad Tisou

Ohodnocovaným bytom je byt č. 4 nachádzajúci sa v bytovom dome č.s. 154 na ulici Námestie pionierov v meste Čierna nad Tisou. Ohodnocovaný byt pozostáva z 3 obytných miestností a z príslušenstva. Príslušenstvom bytu tvorí kúpeľňa s WC, predsieň, komora, kuchyňa a pivnica k bytu na prízemí.
Dispozičné riešenie bytu je v súlade s priloženým pôdorysom bytu.

Vypočítaná podlahová plocha bytu je 73,50 m2.

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Bytový dom so súp. č. 154 na ul. Námestie pionierov v Čiernej nad Tisou

Bytový dom  súp.č.154 má prízemie na úrovni okolitého terénu s pivničnými priestormi a spoločnými zariadeniami domu, prvé až tretie poschodie je obytné bez podkrovia, kde sa nachádzajú byty.  Bytový dom má dva vchody s prístupom z nádvoria na východnej strane domu, podlažia sú prepojené vnútorným dvojramenným schodiskom povrchovo upraveným terazzo bez výťahu. Objekt je založený na základových betónových pásoch, obvodové konštrukcie sú murované o hrúbke muriva 30-45 cm s vonkajším zateplením fasády, vnútorné priečky sú murované, stropy sú železobetónové monolitické s rovným podhľadom, strecha je sedlová s krytinou z profilovaných plechov s úplnými klampiarskymi konštrukciami.

 

Opis stavu predmetu dražby:

Byt č. 4 na 2. p. bytového domu so súp. č. 154 na ul. Námestie pionierov v Čiernej nad Tisou

Byt č. 4 sa nachádza na 2. poschodí bytového domu, je trojizbový, byt má predsieň, z ktorej je vchod do dvoch izieb a do kuchyne, do komory a do kúpeľne, jedna izba je prístupná z kuchyne.

Byt v čase obhliadky nebol dlhodobo užívaný, je v pôvodnom technickom stave, čiastočne modernizovaný. Steny a stropy v byte sú povrchovo upravené pôvodnou vápennou hladkou omietkou opatrenou maľbou, okná v byte sú plastové, dvere sú drevené plné alebo z časti presklené osadené v kovových  zárubniach, vstupné dvere do bytu sú plné drevené hladké pôvodné, podlahy v celom byte  sú plávajúce laminátove a PVC, na balkóne je keramická dlažba. Vykurovanie bytu je ústredné teplovodné zabezpečované panelovými oceľovými a liatinovými radiátormi a oceľovými rúrovými rozvodmi, ktoré sú napojené na rozvody ÚK bytového domu a na vlastnú plynovú kotolňu, teplá úžitková voda v byte je riešená pozinkovanými rozvodmi vody z vlastného elektrického bojleru v kúpeľni. Bytové jadro s kúpeľňou a WC je murované s pôvodnými rozvodmi teplej a studenej vody, kanalizácie a elektroinštalácie. Kúpeľňa  je vybavená smaltovanou vaňou, umývadlom s obyčajnými batériami, na stenách je keramický obklad do výšky 1,30 m, v kúpeľni je aj splachovací záchod typu kombi, prístup k inštalačnému jadru, v kuchyni  bežná kuchynská linka, plynový sporák, nerezový drez, obyčajná vodovodná batéria, okolo linky je keramický obklad.

 

Bytový dom so súp. č. 154 na ul. Námestie pionierov v Čiernej nad Tisou

Z hľadiska polohy sa bytový dom nachádza v lokalite bytových domov v širšom centre mesta. Bytový dom má 4. nadzemné podlažia bez suterénu, prízemie je technické, kde sa nachádzajú spoločné priestory a pivnice pre jednotlivé byty. Ohodnocovaný byt sa nachádza na 2. poschodí bytového domu vo vchode č. 1, v čase obhliadky nebol užívaný. Bytový dom bol odovzdaný do užívania v roku 1960.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

 

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Predsieň                                  1,18*2,23+1,40*3,13

7,01

Kúpeľňa                                  1,80*2,93

5,27

Komora                                   1,00*1,40

1,40

Kuchyňa                                  2,30*4,20

9,66

Izba s balkónom                       3,85*4,14

15,94

Izba                                        3,47*4,18

14,50

Izba                                        4,14*4,04

16,73

Výmera bytu bez pivnice

70,51

Pivnica                                    2,99

2,99

Vypočítaná podlahová plocha

73,50

Balkón                                    0,90*2,80

2,52

 

 

 

 

 

 

 

Obhliadka predmetu dražby

 

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:212019,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu