Spoločná dražba motorových vozidiel a techniky

 
Druh ponukyAktuálna dražba, Iné
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu1,-
Najnižšie podanie1,-
Minimálne prihodenie1,-
Výška zábezpeky1,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konania6.apríl 2018
Čas otvorenia13:15
Miesto konaniaareál spoločnosti Východoslovenská energetika Holding a.s., Teslova 3, 040 12 Košice

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

Označenie a opis Predmetov spoločnej dražby:

Predmetmi spoločnej dražby sú nasledovné hnuteľné veci (ďalej len „Predmety spoločnej dražby“).

 

P.č.

Označenie

ŠPZ vozidla

Rok výroby

STK/EK

Tachometer

1

Suzuki Jimny Van

KE315EB

2005

10.11.2017

187 168

2

Nissan Pickup

KE148DB

2003

27.11.2017

207 608

3

Ford Transit 300M

KE952EF

2005

14.1.2018

115 649

4

Ford Transit 300M

KE566DL

2004

13.2.2018

158 390

5

Nissan Navara

KE127FS

2008

18.2.2018

251 975

6

Suzuki Jimny Van

KE221EB

2005

2.3.2018

245 305

7

Opel Corsa Essentia 1,3CDTi

KE318EG

2005

9.3.2018

83 061

8

Peugeot Partner 1,9D

KE195EM

2006

10.3.2018

220 420

9

Peugeot Partner 1.9 D

KE193EM

2006

23.3.2018

182 808

10

Peugeot Partner 1,9D

 KE575FM

2006

29.3.2018

223 889

11

Peugeot Partner 1.9 D

KE206EM

2006

4.4.2018

52 505

12

Peugeot Partner 1,9D

 KE658EM

2006

5.4.2018

196 353

13

Ford Transit 300M

KE562DL

2004

6.4.2018

208 626

14

Peugeot Partner 1,9D

KE662EM

2006

12.4.2018

153 926

15

Nissan Pickup

KE756EN

2006

13.4.2018

 -

16

Peugeot Partner 1,9D

KE428EM

2006

13.4.2018

211 623

17

Peugeot Partner 1,9D

KE432EM

2006

13.4.2018

177 759

18

Suzuki Jimny

KE958EM

2006

22.4.2018

197 022

19

Peugeot Partner 1,9D

KE670EM

2006

26.5.2018

255 372

20

Suzuki Jimny

KE961EM

2006

31.5.2018

151 600

21

Ford Transit 300M

KE569DL

2004

8.8.2018

166 665

22

Suzuki Jimny Van

KE810DO

2004

18.10.2018

137 013

23

Suzuki Jimny Van

 KE312EB

2005

26.5.2019

194 112

24

Peugeot Partner 1,6HDi

KE953FG

2007

16.6.2019

282 507

25

Peugeot Boxer L4H2 120HDi

KE835GR

2009

1.6.2017

Dočasne odhlásené

206 328

26

Peugeot Partner 1,6HDi

KE940FI

2007

21.7.2017

Dočasne odhlásené

175 724

27

Suzuki Jimny Van

KE098EB

2005

22.5.2017

Dočasne odhlásené

202 117

28

Peugeot Partner Origin 1,6HDi

KE842GP

2009

28.7.2017

Dočasne odhlásené

161 596

29

Suzuki Jimny Van

KE809DO

2004

30.11.2017 Dočasne odhlásené

138 266

30

Nissan Pickup

KE340GP

2009

6.7.2017

Dočasne odhlásené

165 031

31

Peugeot Boxer L2H2 100HDi

KE837FH

2007

9.7.2017

Dočasne odhlásené

184 108

32

Iveco  Daily, hydraulické čelo

KE333EM

2006

18.7.2015

Dočasne odhlásené

214921

33

Valnikový náves CT valnik

KE144YD

1992

9.5.2017 Dočasne odhlásené

 -

34

Tatra 815 ťahač 2NT 6x6.1s HR PK15 500

KE913CP

1992

9.5.2017

Dočasne odhlásené

488183

35

Škoda Fabia Classic 1,4 IPD

KE389EE

2005

11.7.2019

240355

36

Škoda Fabia Combi Amb. 1,4 N1

KE783GB

2008

26.7.2018

240329

37

Otočný podkop pre UNC 060

 -

-

 -

 -

 

Opis stavu predmetov dražby:

Celkový stav Predmetov spoločnej dražby zodpovedná charakteru a dobe ich používania.

Predmety spoločnej dražby sa dražia v stave ako stoja a ležia v deň konania dražby.

 

Práva a záväzky viaznuce na Predmetoch spoločnej dražby:

Na Predmetoch spoločnej dražby neviaznu žiadne záväzky alebo iné práva.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zistená cena predmetov spoločnej dražby:

Zistené ceny predmetov spoločnej dražby sú nasledovné:

Predmet dražby č. 1

3 187 €

Predmet dražby č. 2

1 634 €

Predmet dražby č. 3

4 133 €

Predmet dražby č. 4

3 589 €

Predmet dražby č. 5

3 578 €

Predmet dražby č. 6

2 468 €

Predmet dražby č. 7

1 978 €

Predmet dražby č. 8

2 396 €

Predmet dražby č. 9

1 840 €

Predmet dražby č. 10

2 724 €

Predmet dražby č. 11

1 423 €

Predmet dražby č. 12

2 711 €

Predmet dražby č. 13

2 408 €

Predmet dražby č. 14

3 590 €

Predmet dražby č. 15

3 756 €

Predmet dražby č. 16

2 732 €

Predmet dražby č. 17

2 290 €

Predmet dražby č. 18

2 326 €

Predmet dražby č. 19

2 300 €

Predmet dražby č. 20

3 225 €

Predmet dražby č. 21

2 580 €

Predmet dražby č. 22

3 636 €

Predmet dražby č. 23

3 434 €

Predmet dražby č. 24

1 862 €

Predmet dražby č. 25

3 864 €

Predmet dražby č. 26

1 975 €

Predmet dražby č. 27

2 363 €

Predmet dražby č. 28

2 498 €

Predmet dražby č. 29

3 556 €

Predmet dražby č. 30

1 621 €

Predmet dražby č. 31

2 344 €

Predmet dražby č. 32

6 828 €

Predmet dražby č. 33

2 081 €

Predmet dražby č. 34

8 539 €

Predmet dražby č. 35

1 522 €

Predmet dražby č. 36

2 220 €

Predmet dražby č. 37

1 565 €

 

Najnižšie podanie:

Najnižšie podania pre jednotlivé Predmety spoločnej dražby sú totožné so zistenou cenou Predmetov spoločnej dražby, bez možnosti zníženia.

 

Minimálne prihodenie:

  1. Pre Predmety spoločnej dražby č. 1 až 31, 33, 35, 36, 37 je výška minimálneho prihodenia 10,00 €.
  2. Pre Predmety spoločnej dražby č. 32 a 34 je výška minimálneho prihodenia 50,00 €.

 

Obhliadka predmetu dražby

Ohliadka predmetov spoločnej dražby:              Obhliadka 1: 27.02.2018 o 09.00 hod. – 12.00 hod.

                                                                                 Obhliadka 2: 03.03.2018 o 08.00 hod. 10.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 810.

Spôsob zloženia zábezpeky

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak cena dosiahnutá vydražením je vyššia ako 6 640 eur na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Košice, VS: 0272018, ak sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dražby inak. Ak cena dosiahnutá vydražením nie je vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.

 

Účastník dražby: Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 €. Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a môžu ich uplatniť na dražbe ako dražitelia.

Registrácia účastníkov dražby: v mieste konania dražby, v areáli spoločnosti Východoslovenská energetika Holding a.s., Teslova 3 v Košiciach, dňa 03.03.2018 od 08:00 hod. do 10.00 hod.

S profesionálmi to má cenu