UPUSTENÉ OD DRAŽBY Rodinný dom v obci Vislava

Stiahnuť

Znalecký posudok (276 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Domy
LokalitaPrešovský kraj
Ohodnotenie predmetu46 200,-
Najnižšie podanie46 200,-
Minimálne prihodenie1 000,-
Výška zábezpeky13 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania19.február 2019
Čas otvorenia10:30
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Kataríny Korenkovej, so sídlom: 26. novembra 1510/3, 066 01 Humenné

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 153, vedenom Okresným úradom Stropkov, okres: Stropkov, obec: VISLAVA, katastrálne územie: Vislava, a to:

  • stavba so súp. č. 54 nachádzajúca sa na parc. č. 132, Rodinný dom,
  • parcela registra „C“ č. 132 vo výmere 1524 m2, zastavaná plocha a nádvorie

Príslušenstvo tvorí: Maštaľ bez č.s. na parc. CKN č. 132, Dreváreň bez č.s. na parc. CKN č. 132, Drevená garáž - kôlňa bez č.s. na parc. CKN č. 132, Oplotenie na parc. CKN č. 132 Studňa na parc. CKN č. 132, Prípojka vody na parc. CKN č. 132, Domáca vodáreň, Kanalizačná prípojka na parc. CKN č. 132, Žumpa na parc. CKN č. 132, Plynová prípojka na parc. CKN č. 132, Spevnená plocha na parc. CKN č. 132, Spevnená plocha terazzový chodník na parc. CKN č. 132, Vonkajšie schody na parc. CKN č. 132

(ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby:

Samostatne stojací rodinný dom č.s. 54 na parc. č. 132, situovaný v súvislej zástavbe rodinných domov. Dom má dve nadzemné podlažia. Dom je situovaný v uličnej zástavbe obce. Dom je napojený na elektrickú sieť, studňu, žumpu. Podľa predložených dokladov dom bol postavený v roku 1986. Prístup k domu je z verejnej komunikácie.

 

POZEMOK

POPIS

Pozemok na LV č. 153, k.ú. Vislava parc. č. 132 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1524 m2. Pozemok je situovaný v k.ú. Vislava, obec Vislava v súvislej zástavbe rodinných domov, v blízkosti centrálnej časti obce s priemernou vybavenosťou infraštruktúry. Prístup je z verejnej komunikácie. Terén je rovinatý až mierne svahovitý so sklonom na východ. Polohu hodnotím ako lokalitu s dobrou dostupnosťou do okresného mesta Stropkov. V blízkosti je zástavba rodinných domov, lokalita je vzdialená ccir. 12 km od okresného mesta Stropkov s dopravným spojením prostredníctvom autobusovej dopravy.

 

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby:

Konštrukčné vyhotovenie a vybavenosť je prevzatá zo znaleckého posudku č. 23/2013 z dôvodu neumožnenia obhliadky a zamerania interiéru, so zohľadnením zisteného stavu dňa 19.11.2018.

Dom je udržiavaný, obývaný. Dom je využívaný na projektovaný účel - na bývanie. Iné využitie sa nedá predpokladať.

Technické riešenie:

1. Nadzemné podlažie

- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit,; obklady fasád - umelý kameň;  - obklady keramické, obklady drevom

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti práčovne min. do 1,35 m výšky;  - vane;  - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)

- Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby

- Vybavenie kuchýň - sporák na tuhé palivo;  - drezové umývadlo oceľové smaltované;  - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)

- Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná;  - umývadlo; vodovodné batérie - ostatné

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá

- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním

- Vnútorné rozvody kanalizácie - liatinové  a kameninové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická

- Vnútorné rozvody plynu - rozvod zemného plynu

 

2. Nadzemné podlažie

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná,metrická) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové

- Strecha - krovy - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky)

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit,

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - sádrové, striekané (hrubozrnné); vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky;  - vane;  - samostatnej sprchy;  - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)

- Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené z tvrdého dreva; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - plastové

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby

- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková);  - drezové umývadlo nerezové alebo plastové;  - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)

- Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná;  - umývadlo;  - samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou;  - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely

- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja

- Vnútorné rozvody kanalizácie - liatinové  a kameninové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná; elektrický rozvádzač – s automatickým istením

- Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu

 

Prvky dlhodobej životnosti pôvodné. Pôvodná stavba bola postavená v r. 1995. Jeho životnosť sa vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie, vek a technický stav, predpokladá na 100 rokov.

POPIS PODLAŽÍ

 

1. Nadzemné podlažie

Dispozične je podlažie členené na vonkajší vstup - chodba (zádverie), čierna kuchyňa + práčovňa, sklad (špajza), kotolňa + uhoľňa, izba so samostatným vstupom z dvornej časti.

 

2. Nadzemné podlažie

Dispozične je podlažie členené na vonkajšie schodisko, zádverie, kuchyňa, kúpeľňa + WC, veranda, 3*izba, špajza (sklad).

 

PRÍSLUŠENSTVO

 

Maštaľ bez č.s. na parc. CKN č. 132

POPIS STAVBY

Maštaľ - hospodárska časť bez č.s. postavená na parcele č. 132, za domom. Podľa údajov v predloženom ZP 23/2013 postavená v r. 1986. Je to jednopodlažná nepodpivničená stavba. Nosná konštrukcia murovaná hr. do 300 mm, na pásových základoch. Vonkajšia úprava povrchov striekaný brizolit, vnútorná úprava povrchov vápenná hladká. Krytina pozinkovaný plech. Klampiarske konštrukcie nie sú. Podlaha hrubá betónová, dvere rámové. Okná drevené jednoduché, elektroinštalácia svetelná. Údržba je bežná, celkový stav je úmerný veku. Jej životnosť sa vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie, vek a technický stav predpokladá na 80 rokov.

 

Dreváreň bez č.s. na parc. CKN č. 132

POPIS STAVBY

Dreváreň je postavená na parcele č. 132, za domom. Je drevenej konštrukcie z drevených jednostranne opláštených stĺpikov doskami s pultovou strechou bez možnosti podkrovia, strop nie je vyhotovený. Má jedno nadzemné podlažie, slúži ako skladový priestor na drevo.

Vonkajšia a vnútorná úprava povrchov nie je realizovaná. Krov pultový, krytina pozinkovaný vlnitý plech. Klampiarske konštrukcie nie sú. Okná a elektroinštalácia nie sú. Podľa údajov v predloženom ZP 23/2013 postavená v r. 1986.

Údržba je bežná, celkový stav je úmerný veku. Jej životnosť sa vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie, vek a technický stav predpokladá na 40 rokov.

 

Drevená garáž - kôlňa bez č.s. na parc. CKN č. 132

POPIS STAVBY

Drevená garáž - kôlňa je postavená na parcele č. 132, pri maštali. Je drevenej konštrukcie z drevených jednostranne opláštených stĺpikov doskami so sedlovou strechou, ktorá je spoločná s maštaľou. Strop je drevený trámový s podhľadom. Má jedno nadzemné podlažie.

Vonkajšia a vnútorná úprava povrchov nie je realizovaná. Krytina pozinkovaný vlnitý plech. Klampiarske konštrukcie nie sú. Okná a elektroinštalácia nie sú. Podľa údajov v predloženom ZP 23/2013 postavená v r. 1986.

Údržba je bežná, celkový stav je úmerný veku. Jej životnosť sa vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie, vek a technický stav predpokladá na 50 rokov.

 

Oplotenie na parc. CKN č. 132

Plot od ulice na parc. CKN č. 132, z oceľových stĺpikov, strojového pletiva. Podľa údajov v predloženom ZP 23/2013 postavený v r. 1986. Na vstup na parc. č. 132 slúžia oceľové vráta a vrátka. Vek 32 rokov. Prevažná časť plota bola odstránená. Na základe dobrého technického stavu, vykonávanej údržby a vyhotovenia sa životnosť plota predpokladá na 40 rokov.

 

Studňa na parc. CKN č. 132

Kopaná studňa zo železobetónových skruží pri dome na parc. CKN č. 132, hĺbka 7,00 m. Podľa údajov v predloženom ZP 23/2013 postavená v r. 1986, vek 32 rokov. Studňa je využívaná.

 

Prípojka vody na parc. CKN č. 132

Prípojka vody zo studne do domu. Vodovodná prípojka je na parc. CKN č. 132. Prípojka je z oceľových rúr DN 25, celková dĺžka 6,00 m. Podľa údajov v predloženom ZP 23/2013 postavená v r. 1986. Vzhľadom na konštrukciu sa životnosť predpokladá na 50 rokov.

 

Domáca vodáreň

Domáca vodáreň - darling umiestnená v dome. Podľa údajov v predloženom ZP 23/2013 zriadená v r. 1986. Na základe predpokladaného konštrukčného vyhotovenia a technického stavu sa životnosť predpokladá na 35 rokov.

 

Kanalizačná prípojka na parc. CKN č. 132

Prípojka kanalizácie z domu do žumpy. Kanalizačná prípojka je na parc. CKN č. 132. Prípojka je z kameninových rúr DN 150, celková dĺžka 24,00 m. Podľa údajov v predloženom ZP 23/2013 postavená v r. 1986. Vzhľadom na konštrukciu sa životnosť predpokladá na 50 rokov.

 

Žumpa na parc. CKN č. 132

Žumpa pred domom, betónová o rozmeroch 2,00*3,00*2,00 m. Podľa údajov v predloženom ZP 23/2013 postavená v r. 1986. Vzhľadom na vek a technický stav sa životnosť predpokladá na 50 rokov.

 

Plynová prípojka na parc. CKN č. 132

Plynová prípojka na parc. CKN č. 132 do domu z oceľových rúr DN 40 mm, celková dĺžka 30,00 m. Podľa údajov v predloženom ZP 23/2013 postavená v r. 2010. Vzhľadom na vek a technický stav sa životnosť predpokladá na 50 rokov.

 

Spevnená plocha na parc. CKN č. 132

Spevnená plocha z monolitického betónu po bývalom sklade na parc. CKN č. 132, celková plocha 6,58 m2, vyhotovená z monolitického betónu. Podľa údajov v predloženom ZP 23/2013 postavená v r. 1986. Vzhľadom na vek a technický stav sa životnosť predpokladá na 40 rokov.

 

Spevnená plocha terazzový chodník na parc. CKN č. 132

Spevnená plocha z terazzovej dlažby po dome na parc. CKN č. 132, celková plocha 8,10 m2. Podľa údajov v predloženom ZP 23/2013 postavená v r. 1986. Vzhľadom na vek a technický stav sa životnosť predpokladá na 40 rokov.

 

Vonkajšie schody na parc. CKN č. 132

Vonkajšie schody pred vstupom do domu na parc. CKN č. 132, betónové na železobetónovej doske, povrch z terazzovej dlažby, vyrovnávajú výškový rozdiel terénu a vstupu do domu - 2. NP. Dĺžka stupňa 1,00 m, počet stupňov 7. Podľa údajov v predloženom ZP 23/2013 postavená v r. 1986. Na základe konštrukčného vyhotovenia a technického stavu sa životnosť predpokladá 50 rokov.

 

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 31.01.2019 o 13.30 hod.

Obhliadka 2: 01.02.2019 o 10.30 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 810.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN  SK94 5200 0000 0000 1773 8597, VS:1242018, vedený v OTP Banka Slovensko, a.s.

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu