Rodinný dom v obci Veľké Ozorovce

Stiahnuť

Znalecký posudok (5,27 MB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (240 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Domy
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu97 700,-
Najnižšie podanie97 700,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky15 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania7.júl 2020
Čas otvorenia9:30
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 650, vedenom Okresným úradom Trebišov - Katastrálny odbor, Okres: Košice Trebišov, Obec: VEĽKÉ OZOROVCE, Katastrálne územie: Veľké Ozorovce, a to:

  • stavba so súp. číslom 270, nachádzajúca sa na parcele reg. „C“ KN č. 267/2, rodinný dom,
  • stavba so súp. číslom 271, nachádzajúca sa na parcele reg. „C“ KN č. 267/3, garáž,
  • parcela reg. „C“ KN č. 267/1, s výmerou 402 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela reg. „C“ KN č. 267/2, s výmerou 112 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela reg. „C“ KN č. 267/3 s výmerou 112 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela reg. „C“ KN č. 268/1 s výmerou 745 m2, druh pozemku: záhrada,

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva najmä: Drobná stavba: plechový sklad na parc. 267/1, Plot: plot od ulice na parc. 267/1, Plot: voliera pre psa na parc. 267/1, Studňa: kopaná studňa na parc. 267/1, Vonkajšia úprava: prípojka elektro na parc. 267/1, Vonkajšia úprava: prípojka zemného plynu na parc. 267/1, Vonkajšia úprava: prípojka vody na parc. 267/1, Vonkajšia úprava: domáca vodáreň v suteréne domu, Vonkajšia úprava: prípojka kanalizácie na parc. 267/1, Vonkajšia úprava: kanalizačná šachta na parc. 267/1, Vonkajšia úprava: spevnená plocha zo zámkovej dlažby na parc. 267/1, Vonkajšia úprava: altánok na parc. 267/1, Vonkajšia úprava: vonkajšie schody na parc. 267/1, ZLÚČENÉ STAVBY Zlúčená stavba: Garáž č.s. 271 na parc. 267/3 Garáž: Garáže č.s. 271 na parc. 267/3 - východná časť, Garáž: Garáže č.s. 271 na parc. 267/3 - západná časť

(ďalej len „predmet dražby“).

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

 

 

 

 

Opis predmetu dražby a Opis stavu predmetu dražby:

RODINNÉ DOMY

Rodinný dom č.s. 270 na parc. 267/2

POPIS STAVBY

Rodinný dom súp. č. 270 je osadený na rovinatom upravenom pozemku parc. č. 267/2 v k.ú. obce Veľké Ozorovce v okrese Trebišov. Situovaný je na Hlavnej ulici č. 74 v uličnej zástavbe samostatne stojacích rodinných domov, prístupný z verejnej miestnej komunikácie pred domom. V danej časti obce je možnosť napojenia iba na zemný plyn a verejný rozvod elektro, verejná kanalizácia a verejný vodovod v obci nie sú Rodinný dom v čase obhliadky bol riadne obývaný vlastníkom, napojený je na verejný rozvod elektro a zemný plyn, voda z vlastnej studne, kanalizácia do šachty pred domom s prepadom do potoka pred domom. Dom je v dobrom technickom stave, s riadnou údržbu, jeho opotrebenie stanovené lineárnou metódou na 14 %.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:

Rodinný dom má jedno podzemné, jedno nadzemné podlažie a podkrovie. Dokumentácia jednotlivých podlaží sa nachádza v prílohách k znaleckému posudku.

 

1.Podzemné podlažie: osadenie do terénu do 2,00 m bez zvislej izolácie, murivo monolitický betón, vnútorných omietky hladké, strop železobetónový s rovným podhľadom, schody s povrchom cementový poter, podlaha cementový poter, elektroinštalácia svetelná a motorická, dvere hladké, okná jednoduché, bez ďalšieho vybavenia.

 

1.Nadzemné podlažie: základy betónové s vodorovnou izoláciou, podmurovka betónová, murivo murované z tvárnic hr. 30-40 cm so zateplením, deliace konštrukcie murované, vnútorné omietky vápenné hladké, strop železobetónový s rovným podhľadom, krov drevený manzardový s obytným podkrovím, strešná krytina betónová, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie ostatné z hliníkového plechu, fasádne omietky farebné silikátové, vnútorný obklad kúpeľne, vane, sprchy, kuchyne, schody do podkrovia drevené, dvere dýhované, okná plastové, plastové žalúzie, podlahy obytných miestností plávajúce laminátové, ostatné miestnosti keramické dlažby, kúrenie ústredné, radiátory plechové panelové, v kuchyni sporák plynový šporák, digestor, nerezový drez a nerezová páková batéria, linka na báze dreva 5,80 m, zabudovaná chladnička, mraznička a umývačka riadu,  elektroinštalácia svetelná, rozvod vody z plastového potrubia teplej aj studenej, kanalizácia z kúpeľne, z kuchyne a z WC, v kúpeľni je plastová rohová vaňa, dve umývadla, samostatná sprcha, WC v kúpeľni typu Geberit, rozvádzač s poistkovými automatmi.

 

2.Podkrovie: murivo murované z tvárnic hr. 30-40 cm so zateplením, deliace konštrukcie murované, vnútorné omietky vápenné hladké, strop drevený s rovným podhľadom, klampiarske konštrukcie ostatné z hliníkového plechu, fasádne omietky farebné silikátové 2x štítová stena, vnútorný obklad kúpeľne, sprchy, dvere dýhované, okná plastové, plastové žalúzie, podlahy obytných miestností plávajúce laminátové, ostatné miestnosti keramické dlažby, kúrenie ústredné, radiátory plechové panelové, elektroinštalácia svetelná, rozvod vody z plastového potrubia teplej aj studenej, kanalizácia z kúpeľne a z WC, v kúpeľni je umývadlo v skrinke, samostatná sprcha, WC v kúpeľni typu kombi, v hale a v jednej izbe sú vstavané skrine, z predných izieb je vstup na balkón od ulice.

 

TECHNICKÝ  POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY V ZMYSLE METODIKY:

1. Podzemné podlažie

- Zvislé nosné konštrukcie - z monolitického betónu

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické

- Schodisko - cementový poter

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené

- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - jednoduché drevené alebo oceľové

- Podlahy - dlažby a podlahy ost. miestností - cementový poter, tehlová dlažba

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická

 

1. Nadzemné podlažie

- Základy - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou

- Zvislé nosné konštrukcie - sendvičová konštrukcia (murivo-izolant-murivo, celkový tepelný odpor min. 2,0); deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické

- Schodisko - tvrdé drevo, červený smrek

- Strecha - krovy - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - pálené a betónové škridlové ťažké korýtkové (Bramac, Tondach, Moravská škridla a pod.); klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky;  - vane;  - samostatnej sprchy;  - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)

- Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené dyhované; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - plastové

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby

- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); - umývačka riadu (zabudovaná); - chladnička alebo mraznička (zabudovaná); - odsávač pár; - drezové umývadlo nerezové alebo plastové;  - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)

- Vybavenie kúpeľní - vaňa plastová rohová alebo s vírivkou;  - umývadlo;  - samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou;  - pákové nerezové; záchod - splachovací so zabudovanou nádržkou v stene

- Ostatné vybavenie - kozub - s vyhrievacou vložkou

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo (Junkers, Vaillant, Leblan)

- Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním

- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové  a azbesto cementové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná; elektrický rozvádzač – s automatickým istením

- Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu

 

1. Podkrovné podlažie

- Zvislé nosné konštrukcie - sendvičová konštrukcia (murivo-izolant-murivo, celkový tepelný odpor min. 2,0); deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; - samostatnej sprchy

- Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené dyhované; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - plastové

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby

- Vybavenie kúpeľní - umývadlo; - samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla

- Ostatné vybavenie - vstavané skrine

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely

- Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja

- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové  a azbesto cementové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná

 

POPIS PODLAŽÍ

1. Podzemné podlažie

V suteréne je jedna pivnica podľa priloženej dispozície slúžiaca ako sklad prístupná samostatným schodiskom z dvora.

 

1. Nadzemné podlažie

Prízemie má vstupnú predsieň, chodbu, schodisko, kuchyňu, špajzu, kúpeľňu a obývaciu halu.

 

1. Podkrovie

Podkrovie má schodisko, obývaciu halu, tri izby a kúpeľňu.

 

PRÍSLUŠENSTVO

Drobná stavba: plechový sklad na parc. 267/1

POPIS STAVBY

Plechový sklad na parcele 267/1, vo dvore za garážami, jednoduchá oceľová kostra s plechovým opláštením, pultový krov, krytina plechová, jednu stenu tvorí východná stena garáži, bez vybavenia, technický stav primeraný veku a základnej údržbe, jeho predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 60 rokov.

Technické riešenie v čase obhliadky v zmysle metodiky:

- Základy - bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi alebo pätky pod rohmi pref. garáže

- Zvislé nosné konštrukcie - drevené stĺpikové jednostranne obité; kovová kostra alebo stĺpiky s dreveným, plechovým alebo azbesto cementovým plášťom

- Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - plechová pozinkovaná

- Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hrubá omietka alebo náter

- Výplne otvorov - dvere - oceľové alebo drevené zvlakové

- Podlahy - hrubé betónové, tehlová dlažba

 

Plot: plot od ulice na parc. 267/1

Plot od ulice pred domom zo západnej strany, drevené profily v rámoch na oceľových stĺpikoch s betónovou podmurovkou s travertínovým obkladom, výplň výšky 0,85 m, celková dĺžka 11,10 bm, v plote nie sú vráta a vrátka, predpoklad zriadenia v r. 2006, jeho predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Plot: voliera pre psa na parc. 267/1

Voliera pre psa v zadnej časti dvora, strojové pletivo s betónovou podmurovkou, výplň výšky 2,50 m, celková dĺžka 21,40 bm, v plote sú vrátka, predpoklad zriadenia v r. 2010, jeho predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 30 rokov. Ohodnotené porovnateľnou položkou.

 

Studňa: kopaná studňa na parc. 267/1

Kopaná studňa za domom hĺbky 8,00 m, murovaná z kameňa, zriadená okolo r. 1950, slúži svojmu účelu, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 100 rokov.

 

Vonkajšia úprava: prípojka elektro na parc. 267/1

Prípojka elektro z elektromeru pred domom do domu, trasa neidentifikovaná v teréne, celková predpokladaná dĺžka 16,60 bm, CYKY 4x10 mm2, zriadená v r. 2006, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: prípojka zemného plynu na parc. 267/1

Prípojka zemného plynu z plynomeru pred domom do domu, trasa neidentifikovaná v teréne, celková predpokladaná dĺžka 8,20 bm, DN 25, zriadená v r. 2006, predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: prípojka vody na parc. 267/1

Prípojka vody zo studne za domom do domu, trasa neidentifikovaná v teréne, celková predpokladaná dĺžka 11,00 bm, PE DN 25, zriadená v r. 2006, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: domáca vodáreň v suteréne domu

Domáca vodáreň, s ponorným čerpadlom v studni a tlakovou nádobou v suteréne domu, zriadená v r. 2006, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 30 rokov.

 

Vonkajšia úprava: prípojka kanalizácie na parc. 267/1

Prípojka kanalizácie z domu do šachty pred domom, odtiaľ je odpad zvedený cez ulicu zberačom do potoka vedľa ulice, trasa neidentifikovaná v teréne, celková predpokladaná dĺžka od vyústenia z dom po šachtu 19,20 bm, PVC DN 150, zriadená v r. 2006, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: kanalizačná šachta na parc. 267/1

Kanalizačná šachta pred domom na prípojke kanalizácie z domu, odtiaľ je odpad zvedený cez ulicu zberačom do potoka vedľa ulice, zriadená v r. 2006, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: spevnená plocha zo zámkovej dlažby na parc. 267/1

Spevnená plocha okolo vedľajších stavieb za domom z farebnej zámkovej dlažby, celkom cca. 65,00 m2, zriadená v r. 2010, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: altánok na parc. 267/1

Drevený altánok za domom, jednoduchá drevená konštrukcia bez opláštenia so sedlovou strechou, podlaha keramická dlažba, vybavenie elektroinštalácia svetelná a záhradný krb, celkom 24,57 m2, zriadený na základe prehlásenia vlastníka v r. 1996, technický stav primeraný veku, jeho predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: vonkajšie schody na parc. 267/1

Vonkajšie schody pri vstupe do domu a do skladu garáži za domom, betónové na teréne s povrchom z keramickej dlažby, celková dĺžka 5,40 bm, zriadené v r. 2006, ich predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

ZLÚČENÉ STAVBY

Zlúčená stavba: Garáž č.s. 271 na parc. 267/3

Garáž: Garáže č.s. 271 na parc. 267/3 - východná časť

POPIS STAVBY

Garáž na časti parc. 267/3 - východná časť, jednoduchá jednopodlažná murovaná stavba s pultovou strechou postavená v r. 1980, s riadnou údržbou, v dobrom technickom stave.

Technické riešenie v čase obhliadky v zmysle metodiky:

- Základy - bez podmurovky, iba základové pásy

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z pórobetónu (Siporex, Ytong, Ypor, Hebel...) hrúbky nad 15 do 30 cm

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - podbitie krovu

- Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - plechová pozinkovaná

- Úpravy vonkajších povrchov - striekaný brizolit

- Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka

- Výplne otvorov - okná - zdvojené a ostatné s dvojvrstvovým zasklením

- Podlahy - cementový poter

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - svetelná a motorická - poistkové automaty

TECHNICKÝ STAV

Stavba na základe prehlásenia vlastníka postavená v r. 1980, s čiastočne zanedbanou údržbou, jej predpokladaná životnosť s ohľadom na vek, technický stav a použité stavebné konštrukcie stanovená odborným odhadom na 80 rokov.

 

Garáž: Garáže č.s. 271 na parc. 267/3 - západná časť

POPIS STAVBY

Garáž na časti parc. 267/3 - západná časť, jednoduchá jednopodlažná murovaná stavba s pultovou strechou postavená v r. 1985, s riadnou údržbou, v dobrom technickom stave.

Technické riešenie v čase obhliadky v zmysle metodiky:

- Základy - bez podmurovky, iba základové pásy

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z pórobetónu (Siporex, Ytong, Ypor, Hebel...) hrúbky nad 15 do 30 cm

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - železobetónové, keramické alebo klenuté do oceľových nosníkov

- Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - plechová pozinkovaná; klampiarske konštrukcie – z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky)

- Úpravy vonkajších povrchov - striekaný brizolit, vápenná štuková omietka

- Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka

- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - zdvojené a ostatné s dvojvrstvovým zasklením

- Podlahy - cementový poter

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistkové automaty

TECHNICKÝ STAV

Stavba na základe prehlásenia vlastníka postavená v r. 1985, s čiastočne zanedbanou údržbou, jej predpokladaná životnosť s ohľadom na vek, technický stav a použité stavebné konštrukcie stanovené odborným odhadom na 80 rokov.

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

Identifikácia pozemku:  Zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Veľké Ozorovce

POPIS

Pozemok, parcely registra "C" č.:

- 267/1 -  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 402 m2

- 267/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 112 m2

- 267/3 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 112 m2

tvoria pozemok zastavaný rodinným domom, vedľajšími stavbami a tvoria dvor okolo domu podľa priloženej kópie z katastrálnej mapy, v zastavanej časti v intraviláne obce Veľké Ozorovce v okrese Trebišov, v lokalite IBV samostatne stojacích rodinných domov na okraji obce, s prístupom z verejnej komunikácie pred domom, s možnosťou napojenia na verejný rozvod elektro a zemný plyn, verejný vodovod ani kanalizácia v obci nie sú, negatívne účinky neboli zistené.

 

Parcela

Druh pozemku

Spolu výmera [m2]

Spoluvlastnícky podiel

Výmera [m2]

267/1

zastavané plochy a nádvoria

402,00

1/1

402,00

267/2

zastavané plochy a nádvoria

112,00

1/1

112,00

267/3

zastavané plochy a nádvoria

112,00

1/1

112,00

Spolu výmera 

 

 

 

626,00

 

Identifikácia pozemku: Záhrady v k.ú. Veľké Ozorovce

POPIS

Pozemok, parcela registra "C" č.:

- 268/1 - záhrada o výmere 745 m2

tvorí pozemok - záhradu za rodinným domom podľa priloženej kópie z katastrálnej mapy, v zastavanej časti v intraviláne obce Veľké Ozorovce v okrese Trebišov, v lokalite IBV  samostatne stojacích rodinných domov na okraji obce, s prístupom z verejnej komunikácie pred domom po parcele č. 267/1, s obmedzenou možnosťou napojenia na verejný rozvod elektro a zemný plyn, verejný vodovod ani kanalizácia v obci nie sú, negatívnym účinkom je úzky tvar pozemku. Pozemok so stavom v čase obhliadky má iba poľnohospodárske využitie. 4

 

Parcela

Druh pozemku

Spolu výmera [m2]

Spoluvlastnícky podiel

Výmera [m2]

268/1

zastavané plochy a nádvoria

745,00

1/1

745,00

 

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 17.06.2020 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 24.06.2020 o 14.00 hod.

 

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0952019, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu