Rodinný dom v obci Šaľa

TOP ponuka
Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (175 kB)

Stiahnuť

Znalecký posudok (504 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Domy
LokalitaNitrianský kraj
Ohodnotenie predmetu265 000,-
Najnižšie podanie265 000,-
Minimálne prihodenie1 000,-
Výška zábezpeky30 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania28.február 2023
Čas otvorenia9:00
Miesto konaniaNotársky úrad Mgr. Petra Dancziho, Turecká 24, 940 61 Nové Zámky

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0903 420 800 bezplatná linka

 

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 6711, vedenom Okresným úradom Šaľa, Katastrálny odbor, Okres: Šaľa, Obec: Šaľa, Katastrálne územie: Šaľa, a to:

  • stavba so súp. č. 2433 nachádzajúca sa na parcele reg. „C“ KN č. 3600/70, rodinný dom s garážou,
  • parcela reg. „C“ KN č. 3600/21, s výmerou 526 m2, Zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela reg. „C“ KN č. 3600/70, s výmerou 300 m2, Zastavaná plocha a nádvorie,

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 2433 evidovanej na pozemku parcelné čislo 3600/70,

Príslušenstvo, ktoré s nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva to najmä: Plot od ulice s bránkou a bránou, Vodovodná prípojka, Vodomerná šachta, Kanalizačná prípojka, Revízna šachta, Elektrická prípojka, Plynová prípojka, Spevnené plochy zo zámkovej betónovej dlažby, Spevnené plochy z premývaných riečnych okruhliakov, ďalej len „predmet dražby“).

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Opis predmetu dražby a Opis stavu predmetu dražby.

RODINNÉ DOMY

RD s garážou s.č. 2433 na p.č. 3600/70

POPIS STAVBY

Rodinný dom súpisné číslo 2433 je postavený na pozemku parcelné číslo 3600/700 v okresnom meste Šaľa, v rovnomennom katastrálnom území, stavba bola postavená v rokoch 2012 až 2014, má jedno nadzemné podlažie a obytným podkrovím nad časťou zastavanej plochy, ktorá je nepravidelného tvaru.

Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva zo závetria, predsiene, obývacej izby s kuchyňou a jedálňou, spálne, detskej izby, kúpeľne, šatníka, chodby so schodiskom, technickej miestnosti s kotolňou a WC, garáže pre dve osobné vozidlá a terasy z južnej strany domu, základy sú zo železobetónového roštu s vodorovnou hydroizoláciou, steny sú murované klasickým spôsobom z tehloblokov, obvodové steny sú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom s konečnou úpravou silikátovou tenko vrstvovou omietkou, strecha je valbová zložitá, krov drevený, krytinu tvorí ťažká betónová škridla, dažďové žľaby a zvody sú z pozinkovaného plechu, stropy sú prevažne keramické, sčasti železobetónové, vnútorné omietky sú stierkované, nášľapné vrstvy betónových podláh sú prevažne z plávajúcej laminátovej podlahoviny, v sociálnych miestnostiach a v garáži je keramická dlažba, v závetrí a na terase je mrazuvzdorná dlažba, vstupné dvere hlavného vchodu a bočné vonkajšie dvere z technickej miestnosti sú plastové s čiastočným presklením, interiérové dvere sú prevažne dyhované, osadené v obložkových zárubniach, medzi predsieňou a obývačkou sú dvojkrídlové celosklené dvere, okná a balkónové dvere sú plastové s izolačným presklením, kuchynská linka v tvare neúplného obdĺžnikového pôdorysného tvaru rozvinutej dĺžky 9 m s granitovým kuchynským drezom s odkvapkávacou plochou a stojánkovou batériou, v linke je zabudovaná indukčná varná doska, pečiaca rúra a mikrovlnná rúra typu Bosch, umývačka riadu typu Electrolux a odsávač, kúpeľňa na I.NP je oproti projektovanej výmery rozšírená o zastavanú časť šatníka s inštalovanou obmurovanou a keramickým obkladom obloženou plastovou tvarovanou vaňou, v deliacej novovybudovanej priečke je predĺžený vetrací otvor s plastovým rámom, v pôvodne navrhovanej časti kúpeľne je murovaný sprchový kút, dve umývadlá v samostatných toaletných skrinkách, splachovací záchod s podomietkovou nádržkou a rebríkový radiátor, steny sú do výšky cca 2 m obložené keramickým obkladom, garáž je vybudovaná pre dve osobné vozidlá, vjazd z ulice je po spevnenej ploche zo zámkovej betónovej dlažby cez segmentovú rolovaciu spoločnú bránu s poloautomatickým ovládaním, v garáži je elektrická rozvodná skrinka s automatickými ističmi, vonkajšie omietky prievlakov a piliera terasy je čiastočne poškodené.

Schodište do podkrovia je jednoramenné železobetónové, povrch nástupníc a podstupníc je obložený plávajúcou laminátovou podlahovinou, obytné podkrovie dispozične pozostáva z chodby od schodiska, kúpeľne s WC, izby a viacúčelovej skladovacej miestnosti, nad terasou je plocha vydláždená mrazuvzdornou dlažbou, ohradená z dvoch strán nerezovým zábradlím so sklenými parapetnými platňami, stropy sú prevažne šikmé, obložené veľkoplošným sadrokartónom, so strešnými drevenými oknami Velux balkónové dvere na terasovú plochu, zrealizovanú nad terasou sú plastové celopresklené, nášľapné vrstvy sú v izbe, na chodbe a vo viacúčelovej miestnosti z plávajúcej laminátovej podlahoviny, v izbe sú vyhotovené vstavané skrine, inštalovaná je podstropná klimatizačná jednotka s vonkajšou jednotkou, kúpeľňa v podkroví bola zrealizovaná nad rámec projektovanej dispozície, inštalovaný je v nej samostatný akrylátový sprchovací box s masážnymi tryskami, keramické umývadlo v toaletnej skrinke so stojánkovou batériou, kombizáchod a radiátor, steny sú po strop obložené keramickým obkladom, priestor kúpeľne je prirodzene odvetraný podstropným okienkom, do časti povalových priestorov je možný vstup cez nízke zateplené dvere z chodby a viacúčelovej skladovacej miestnosti.

Kúrenie v dome je ústredné teplovodné, zdrojom tepla je plynový kotol ÚK typ Bosch, inštalovaný v technickej miestnosti I.NP, plynový kotol s prepojeným zásobníkovým stojatým ohrievačom úžitkovej vody a samostatným, resp. alternatívnym elektrickým zásobníkovým závesným vertikálnym ohrievačom úžitkovej vody, radiátory sú plechové typ Korad, v dome sú podomietkové slaboprúdové rozvody TV, domáceho telefónu a bezpečnostného systému. Dom je zásobený pitnou vodou z mestskej vodovodnej siete cez vodomernú šachtu, splašková kanalizácia je zvedená do mestskej kanalizačnej siete cez revíznu šachtu, dažďová voda za strešnej plochy je zvedená a rozptýlená do rastlého terénu, vybudovaná je podzemná elektrická a plynová prípojka s meraním v panelovom betónovom plote, súčasťou plota je kovová bránka a zasúvacia brána s poloautomatickým ovládaním, takmer po celom obvode zastavanej plochy domu je vybudovaný okapový chodník z premývaných riečnych okruhliakov.

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

pozemok

POPIS

Pozemky parcelné číslo 3600/21 a 3600/70 sú zaradené v katastri nehnuteľností ako zastavaná plocha a nádvorie. Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Šaľa v rovnomennom katastrálnom území. Okresné mesto Šaľa má podľa údaju z internetovej stránky cca 23.440 obyvateľov. V mieste, kde sa nachádzajú pozemky je možnosť napojenia na obecný vodovod, kanalizáciu, elektrický rozvod a rozvod plynu. Pozemky sú rovinaté.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 09.02.2023 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 16.02.2023 o 14.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0152022, vedený v Prima banka Slovensko a.s.,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu

Spoľahlivé a poctivé slovenské online kasína 2022

Tvrdá konkurencia, ktorá vládne v dnešnom biznise s hazardnými hrami, núti prevádzkovateľov hazardných hier brať svoju povesť čo najvážnejšie. Veľké slovenské hazardné portály, ktoré pôsobia v tomto odvetví už mnoho rokov, si len zriedkakedy dovolia dopustiť sa nečestného konania voči zákazníkom. Ale podvodníci tiež nespia a šikovne sa maskujú ako slušné inštitúcie, čím zavádzajú neskúsených používateľov. Preto by ste mali zvážiť odborné rady a uprednostniť skutočne renomované a spoľahlivé slovenské online kasína so zaručenými výbermi. SK online kasína na https://onlinecasino-sk-24.com/ s dobre regulovanými licenciami, certifikátmi od známych audítorov, originálnym softvérom od známych značiek, pozornou zákazníckou podporou, jasnými podmienkami služieb a spravodlivou reklamou by sa mali považovať za spoľahlivé. Ak si nie ste istí alebo práve robíte prvé kroky v oblasti hazardných hier, dôverujte odborníkom, ktorí sa v tejto oblasti dobre vyznajú. OnlineCasino-SK-24.com recenzenti pravidelne kontrolujú známe online kasína a aktualizujú svoje recenzie. Zoznam 10 najlepších online kasín na Slovensku obsahuje len spoľahlivé stránky.