Rodinný dom v obci Poliakovce

Stiahnuť

Znalecký posudok (1,43 MB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (222 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Domy
LokalitaPrešovský kraj
Ohodnotenie predmetu52 900,-
Najnižšie podanie52 900,-
Minimálne prihodenie500,-
Výška zábezpeky10 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania22.január 2020
Čas otvorenia10:00
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Marty Vaľkovej, Hurbanova 19, 085 01 Bardejov

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností:

*zapísaný na LV č. 534, vedenom Okresným úradom Bardejov, Katastrálny odbor, Obec: POLIAKOVCE, Katastrálne územie: Poliakovce, a to:

  • stavba so súp. č. 82 nachádzajúca sa na parcele č. 47, RODINNÝ DOM,

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 82 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 581,

 

*zapísaný na LV č. 581, vedenom Okresným úradom Bardejov, Katastrálny odbor, Obec: POLIAKOVCE, Katastrálne územie: Poliakovce, a to:

  • parcela registra „C“ č. 47 vo výmere 324 m2, zastavaná plocha a nádvorie,

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 47 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 534,

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva najmä: Drobná stavba: Dreváreň na parcele KN č.47, Drobná stavba: Altánok  na parcele KN č. 47, Plot predný  na parcele KN č.47, Plot bočný na parcele KN č.47, Plot zadný na parcele KN č.47, Studňa na parcele KN č.47, Vonkajšia úprava: Prípojka vody na parcele KN č.47, Vonkajšia úprava: Prípojka kanalizácie na parcele KN č.47, Vonkajšia úprava: Plynová prípojka na parcele KN č47, Vonkajšia úprava: Elektrická prípojka na parcele KN č.47, Vonkajšia úprava: Elektrická prípojka na parcele KN č.47, Vonkajšia úprava: Spevnené plochy zo zatravňovacích tvárnic na parcele KN č.47, Vonkajšia úprava: Spevnené plochy zo zámkovej dlažby  na parcele KN č.47

(ďalej len „predmet dražby“).

 

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis predmetu dražby a Opis stavu predmetu dražby:

RODINNÉ DOMY

Rodinný dom č.s.82 na parcele KN č.47 v k.ú. Poliakovce

POPIS STAVBY

Samostatne stojací rodinný dom s príslušenstvom, ktorý sa nachádza po ľavej strane miestnej komunikácie v k.ú. Poliakovce v širšej časti obce. Rodinný dom pozostáva z podzemného podlažia (skr.PP), 1.nadzemného podlažia (skr.1.NP) a podkrovia. Krov rodinného domu je sedlový s krytinou z vlnitých azbesto cementových šablón, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu úplné. Vonkajšia povrchová úprava - omietka na báze umelých látok, bez obkladu fasády. Rodinný dom nebol zateplovaný. Rodinný dom je napojený na obecný vodovod, kanalizácia do verejnej kanalizačnej siete, plyn  a verejnú el. sieť. Rodinný dom je osadený cca 5, 00m od miestnej komunikácie. Podľa obhliadky a zamerania znalcom možno konštatovať, že objekt č.s. 82 ohodnocujeme ako rodinný dom, pretože z podlahovej plochy všetkých miestnosti pripadajú aspoň 2/3 na byty a súčasne je viac ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie. Podrobnejšie členenie je zrejme z bodového hodnotenia posudku. Podľa predložených podkladov rodinný dom č.s. 82 bol užívania schopný od r. 1965. Rodinný dom v priebehu životnosti bol zásadne zhodnocovaný. Podľa vyjadrenia vlastníka a predložených podkladov v roku 2002 bola ukončená prestavba a nadstavba predmetného rodinného domu. Údržba priemerná. Predpokladaná životnosť rodinného domu murovaného z tehál a kvádrov je spravidla 100 rokov.

 

POPIS PODLAŽÍ

1. Podzemné podlažie

Na podlaží sa nachádzajú konštrukcie a vybavenia v nasledovnom vyhotovení: základy betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou, zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná, metrická, tvárnice typu CD, porotherm) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM), vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s viditeľnými trámami železobetónové. Schodisko - keramická dlažba. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti práčovne min. do 1,35 m výšky;  vane ( neukončené).  Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením, podlahy - dlažby a podlahy ost. miestností - cementový poter. Vybavenie pračovňa - vaňa plastová jednoduchá; umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; ostatné ( neukončené). Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely ( neukončené), vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním, vnútorné rozvody kanalizácie - plastové potrubie, vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická, vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu. Podľa dispozičného riešenia v PP sa nachádzajú: schodište, predsieň, kúpeľňa alt. práčovňa, čierna kuchyňa pivnica a sklad.

 

1. Nadzemné podlažie

Na podlaží sa nachádzajú konštrukcie a vybavenia v nasledovnom vyhotovení: zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná, metrická, tvárnice typu CD, porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM), vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, schodisko - mäkké drevo s podstupnicami. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; samostatnej sprchy; WC min. do výšky 1 m; kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene). Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - plastové. Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby. Vybavenie kuchýň - sporák plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); odsávač pár; drezové umývadlo nerezové, kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky). Vybavenie kúpeľní - umývadlo; samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla. Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. Bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania na plyn, vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, vnútorné rozvody kanalizácie - plastové  potrubie,  vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná; elektrický rozvádzač -s automatickým istením, vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu. Podľa dispozičného riešenia v 1.NP sa nachádzajú v rodinnom dome č.s. 82: kuchyňa, obývacia izba, spálňa, detská izba, chodba so schodiskom do podkrovia  a kúpeľňa s WC.

1. Nadstavba - podkrovie

Na podlaží sa nachádzajú konštrukcie a vybavenia v nasledovnom vyhotovení: zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM), vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; samostatnej sprchy; WC min. do výšky 1 m. Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - plastové. Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby. Vybavenie kúpeľní - umývadlo; - samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla, vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely, vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, vnútorné rozvody kanalizácie - plastové potrubie, vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná. Podľa dispozičného riešenia v podkroví sa nachádzajú: chodba, detské izby, spálňa s loggiou, pracovňa a kúpeľňa s WC.

 

PRÍSLUŠENSTVO

Drobná stavba: Dreváreň na parcele KN č.47

POPIS STAVBY

Drobná stavba - dreváreň  s príslušenstvom, ktorá sa nachádza po pravej  strane rodinného domu č.s.82. Drobná stavba pozostáva z 1.nadzemného podlažia (skr.1.NP). Krov drobnej stavby je pultový s krytinou z pozinkovaného plechu, Vonkajšia povrchová úprava - impregnácia. Drobná stavba je napojená na verejnú el. sieť. Podľa predložených podkladov a podľa vyjadrenia účastníka miestneho šetrenia dreváreň bola užívania schopná od r. 2000 a v priebehu životnosti nebola zásadne zhodnocovaná.

 

POPIS PODLAŽÍ 1. Nadzemné podlažie

Na podlaží sa nachádzajú konštrukcie a vybavenia v nasledovnom vyhotovení: základy - bez podmurovky, iba základové pásy, zvislé nosné konštrukcie - drevené stĺpikové jednostranne obité; stĺpiky s dreveným plášťom, vodorovné nosné konštrukcie - bez stropu - krov pultový. Úpravy vnútorných povrchov - napustenie impregnáciou, výplne otvorov - dvere - drevené rámové,  podlahy - hrubé betónové. Podľa dispozičného riešenia v 1.NP sa nachádza : dreváreň.

 

Drobná stavba: Altánok  na parcele KN č. 47

POPIS STAVBY

Drobná stavba - altánok  s príslušenstvom, ktorý sa nachádza vzadu za rodinným domom č.s.82. Drobná stavba pozostáva z 1.nadzemného podlažia (skr.1.NP). Krov drobnej stavby je sedlový s krytinou asfaltovaných šindľov, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu úplné. Vonkajšia povrchová úprava - náter . Drobná stavba je napojená na verejnú el. sieť. Podľa predložených podkladov a podľa vyjadrenia účastníkov miestneho šetrenia drobná stavba bola užívania schopná od r. 2002 a v priebehu životnosti nebola zásadne zhodnocovaná.

 

Plot predný  na parcele KN č.47

Plot murovaný z betónových tvárnic sa nachádza vpredu pred rodinným domom č.s.82 na parcele KN č. 47 Podľa predložených podkladov a podľa vyjadrenia účastníka miestneho šetrenia plot bol postavený v roku 2006. Údržba priemerná.

 

Plot bočný na parcele KN č.47

Plot z oceľových stĺpikov a drôteného pletiva sa nachádza po pravej strane rodinného domu č.s.82  na parcele KN č. 47. Podľa vyjadrenia účastníka miestneho šetrenia a predložených podkladov plot bol postavený v roku 2002. Údržba priemerná.

 

Plot zadný na parcele KN č.47

Plot z oceľových stĺpikov a vlnitého plechu sa nachádza vzadu za rodinným domom č.s.82 na parcele KN č. 47. Podľa vyjadrenia účastníka miestneho šetrenia a predložených podkladov plot bol postavený v roku 2002. Údržba priemerná.

 

 

Studňa na parcele KN č.47

Studňa sa nachádza vpredu pred rodinným domom č.s.82 na pozemku - parcele KN č. 47. Studňa je kopaná hl. 7,00 m o priemere 1,00 bez ručného čerpadla. Podľa vyjadrenia účastníka miestneho šetrenia studňa bola užívania schopná od r.1965.

 

Vonkajšia úprava: Prípojka vody na parcele KN č.47

Prípojka vody sa nachádza po pravej strane rodinného  domu č.s.82 na parcele KN č.47 a je napojená na obecný vodovod. Podľa vyjadrenia účastníka miestneho šetrenia a predložených podkladov prípojka vody bola zrealizovaná v r. 2002. Údržba priemerná.

 

Vonkajšia úprava: Prípojka kanalizácie na parcele KN č.47

Prípojka kanalizácie sa nachádza po ľavej strane rodinného domu č.s. 82 na parcele KN č.47 a je napojená do obecnej kanalizácie. Podľa vyjadrenia účastníka miestneho šetrenia a predložených podkladov prípojka kanalizácie bola zrealizovaná v r. 2002. Údržba priemerná.

 

Vonkajšia úprava: Plynová prípojka na parcele KN č47

Plynová prípojka sa nachádza vpredu pred rodinným domom č.s.82. Dĺžka plynovej prípojky je 4,00 m. Podľa vyjadrenia účastníka miestneho šetrenia a predložených podkladov plynová prípojka bola zrealizovaná v r. 2002. Údržba priemerná.

 

Vonkajšia úprava: Elektrická prípojka na parcele KN č.47

Elektrická prípojka sa nachádza po ľavej strane rodinného domu č.s82. Dĺžka elektrickej prípojky je 6,00 m. Podľa vyjadrenia účastníka  miestneho šetrenia a predložených podkladov elektrická prípojka bola zrealizovaná v r. 2002.. Údržba priemerná.

 

Vonkajšia úprava: Elektrická prípojka na parcele KN č.47

Elektrická prípojka sa nachádza po ľavej strane rodinného domu č.s82. Dĺžka elektrickej prípojky je 6,00 m. Podľa vyjadrenia účastníka miestneho šetrenia a predložených podkladov elektrická prípojka bola zrealizovaná v r. 2002.. Údržba priemerná.

 

Vonkajšia úprava: Spevnené plochy zo zatravňovacích tvárnic na parcele KN č.47

Spevnené plochy z betónových zatravňovacích tvárnic nachádzajú okolo rodinného domu č.s.82 . Podľa vyjadrenia účastníka miestneho šetrenia a predložených podkladov spevnené plochy boli zrealizované v r. 2002. Údržba priemerná.

 

Vonkajšia úprava: Spevnené plochy zo zámkovej dlažby  na parcele KN č.47

Spevnené plochy zo zámkovej dlažby nachádzajú okolo rodinného domu č.s.82. Podľa vyjadrenia účastníka miestneho šetrenia a predložených podkladov spevnené plochy boli zrealizované v r. 2002. Údržba priemerná.

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE 

POPIS

Pozemok - parcela  KN č. 47 sa nachádza po pravej  strane miestnej komunikácie v k.ú. Poliakovce pod a vedľa rodinného domu č.s. 82 Infraštruktúra je vhodná - možnosť napojenie na vodovod, kanalizácia do žumpy a verejnú el. sieť. Pozemok je rovinatý. Poliakovce - obec s počtom obyvateľov do 2 000. V mieste je priemerný záujem o kúpu obdobných nehnuteľnosti.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 19.12.2019 o 10.00 hod.

 Obhliadka 2: 08.01.2020 o 14.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0872019, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu