Rodinný dom v obci Hencovce

Znížená cena
Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (201 kB)

Stiahnuť

Znalecký posudok (1,40 MB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Domy
LokalitaPrešovský kraj
Ohodnotenie predmetu39 800,-
Najnižšie podanie29 850,-
Minimálne prihodenie300,-
Výška zábezpeky7 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konania25.máj 2022
Čas otvorenia9:45
Miesto konaniaMiestny úrad mestskej časti Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice-Staré Mesto, radničná miestnosť

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0903 420 800 bezplatná linka

 

Opis predmetu dražby

zapísaný na LV č. 2331, vedenom Okresným úradom Vranov nad Topľou, Katastrálny odbor, Okres: Vranov nad Topľou, Obec: HENCOVCE, Katastrálne územie: Hencovce a to:

  • stavba so súp. č. 1859 na parcele registra „C“ č. 639, Druh stavby: Rodinný dom,
  • parcela registra „C“ č. 639 vo výmere 796 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva najmä:

VEDĽAJŠIE STAVBY: Komora na parc. č. 639 (neevidovaná v KN), Letná kuchyňa na parc. č. 639,

PLOTY: Plot: čelný, Plot: zadný, STUDŇA - kopaná

VONKAJŠIE ÚPRAVY: Vonkajšia úprava: prípojka vody, Vonkajšia úprava: domáca vodáreň, Vonkajšia úprava: vodomerná šachta, Vonkajšia úprava: prípojka kanalizácie, Vonkajšia úprava: revízna šachta, Vonkajšia úprava: prípojka kanalizácie, Vonkajšia úprava: žumpa, Vonkajšia úprava: prípojka elektriny, Vonkajšia úprava: prípojka plynu, Vonkajšia úprava: spevnené plochy – betón, Vonkajšia úprava: spevnené plochy - betónové kocky, Vonkajšia úprava: dreváreň (ďalej len „predmet dražby“).

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis predmetu dražby a Opis stavu predmetu dražby:

Rodinný dom č.s. 1859 na parc. č. 639

Umiestnenie stavby:

Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom č.s. 1859 na parc. č. 639 v uličnej zástavbe, čiastočne podpivničený, s jedným nadzemným podlažím, na ulici Hencovská 22 v obci Hencovce.

Dispozičné členenie:

- v 1.p.p. sa nachádza vstupné schodisko, sklad a pivnica

- v 1.n.p. sa nachádza v pôvodnej časti predsieň, chodba, kuchyňa, kúpeľňa, samostatné WC a tri izby, v zadnej pristavanej časti sa nachádza nedokončená izba, hospodárska kuchyňa, sklad a suchý záchod

Stavebno-technický popis:

Osadenie do 2 m, základy betónové s podmurovkou, zvislá nosná konštrukcia domu v 1.p.p. betón prekladaný kameňom, v 1.n.p. murované z tehál hr. 30 až 40 cm, strop v 1.p.p. železobetónový trámový, v 1.n.p. drevené trámové s podhľadom, strecha hambálková, krytina AZC, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu strechy - poškodené, časť chýba, parapety, schody do 1.p.p. cementový poter, fasádne omietky brizolitové - poškodené, obklad keramický 2 x, vnútorné omietky hladké - časť poškodená, prípadne nedokončená, vnútorný obklad  kúpeľne - poškodený, obklad sprchy, okná v 1.p.p jednoduché, v 1.n.p. prevažne plastové so žalúziami (nevymenené okná uvažujem ako poškodené), interiérové dvere v 1.p.p. zvlakové, v 1.n.p. rámové - časť chýba vstupné dvere do predsiene plastové, podlahy obytných miestností 1 x laminátové, 1 x doskové, 1 x keramická dlažba, 1 x nedokončené, podlahy ostatných miestností cementový poter a keramická dlažba - nedokončené, vykurovanie - iba kozub s teplovzdušnými rozvodmi, zdroj teplej vody zásobníkový, elektroinštalácia s automatmi(v zadnej časti nedokončená), elektromer je odpojený, rozvod studenej a teplej vody, kanalizácia, rozvod plynu, plynomer je odpojený.

Vnútorné vybavenie:

- v izbe č. 3 splyňovací kozub s teplovzdušnými rozvodmi

- v kúpeľni rohová vaňa, sprchovací kút, pákové batérie, chýba umývadlo s batériou

- vo WC splachovací záchod so zabudovanou nádržkou, umývadlo s batériou

- v kuchyni kuchynská linka na báze dreva, kuchynský nerezový drez, páková batéria, odsávač (chýba sporák a umývačka)

- v hospodárskej kuchyni kachľová pec na pevné palivo

Jednotlivé položky boli zatriedené podľa prevažujúceho, prípadne porovnateľného vyhotovenia.

Životnosť a opotrebenie:

Nakoľko predná časť domu je s hospodárskou časťou domu prevádzkovo prepojená, sú ohodnotené spolu, pričom predná časť domu bola podľa predloženého potvrdenia postavená v roku 1947, hospodárska časť podľa predloženého posudku postavená okolo roku 1970, prístavba a modernizácia začatá novým majiteľom v roku 2014, nie je však dokončená. V rámci modernizácie bola vymenená časť plastových okien, časť interiérových dverí, realizované boli nové rozvody vody, kanalizácie, elektriny, časť omietok a podláh, osadený bol kozub a z neho teplovzdušné rozvody, zriadená bola nová kúpeľňa a samostatné WC. Dom sa v súčasnosti neužíva. Poškodená je strešná krytina, klampiarske konštrukcie, na prístavbe je trhlina v nosnej obvodovej stene, nedokončené sú vonkajšie a vnútorné omietky, podlahy, poškodený keramický obklad v kúpeľni. Potrebné je dokončenie. Opotrebenie stanovené lineárnou metódou, so stanovením životnosti Bradáčovou kubickou metódou, základná životnosť stanovená na 100 rokov (budovy pre bývanie murované hr. 30 až 45 cm - odporúčaná životnosť 100 rokov).

 

MERNÉ JEDNOTKY

Podlažie

Začiatok užívania

Výpočet zastavanej plochy

ZP [m2]

kZP

1. PP

1947

1,2*(4,83*0,85+4,77*1,95+4,47*4,70)

41,3

120/41,3=2,906

1. NP

1947

8,65*9,09+7,11*(8,65-2,09-0,30)

123,14

 

1. NP

1970

(4,64+6,19)*6,21

67,25

 

1. NP

2014

7,11*0,30

2,13

 

Spolu 1. NP

 

 

192,52

120/192,52=0,623

 

GARÁŽE PRE OSOBNÉ MOT. VOZIDLÁ - garáž na parc. č. 639 (neevidovaná v KN)

Jedná sa o garáž pristavenú v zadnej časti k rodinnému domu. Stavba je jednopodlažná, nepodpivničená, nie je evidovaná v popisných, ani v geodetických údajoch katastra, rozpočtový ukazovateľ stanovujem na 1 m2.

Základy betónové, zvislé nosné konštrukcie tvárnice hr. do 30 cm, strop panelový, strecha pultová, krytina plechová, okno jednoduché, vráta plechové, podlaha betónová, vonkajšia omietka brizolitová - poškodená, vnútorná omietka hladká - poškodená, elektroinštalácia, vnútorné vybavenie žiadne. Údržba zanedbaná, potrebná je oprava. Stavba podľa predloženého znaleckého posudku postavená v roku 1970. Životnosť stanovená na 70 rokov.

 

MERNÉ JEDNOTKY

Podlažie

Začiatok užívania

Výpočet zastavanej plochy

ZP [m2]

kZP

1. NP

1970

6,21*4,33

26,89

18/26,89=0,669

 

VEDĽAJŠIE STAVBY

Komora na parc. č. 639 (neevidovaná v KN)

Jedná sa o komoru na parc. č. 639, pristavenú ku garáži. Stavba je drobná, je jednopodlažná, nepodpivničená, nie je evidovaná v popisných, ani v geodetických údajoch katastra. Rozpočtový ukazovateľ stanovený na 1 m2.

Základy betónové, zvislé nosné konštrukcie pórobetónové tvárnice hr. do 30 cm, bez stropu, strecha pultová, krytina plechová, okno jednoduché (chýba sklenená výplň), dvere zvlakové, podlaha betónová, vonkajšia omietka hrubá - poškodená, vnútorná omietka - poškodená, elektroinštalácia, vnútorné vybavenie žiadne. Stavba podľa predloženého znaleckého posudku užívaná od roku 1978. Údržba zanedbaná, v zadnej stene je trhlina. Opotrebenie stanovené lineárnou metódou, životnosť končí spolu s garážou v roku 2040 a teda je 62 rokov.

 

MERNÉ JEDNOTKY

Podlažie

Začiatok užívania

Výpočet zastavanej plochy

ZP [m2]

kZP

1. NP

1978

2,49*3,97

9,89

18/9,89=1,820

 

Letná kuchyňa na parc. č. 639

Jedná sa o letnú kuchyňu na parc. č. 639 postavenú vedľa rodinného domu. Stavba nie je drobná, je jednopodlažná, je evidovaná v geodetických údajoch, nie je evidovaná v popisných údajoch katastra. Rozpočtový ukazovateľ stanovený na 1 m2.

Stavba dispozične pozostáva z predsiene, kúpeľne, špajzy, kuchyne a izby. Základy betónové, zvislé nosné konštrukcie pórobetónové tvárnice hr. do 30 cm, strop drevený trámový s podbitím, strecha pultová, krytina plechová, okná dvojité, dvere rámové a hladké, podlaha PVC, cementový poter a keramická dlažba, vonkajšia úprava povrchov brizolit - poškodený, vnútorná úprava povrchu hladká omietka - poškodená, elektroinštalácia, rozvod studenej a teplej vody, kanalizácia, rozvod plynu, vykurovanie bolo riešené gamatkami, ktoré pri obhliadke chýbali, vnútorné vybavenie v kúpeľni vaňa bez batérie, umývadlo s batériou, zásobník TÚV pri obhliadke chýbal, v kuchyni iba drezové umývadlo s batériou a keramickým obkladom. Stavba podľa predloženého znaleckého posudku postavená a užívaná od roku 1975. Údržba zanedbaná - potrebná je oprava. Opotrebenie stanovené lineárnou metódou, životnosť stanovená na 70 rokov.

 

MERNÉ JEDNOTKY

Podlažie

Začiatok užívania

Výpočet zastavanej plochy

ZP [m2]

kZP

1. NP

1975

3,55*11,08

39,33

18/39,33=0,458

 

PLOTY

Plot: čelný

Jedná sa o oplotenie parc. č. 639 od miestnej komunikácie a od suseda. Základy betónové s podmurovkou, plot kovové rámy s pletivom, plotové vráta a plotové vrátka kovové rámy s pletivom. Plot postavený a užívaný od roku 1975, životnosť stanovená na 55 rokov.

 

Plot: zadný

Jedná sa o oplotenie parc. č. 639 v zadnej časti. Základy betónové okolo stĺpikov, plot pletivo. V predloženom znaleckom posudku je uvedené, že je plot užívaný od roku 1985, životnosť stanovená na 40 rokov.

 

STUDŇA - kopaná

Jedná sa o kopanú studňu na parc. č. 639 pred rodinným domom, podľa výpovede vlastníka hĺbky 10 m, užívanú od roku 1970. Domáca vodáreň sa nachádza v pivnici. Životnosť stanovená na 100 rokov.

 

VONKAJŠIE ÚPRAVY

Vonkajšia úprava: prípojka vody

Jedná sa o prípojku vody od studne do rodinného domu cez parc. č. 639, užívanú od roku 1974. Životnosť stanovená na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: domáca vodáreň

Jedná sa o domácu vodáreň v pivnici užívanú od roku 2015. Životnosť stanovujem na 40 rokov.

 

Vonkajšia úprava: vodomerná šachta

Jedná sa o vodomernú šachtu na parc. č. 639 pred rodinným domom užívanú od roku 2015. Životnosť stanovená na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: prípojka kanalizácie

Jedná sa o prípojku kanalizácie od obecného rozvodu k rodinnému domu cez parc. č. 639 užívanú do roku 2015. Životnosť stanovená na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: revízna šachta

Jedná sa o revíznu šachtu pred rodinným domom na parc. č. 639 užívanú do roku 2015. Životnosť stanovená na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: prípojka kanalizácie

Jedná sa o prípojku kanalizácie od žumpy k letnej kuchyni a ku suchému záchodu cez parc. č. 639, užívanú do roku 1975. Životnosť stanovená na 60 rokov.

 

Vonkajšia úprava: žumpa

Jedná sa o žumpu na parc. č. 639 za letnou kuchyňou užívanú do roku 1975. Životnosť stanovená na 60 rokov.

 

Vonkajšia úprava: prípojka elektriny

Jedná sa o prípojku elektriny cez parc. č. 639 užívanú od roku 1995. Elektromer je odpojený. Životnosť stanovená na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: prípojka plynu

Jedná sa o prípojku plynu k rodinného domu a k letnej kuchyni cez parc. č. 639, podľa predloženého znaleckého posudku užívanú od roku 1995. Plynomer je odpojený. Životnosť stanovená na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: spevnené plochy - betón

Jedná sa o spevnené plochy na parc. č. 639 užívanú od roku 1975. Životnosť stanovená na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: spevnené plochy - betónové kocky

Jedná sa o spevnené plochy na parc. č. 639 užívanú od roku 1975. Životnosť stanovená na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: dreváreň

Jedná sa o dreváreň na parc. č. 639 za komorou, podľa predloženého znaleckého posudku užívanú od roku 1991. Životnosť stanovená na 40 rokov.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 05.05.2022 o 11.30 hod.

Obhliadka 2: 19.05.2022 o 12.30 hod.

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0172021, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

If you want to start play gambling you should read a lot of info firstly. I use this info portal on the Best Payout Online Casino as here I can find everything I need. The highest payout online casino is the best choice for beginners, as it's very good and interesting.
 

S profesionálmi to má cenu