Rodinný dom v Nitre

TOP ponukaZnížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (936 kB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Domy
LokalitaNitrianský kraj
Ohodnotenie predmetu283 000,-
Najnižšie podanie141 500,-
Minimálne prihodenie1 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve úpadcu •zapísaný na LV č. 8064, vedenom Okresným úradom Nitra, Katastrálny odbor, Okres: Nitra, Obec: NITRA, Katastrálne územie: Párovké Háje a to:

  • stavba so súp. č. 794 na parcele registra „C“ č. 3692/248, Druh stavby: Rodinný dom
  • parcela reg. „C“ parcelné číslo 3692/69, druh pozemku: Orná pôda o výmere 993 m2,
  • parcela reg. „C“ parcelné číslo 3692/248, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 160 m2,
  • parcela reg. „C“ parcelné číslo 3692/283, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 847 m2,

zapísaný na LV č. 5844, vedenom Okresným úradom Nitra, Katastrálny odbor, Okres: Nitra, Obec: NITRA, Katastrálne územie: Nitra a to:

  • parcela reg. „C“ parcelné číslo 7454/10, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 61 m2.

 

Príslušenstvom je: Sklad bez s.č. na p.č. 3692/69, Plot č. 1 od ulice a ľavej strany na p.č. 3692/283, Plot č. 2 od ulice a ľavej strany na p.č. 3692/283 a 3692/69, Vodovodná prípojka na p.č. 3692/283, Vodomerná šachta na p.č. 3692/283, Kanalizačná prípojka splašková na p.č. 3692/283 a 3692/69, Kanalizačná prípojka dažďová na p.č. 3692/283, ČOV na p.č. 3692/69, Akumulačná nádrž ČOV na p.č. 3692/69, Vsakovacia nádrž ČOV na p.č. 3692/69, Elektrická prípojka na p.č. 3692/283, Plynová prípojka na p.č. 3692/283, Terasy na p.č. 3692/283, Vonkajšie schody do RD na p.č. 3692/283, Vonkajšie schody do podzemnej pivnice na p.č. 3692/283, Vonkajšie schody k bránke od ulice na p.č. 3692/283, Spevnené plochy z protišmykovej dlažby na p.č. 3692/283, Spevnené plochy štrkové na p.č. 3692/283, Oporný múr č. 1 na p.č. 3692/283, Oporný múr č. 2 na p.č. 3692/283, Podzemná pivnica na p.č. 3692/283,

(ďalej len „predmet dražby“).

 

Opis predmetu dražby: Rodinný dom súpisné číslo 794 sa nachádza na pozemku parcelné číslo 3692/248 v krajskom meste Nitra v katastrálnom území Párovské Háje na ulici Šúdolská 81. Dom je samostatne stojaci jednopodlažný objekt s obytným podkrovím, do užívania bol daný v roku 2007. Dom je napojený na verejný rozvod vody, zemného plynu a elektriny, kanalizácia je napojená do vlastnú ČOV.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby:

RD s.č. 794 na p.č. 3692/248

POPIS STAVBY:

Základy tvoria betónové pásy s hydroizoláciou, podmurovka je z muriva obloženého umelým kameňom. strecha valbová, krov väznicový, krytina z betónových škridiel BRAMAC, klampiarske konštrukcie strechy sú z medeného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie sú z hliníkového plechu. Predzáhradku domu tvorí pozemok parcelné číslo 7454/10 zaradený v katastrálnom území Nitra. Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva zo zádveria, dvoch šatníkov, obývacej izby, chodby, kotolne s WC, spálne, kúpeľne, detskej izby, pracovne a terasy. Nosnú konštrukciu tvoria sendvičové drevené panely s tepelnou izoláciou, obvodové steny sú zateplené polystyrénom, fasádne omietku sú silikátové, z vnútornej strany sú steny obložené z dosiek zo sadrokartónu, priečky sú drevené, vnútorné omietky sú sádrové, stropy sú drevené trámové s rovným sadrokartónovým podhľadom, schody majú drevené nástupnice bez podstupníc, vstupné dvere sú plastové, ostatné dvere sú drevené rámové plné aj presklené, okná sú plastové s izolačným dvojsklom, opatrené interiérovými hliníkovými horizontálnymi žalúziami, nášľapné vrstvy podláh sú v kúpeľni z mramorovej dlažby, povrchy podláh v ostatných priestoroch sú z keramickej dlažby, kúrenie je ústredné teplovodné podlahové, zdrojom vykurovania a ohrevu vody je plynový kotol typ Buderus, v obývacej izbe je kozub s vykurovacou vložkou, elektroinštalácia je svetelná i motorická, rozvádzač je s ističmi, rozvody studenej a teplej vody sú z plastového potrubia, v kuchyni je jedinečná kuchynská linka v tvare U s kameninovým drezom, zabudovanou plynovou varnou doskou, elektrickou rúrou, umývačkou riadu a odsávačom pár, vodovodná batéria je páková, časť stien medzi pracovnými doskami a nástennými skrinkami je obložená obkladom z kaleného skla, v kúpeľni je samostatný hydromasážny sprchovací kút, keramické umývadlo, WC misa a bidet, vodovodné batérie sú pákové, obklad z mramoru je po strop, vo WC je umývadlo, keramický obklad po strop. Podkrovie dispozične pozostáva z dvoch izieb a kúpeľne s WC, nosnú konštrukciu tvoria sendvičové drevené panely s tepelnou izoláciou, priečky sú z drevenej konštrukcie so sadrokartónovým obkladom, stropy sú drevené trámové s rovným podhľadom s tepelnou izoláciou a so sadrokartónovým obkladom, klampiarske konštrukcie sú z hliníkového plechu, fasádne omietky silikátové, dvere rámové plné i presklené, okná drevené strešné s izolačným dvojsklom, vnútorné omietky sú sadrové, podlaha v kúpeľni je z keramickej dlažby, povrchy podláh v ostatných priestoroch sú plávajúce laminátové, kúrenie je ústredné teplovodné s oceľovými vykurovacími panelmi s termostatickými hlavicami, elektroinštalácia je svetelná, v kúpeľni je osadená kútová plastová tvarovaná vaňa keramické,  umývadlo a kombi záchod, vodovodné batérie sú  pákové, keramický obklad je po strop.

Záhradkárska chata je nepodpivničený prízemný objekt, založený na základových pásoch z prostého betónu s hydroizoláciou, steny sú vymurované z kvádrov, strecha je sedlová, krytina z betónových škridiel, klampiarske konštrukcie sú z hliníkového plechu, vonkajšie omietky sú silikátové, vnútorné omietky vápenné štukové, dvere i okná sú plastové, podlaha je z cementového poteru..

Sklad náradia je nepodpivničený prízemný objekt založený na základových pásoch z prostého betónu s hydroizoláciou, objekt je s oceľovej konštrukcie s oplechovaním, z vonku je obložený OSB doskami so zateplením, strop tvorí podbitie krovu, strecha je sedlová, krytina z betónových škridiel, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, vonkajšie steny sú napustené impregnáciou, vnútorné steny sú opatrené náterom, vráta sú plechové.

Plot č.1 má základ i podmurovku z prostého betónu, výplň plota, plotové vráta i vrátka sú zo strojového pletiva na oceľových rúrach.

Plot č. 2 výplň plota je zo strojového pletiva na oceľových zabetónovaných rúrach.

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

zastavané plochy

POPIS

Pozemky parcelné číslo 3692/248 a 3692/283 sú zaradené v katastri nehnuteľností ako zastavané plochy a nádvoria. Pozemky sa nachádzajú v mimo zastavaného územia obce Nitra v katastrálnom území Párovské Háje. Pozemok parcelné číslo 7454/10 je zaradený v katastri nehnuteľností ako zastavané plochy a nádvoria. Pozemok sa nachádzajú v zastavanom území obce Nitra v rovnomennom katastrálnom území. Obec Nitra má podľa údaju z internetovej stránky cca 78.875 obyvateľov. V mieste, kde sa nachádzajú pozemky je možnosť napojenia na obecný vodovod, elektrický rozvod a rozvod plynu. Pozemky sú mierne svahovité.

Obhliadka predmetu dražby

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., VS: 1102018,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu