Garsónka v Košiciach na ul. Kap. Jaroša

Znížená cena
Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu35 500,-
Najnižšie podanie26 625,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky7 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konania11.september 2018
Čas otvorenia0:00
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

zapísaný na LV č. 11945, vedenom Okresným úradom Košice, okres: Košice III, obec: Košice – Dargovských hrdinov, katastrálne územie: Furča, a to:

  • byt č. 8 na 2.p. vo vchode 10 obytného domu kpt. Jaroša 10 so súp. č. 770, nachádzajúcom sa na parcele č. 2499,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 116/10000,
  • spoluvlastnícky podiel k pozemku (parcela registra „C“ č. 2499 vo výmere 344 m2, Zastavané plochy a nádvoria) vo veľkosti 116/10000,

(ďalej len „predmet dražby“).

 

Opis predmetu dražby: Byt č. 8 sa nachádza na 2. poschodí bytového domu súp. č. 770, na ulici kpt. Jaroša č. 10 v krajskom meste Košice, v katastrálnom území Furča, obec Košice – Dargovských hrdinov, okr. Košice III, na parc. č. 2499. Dispozíciu bytu tvorí 1 x obytná miestnosť a príslušenstvo: predsieň, kúpeľňa spoločná s prechodom do WC, lodžia a pivnica v 1.NP. Výmera bytu bez pivnice a lodžie je 21,27 m2.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby:

Popis bytového domu súp. č. 770, na parc. č. 2499, ul. kpt. Jaroša 10, Košice:

Bytový dom súp. č. 770 panelovej konštrukcie je zrealizovaný v stavebnom panelovom konštrukčnom systéme T 06 B. Objekt je samostatne stojací, vežového typu - bodový.  Bytový dom má 9 nadzemných podlaží. 1.NP (prízemie) je vstupné podlažie s umiestnením spoločných priestorov a pivníc. Celková kapacita  bytového domu je 8 x 5 bytových jednotiek. Na vstupnom podlaží sa nachádza zádverie, priestranná vstupná chodba, spoločné miestnosti, pivnice, výťah a schodisko. Na typickom podlaží sa nachádzajú 4 x dvojizbové byty, 1 x garsónka, výťah a dvojramenné schodisko. Konštrukčná výška typického podlažia je 2,8 m. Ohodnocovaný byt č. 8 sa nachádza na 3.NP (2. poschodí) bytového domu súp. č. 770, na ulici Kpt. Jaroša č. 10, v katastrálnom území Furča, obec Košice - Dargovských hrdinov, okr. Košice III. Bytový dom bol postavený v roku 1979, v čase výstavby sídliska Furča. Je to sídlisko, vystavané z montovaných betónových plošných panelov podľa typových projektov bytových domov. Bytový dom je situovaný v časti mesta zastavanej bytovými domami a budovami občianskej vybavenosti, v tichej lokalite vhodnej na bývanie. Prístup k bytovému domu je z ulice Kpt. Jaroša. V dostupnosti do 500 m sa nachádza OC Torysa so sieťou obchodov a služieb. Na druhej strane hlavnej cesty ulice Trieda arm. gen. Svobodu, o zastávku vyššie sa nachádza Poliklinika Východ, kostol Svätej rodiny a Slovenská pošta. Pod lesom sa nachádza lesopark. Do centra mesta Košice je cca 7 km. Ohodnocovaný byt je I. kategórie s ústredným vykurovaním. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach  domu je 116/10000. Spoluvlastnícky podiel 1/1.

Technický stav: Bytový dom je zateplený s následnou farebnou úpravou vonkajších povrchov s nanesením náteru na báze umelých látok s prevedenou opravou plochej strechy. V bytovom dome bola prevedená výmena vchodových dverí z obidvoch strán vstupu - z východu a západu za plastové, osadené nové poštové schránky, prevedená výmena okien v spoločných priestoroch na 1.NP a schodišťových priestoroch za plastové, výmena dverí do spoločných priestorov a pivníc na vstupnom podlaží, osadená nová dlažba a keramický obklad vo vstupnom podlaží, položená nová PVC krytina na schodiskách a podestách pred bytmi na všetkých podlažiach, prevedená úprava vnútorných povrchov stien (maľba) v spoločných priestoroch. Bola prevedená kompletná výmena stúpacích rozvodov vody, kanalizácie a plynu. Prevedená bola výmena výťahu za nový, osadené boli nové drevené madlá v schodišťových priestoroch. Bytový dom je vybavený novým elektronickým vrátnikom a kamerovým zabezpečovacím systémom.

Dispozičné riešenie: Bytový dom má 1 sekciu, vchod s priestrannou chodbou a schodiskovým priestorom s 1x osobným výťahom nosnosť 400 kg, v 1.NP sú spoločné priestory -/pôvodne práčovňa a sušiareň/ skladové priestory, posilňovňa a pivnice. Bytový dom je napojený na všetky mestské inžinierske siete. Výmena spoločných stúpačiek vedení vody, kanalizácie a plynu bola prevedená v roku 2012.

Bytový dom je v súčasnosti vo veľmi dobrom technickom stave vzhľadom na prevedené zateplenie a ostatné vykonané úpravy. Opotrebovanie stanovené analytickou metódou vzhľadom na prevedenú rekonštrukciu bytového domu a výmenu jednotlivých komponentov vybavenia.

 

Popis bytu č. 8 na 3. NP ( 2. poschodí), ul. Kpt. Jaroša 10, Košice:

Pôdorys bytu tvorí prílohu znaleckého posudku. Byt číslo 8, sa nachádza na 2. poschodí (3.NP), je vybavený základným príslušenstvom a ústredným kúrením z centrálneho zdroja. Byt je v osobnom vlastníctve.

Dispozíciu bytu tvorí 1 x obytná miestnosť a príslušenstvo: predsieň, kúpeľňa spoločná s prechodom do WC, lodžia a pivnica v 1.NP/lodžia sa nazapočítava do podlahovej plochy bytu/. Orientácia obytnej miestnosti v byte je na juhozápad až západ. Dispozícia bytu je pôvodná.

Byt č. 8 je v pôvodnom stave so štandardným pôvodným vybavením bez prevedenej rekonštrukcie, bez prevádzanej pravidelnej bežnej údržby a výmeny jednotlivých prvkov krátkodobej životnosti. Pri stanovení koeficientu vybavenia ,,kv´´ je zohľadnený stav jednotlivých komponentov. Potrebná je okamžitá rekonštrukcia bytu vzhľadom na celkový technický stav. Jednotlivé prvky krátkodobej životnosti sú poškodené. Hygienické  bytové jadro je pôvodné umakartové, značne poškodené vytopením a nedostatočnou údržbou. Vzhľadom na vytopenie jadra bola poškodená aj elektroinštalácia, nachádzajúca sa v jadre, ktorá je v súčasnosti nefunkčná. Funkčná je iba časť elektroinštalácie - zásuvkový okruh. Vybavenie kúpeľne a WC je zastaralé, značne opotrebované. Kúpeľňa je vybavená sprchovacím kútom so sprchovou vaničkou 120 cm, 1x plechové umývadlo, 1x obyčajná vodovodná batéria v kombinácií so sprchovacou hlavicou. Kúpeľňa je prepojená s WC. WC je vybavené keramickou misou WC kombi so splachovacou nádržkou. Podlahy sú pôvodné - gumolit vo všetkých priestoroch bytu. V izbe je umiestnená zastaralá kuchynská linka. Plyn v garsónke nie je. Stúpacie rozvody vody a kanalizácie sú nové z roku 2012 z PVC materiálu s vonkajšou izoláciou a zabudovanými meračmi teplej a studenej vody. V obytnej miestnosti je pôvodné drevené okno so vstupom na lodžiu. Vstupné dvere sú pôvodné dyhové z vonku značne poškodené. V 1.NP sa nachádzajú pivnice. K bytu č. 8 prináleží pivnica č. 8, ktorej výmera 1,73 m2 je započítaná do podlahovej plochy bytu.

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Predsieň 1,26*1,68

2,12

Izba s kuchynským kútom 3,45*4,7

16,22

Kúpeľňa 1,24*1,60

1,98

WC 0,82*1,16

0,95

Výmera bytu bez pivnice

21,27

Pivnica 1,88*0,92

1,73

Vypočítaná podlahová plocha

23,00

Lodžia 3,45*1,10

3,80

Inštalačné jadro 0,40*0,82

0,33

 

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 11.06.2018 o 14.00 hod.

 Obhliadka 2: 12.06.2018 o 10.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., VS: 01302017.

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu