3 - izbový byt v obci Volkovce

Stiahnuť

Znalecký posudok (557 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaNitrianský kraj
Ohodnotenie predmetu37 600,-
Najnižšie podanie37 600,-
Minimálne prihodenie400,-
Výška zábezpeky10 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania15.máj 2019
Čas otvorenia10:00
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Aleny Mesárošovej, Damborského 3 949 01 Nitra, prízemie, kancelária notára

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1620, vedenom Okresným úradom Zlaté Moravce - Katastrálny odbor, okres: Zlaté Moravce, Obec: VOLKOVCE, Katastrálne územie: Volkovce, a to:

  • byt č. 3 na 3.p. vo vchode č. 1 bytového domu so súpisným číslom 220 nachádzajúcom sa na parcele č. 6, a na parcele č. 7,

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 220 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 731,

  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 87/348,

(ďalej len „predmet dražby“)

 

Opis predmetu dražby:

Trojizbový byt č. 3, nachádzajúci sa na druhom nadzemnom podlaží (podľa LV 3.p.) vo vchode 1. Byt dispozične pozostáva z troch izieb, kuchyne, kúpeľne, WC, chodby, komory, loggie a pivnice v podzemnom podlaží. Vypočítaná podlahová plocha je 84,38 m2.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby:

Popis domu:

Bytový dom sa nachádza v obci Volkovce, stavba je klasická štvorbytovka, má 1 vchod, jedno čiastočne zapustené podzemné podlažie a dve nadzemné podlažia, v podzemnom podlaží sú pivnice a spoločné pivničné priestory, v nadzemných podlažiach sú byty, na každom podlaží dva, spolu sú v bytovom dome štyri byty, vo vchode nie je výťah, základy sú betónové s hydroizoláciou, steny sú murované, strecha je plochá, v roku 2017 boli obvodové steny zateplené a opatrené silikátovou tenko vrstvovou farebnou omietkou, zároveň boli v spoločných a pivničných priestoroch osadené nové plastové okná s izolačným dvojsklom a vchodové dvere s presklením a obojstrannými poštovými schránkami, vnútorné omietky sú vápenné hladké, schodisko je železobetónové, povrchy stupňov sú z PVC, na vstupnej podeste je keramická dlažba 10/10, dom je napojený na všetky základné inžinierske siete, bytový dom bol daný do užívania v roku 1972, je dobre udržiavaný.

Popis bytu:

Po roku 2002 bola vykonaná modernizácia bytu spočívajúca vo výmene pôvodných okien za plastové s izolačným dvojsklom, doplnenými interiérovými hliníkovými horizontálnymi žalúziami, kuchynská linka bola vymenená za novú s nerezovým drezom s odkvapkávacou plochou a pákovou nástennou batériou, inštalovaný je novší kombinovaný sporák typ Indesit s odsávačom pár typ Beko, stena pri linke a sporáku je obložená keramickým obkladom, bytové jadro je murované, v kúpeľni je osadený moderný sprchovací kút a umývadlo v toaletnej skrinke s pákovou nástennou batériou, inštalovaný je elektrický závesný zásobníkový ohrievač vody typ Ecofix, v miestnosti WC je novší kombi záchod, v kúpeľni a WC je časť stien obložená keramickým obkladom, odvetranie miestnosti je nútené vetracími podstropnými mriežkami do inštalačnej šachty, kúrenie je ústredné samostatné pre ohodnocovaný byt, v komore je inštalovaný plynový kotol ústredného kúrenia typ Protherm, radiátory sú prevažne rebrové liatinové, podlahy sú betónové s nášľapnými vrstvami v izbách prevažne z novšieho PVC, inde je novšia keramická dlažba, na loggii je novšia mrazuvzdorná dlažba a kovové zábradlie s čiastočným presklením, omietky sú hladké vápenné so stierkou, zárubne sú oceľové, dvere drevené prevažne dyhované, v byte sú rozvody vody, kanalizácie a plynu, vodomer je v skrinke nad podlahou v chodbe, elektroinštalácia je svetelná a zásuvková, v pivnici je betónová podlaha, dve plastové okienka s izolačným dvojsklom, dvere rámové drevené v oceľovej zárubni.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

izba I: 4,71*3,30

15,54

izba II: 4,1*3,31

13,57

izba III: 5,25*3,29

17,27

kuchyňa: 4,78*2,09

9,99

kúpeľňa: 1,64*2,24

3,67

WC: 1,28*0,78

1,00

komora: 1,59*2,32

3,69

chodba: 1,28*1,08+1,02*3,30

4,75

Výmera bytu bez pivnice

69,48

pivnica v I,PP: 3,24*4,60

14,90

Vypočítaná podlahová plocha

84,38

loggia: 1,13*3,26

3,68

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 17.04.2019 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 18.04.2019 o 14.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 1452018, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu