3 - izbový byt v Moldave nad Bodvou

Stiahnuť

Znalecký posudok (1,85 MB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu52 000,-
Najnižšie podanie46 800,-
Minimálne prihodenie1 000,-
Výška zábezpeky10 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konania14.február 2019
Čas otvorenia10:30
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 2090, vedenom Okresným úradom Košice – okolie, katastrálny odbor, obec: Moldava nad Bodvou, katastrálne územie: Moldava nad Bodvou, a to:

  • byt č. 1 na 1.p. vo vchode č. 8 bytového domu Severná 5,6,7,8 so súpisným číslom 983 nachádzajúcom sa na parcele č. 1020/81,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 75/6336,

(ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby: Byt č. 1 sa nachádza na 1. poschodí (2. nadzemnom podlaží) bytového domu na ul. Severná 983/8 v Moldave nad Bodvou. Pozostáva z 3 obytných miestností a príslušenstva. Vypočítaná podlahová plocha vrátane špajze a pivnice je 70,43 m2.  

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby: Opis bytového domu: Dom je postavený na Severnej ul. v Moldave nad Bodvou. Dom má deväť nadzemných podlaží (prízemie osem poschodí). Na prízemí sa nachádzajú spoločné priestory (kočikáreň, sušiareň, mangľovňa), pivnice bytov a komunikačné priestory. V nadzemných podlažiach sú umiestnené byty. Dom má 4 vchody. Vo vchodoch sú na každom podlaží umiestnené 3 bytové jednotky.

Panelová sústava: Bytový dom, v ktorom sa byt nachádza, je celopanelový, postavený v konštrukčnej sústave T08B v priečnom nosnom systéme v module 6000mm s pórobetónovým obvodovým plášťom. Dom má 9 nadzemných podlaží (NP). Vo vstupnom 1.NP je samotný vstup a domové vybavenie, pozostávajúce z miestnosti na odkladanie kočíkov a bicyklov, sušiarne, práčovne, chodieb a pivníc pre každý byt. V ostatných NP sú byty, celkom 24 vo vchode a 96 v bytovom dome. Základy sú zo železobetónových roštov na pilótach. Zvislé nosné steny sú zo železobetónových panelov, obvodový plášť výplňový je z pórobetónových panelov hr.240mm, priečky sú z ľahčených panelov Siporex, stropy sú zo železobetónových predpätých dutinových panelov PPD, strecha je plochá jednoplášťová, dvere prevládajú hladké. Súčasťou zariadenia obytného domu sú rozvody elektriny, sanity, ústredného kúrenia, slaboprúdu, káblového rozvodu TV a hromozvod. K zariadeniu domu patrí osobný výťah s deviatimi stanicami. Technický stav obytného domu zodpovedá veku a údržbe. Vek stavby podľa potvrdenia správcu OSBD - Správa bytov, je 35 rokov, t.j. bol postavený v r.1983. V r.2014 bol dom zateplený a bola vykonaná rekonštrukcia krytiny strechy, výmena stúpacích vedení, rekonštrukcia výťahu, vymenené okná za plastové, položená dlažba v schodiskovom priestore. Životnosť stavby znalec stanovil na 100 rokov.

Spoločné zariadenia:

Rozvod plynu - nový

Elektroinštalácia - pôvodná

Centrálny rozvod vody - nový

Kanalizačné zvody (splaškové a dažďové) - nové

Vykurovanie - ústredné diaľkové z centrálnej plynovej kotolne

Slaboprúdové rozvody - pôvodné

Bleskozvod - nový

Výťahy - štyri, každý s deviatimi stanicami - repasované.

Opis bytu: Byt sa nachádza v krajnej sekcii domu na 1. poschodí (2. nadzemnom podlaží). Byt pozostáva z troch izieb, kuchyne, chodby, kúpeľne a záchodu, lodžie, špajze v schodišťovom priestore a pivnice umiestnenej v 1. nadzemnom podlaží. Byt je čiastočne rekonštruovaný, má vymenené okná a balkónové dvere za plastové, novú kuchynskú linku a plávajúcu podlahu v obývacej izbe a kuchyni ker. dlažbu.

Vybavenie bytu:

Podlahy - plávajúce laminátové v obývacej izbe, v kuchyni keramická dlažba a PVC v ostatných miestnostiach

Okná a balkónové dvere - plastové s izolačným dvojsklom,

Vnútorné dvere -  dyhované pôvodné, vchodové dvere - pôvodné,

Vykurovanie bytu - ústredné teplovodné, vykurovacie telesá  - panelové radiátory,

Rozvody elektriny, istenie umiestnené v chodbe,

Rozvody vody pre teplú aj studenú vodu, vodovodné batérie - pákové,

Vnútorné povrchy - omietky štukové

Vybavenie kúpeľne - pôvodná smaltovaná vaňa, umývadlo pôvodné plechové smaltované,  záchod - KOMBI,

Vybavenie kuchyne - kuchynská linka na báze dreva, nerezový drez, digestor, páková batéria

Bytové jadro - pôvodné umakartové.

Príslušenstvo bytu tvorí: chodba, kúpeľňa, WC, kuchyňa, špajza, loggia a pivnica.

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Izba                 19,27 m2

19,27

Izba                 12,15 m2

12,15

Izba                  8,86 m2

8,86

Kuchyňa              12,57 m2

12,57

Kúpeľňa               2,68 m2

2,68

WC                    0,95 m2

0,95

Chodba               10,78 m2

10,78

Výmera bytu bez pivnice

67,26

Špajza                1,01 m2

1,01

Pivnica               2,16 m2

2,16

Vypočítaná podlahová plocha

70,43

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 28.01.2019 o 14.00 hod.

Obhliadka 2: 29.01.2019 o 10.00 hod.

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN  SK94 5200 0000 0000 1773 8597, VS: 1052018, vedený v OTP Banka Slovensko, a.s.

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu