UPUSTENÉ OD DRAŽBY 3 - izbový byt v Košiciach na Miškoveckej ul.

TOP ponuka
Stiahnuť

Znalecký posudok (748 kB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (214 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu100 000,-
Najnižšie podanie100 000,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky5 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania19.január 2021
Čas otvorenia10:45
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 13253 vedenom Okresným úradom Košice - Katastrálny odbor, okres: Košice IV, obec: KOŠICE - JUH, katastrálne územie: Južné Mesto, a to:

  • byt č. 25 na 8. posch. vo vchode 6 obytného domu Miškovecká 6, so súpisným číslom 1023, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 3677 a obytného domu Miškovecká 7, so súpisným číslom 1024, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 3678
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve vo veľkosti: 228/10000,
  • spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti: 228/10000, k parcele registra "C" KN s parcelným číslom 3677 s výmerou 262 m2, a k parcele registra "C" KN s parcelným číslom 3678 s výmerou 241 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, (ďalej len „predmet dražby“)

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby

Byt č. 25/8. p. byt. domu súp. č.1023, Miškovecká 6, Košice

 

Popis bytového domu súp. č. 1023 a 1024 na parc.  č. 3677 a 3678 na ul. Miškovecká 6, 7 Košice:

Radový bytový dom panelovej konštrukcie je realizovaný ako 9 podlažný s prvým nadzemným vstupným podlažím /1.NP/. Objekt je riešený ako radový bytový dom s dvoma sekciami. Celková kapacita jednej sekcie je 3 bytové jednotky x 8 podlaží, plus 1x1 ( v 1.NP), t.j. 25 bytov.  Nehnuteľnosť bola postavená v roku 1970. Ohodnocovaný byt č. 25 je umiestnený na 8. poschodí /9.NP/ bytového domu súp. č. 1023 na ulici Miškovecká vo vchode č. 6, v katastrálnom území Južné Mesto, obec Košice - JUH, okr. Košice IV. Lokalita v ktorej sa bytový dom nachádza, sídlisko Železníky je vystavané z montovaných betónových plošných panelov podľa typových projektov bytových domov. O byty v tejto lokalite pretrváva ustálený vysoký záujem, vzhľadom na okolité prostredie s blízkosťou a dobrou dostupnosťou centra mesta. Do centra mesta Košice je cca 1,5 - 2,0 km. Trojizbový byt je I. kategórie. Spoluvlastnícky podiel ku spoločným častiam a zariadeniam bytového domu je v podiele 228/10000. Spoluvlastnícky podiel k bytu 1/1.

TECHNICKÝ STAV: /ku dňu 10.11.2020/

Na základe miestneho šetrenia bolo zistené, že zateplenie bytového domu a oprava strechy bola prevedená v roku 2012 - 2013. Prevedená bola aj výmena vstupných dverí (2014) a okien (2009) v spoločných priestoroch, úprava vnútorných povrchov stien a rekonštrukcia výťahovej kabíny (2013), položenie dlažby na vstupnom podlaží (2013). V roku 2003 boli vymenené stúpačkové rozvody vody, kanalizácie a plynu a výmena stúpačky eli NN na chodbe (2013). Bytový dom je vo veľmi dobrom technickom stave.

Dispozičné riešenie: Bytový dom má 9 nadzemných podlaží a jedno podzemné podlažie. V 1.NP, ktoré je vstupným podlažím sa nachádza zádverie, chodba, výťah, jednoramenné schodisko a 1x byt. Na typickom podlaží sa nachádza chodba, 3x byty, 1x výťah, 3x komora a schodisko. Bytový dom je napojený na všetky mestské inžinierske siete (eli., plynovod, vodovod, kanalizácia , teplovod a internet). Prístup k bytovému domu je z ulice Miškovecká s parkoviskom v okolí bytového domu. Bytový dom je hodnotený vo veľmi dobrom technickom stave, vrátane kompletnej obnovy, prevedených opráv a zateplenia obalových konštrukcií.

SPOLOČNÉ ČASTI:

Základy - betónové základové pásy a pilóty

Zvislé nosné konštrukcie - panelové hr. 200 a 250 mm

Deliace konštrukcie - priečky panelové 150 mm

Stropné konštrukcie - zo železobetónových prefabrikovaných dosák 

Schodište - železobetónové prefabrikované jednoramenné

Krytina strechy - z ťažkých navarovacích pásov

Strecha - plochá dvojplášťová

Klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu ( atiky, rímsy, lemovania a pod.)

Úprava vnútorných povrchov - vápenné štukové omietky, bez keramických obkladov

Úprava vonkajších povrchov - zateplenie a  tenkovrstvá omietka silikátová  farebná

Dvere a vráta  - v spoločných priestoroch sú osadené  prevažne dvere na báze dreva plné v plechových zárubniach, vstupné dvere - kovoplast

Okná - plastové s izolačným dvojsklom

Povrchy podláh - v komunikačných priestoroch a na schodiskách a  v 1.NP keramická dlažba, na ostatných podlažiach pred bytmi je  PVC podlahová krytina 

Vonkajšie príslušenstvo - pripojenia na technickú infraštruktúru

 

SPOLOČNÉ ZARIADENIA:

Vykurovanie - teplovodné ústredné, napojenie prostredníctvom výmenníkovej stanice na horúcovod s osadeným meraním a reguláciou, pričom v každom byte sú radiátory s pomerovými meračmi a termostatickými ventilmi. Stúpacie a hlavné rozvody k jednotlivým priestorom sú z oceľových rúr.

Elektroinštalácia - rozvodná sústava 3NPE, 230/400, 50 Hz, TN - S. Všetky elektromery bytov sú inštalované v rozvádzačoch pri vchodoch do bytov. Vnútorné rozvody sú realizované v káblových žľaboch, na jednotlivých podlažiach v spoločných priestoroch nad omietkou. Osvetlenie v spoločných priestoroch je ovládané nástennými vypínačmi s časovačom

Bleskozvod - s uzemňovacou sústavou

Vnútorný vodovod - rozvod studenej a teplej vody, hlavné rozvody z plastových rúr

Meranie spotreby studenej a teplej vody pre jednotlivé byty a nebytové priestory

Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie z plastových rúr

Vnútorný plynovod - rozvod plynu realizovaný z oceľových rúr.

Ohrev teplej vody - centrálny z výmenníkovej stanice napojený na horúcovod.

Vzduchotechnika - podtlakový systém vetrania priestorov kúpeľni a záchodov cez centrálne šachty, vzduchotechnické rozvody pre napojenie odsávačov pár v kuchyniach.

Ostatné - rozvody slaboprúdu (internet, domový telefón - vrátnik).

Výťahy - 1x osobný

 

Popis bytu č. 25 na 8. poschodí, ul. Miškovecká 6,  Košice:

Jedná sa o troj izbový byt, ktorý je v osobnom vlastníctve. Byt so štandardným vybavením, vybavený úplným základným príslušenstvom s kúrením a ohrevom vody z centrálneho zdroja, v pôvodnom stave s pôvodnou dispozíciou, s umakartovým jadrom. V byte sú vymenené okná za plastové, sú tam pôvodné vstupné dvere, z vonkajšej strany vynovené, pôvodné vnútorné dvere, PVC podlahy, byt bez keramickej dlažby (staršia dlažba položená iba vo vstupnej chodbe) a bez keramických obkladov, pôvodná sanita, nová kuchynská linka (2018), pôvodné omietky, pôvodná elektroinštalácia, menené sú bytové rozvody vody v inštalačnom jadre.

Dispozíciu bytu tvorí 3 x izba a príslušenstvo: kuchyňa, predsieň, chodba, kúpeľňa, WC, šatník a komora vedľa bytu na 8. poschodí. K bytu neprináleží pivnica. prináleží k nemu atypická uzavretá loggia so vstupom z kuchyne. Bytové jadro je umakartové. V kúpeľni je osadená pôvodná jednoduchá smaltovaná vaňa, plechové umývadlo, 1 x páková vodovodná batéria so sprchou, samostatné WC so splachovacou nádržkou, bez keramických obkladov stien a bez keramickej dlažby. Podlahy v izbách, kuchyni a na chodbe sú z PVC linolea, v kúpeľni a WC je tiež PVC linoleum. Kuchynská linka je vymenená cca pred dvoma rokmi, je z materiálu na báze dreva o dĺžke 1,8 m s nerezovým drezom a 1x pákovou vodovodnou batériou, bez spotrebičov, iba s digestorom. Za linkou je celá stena obložená PVC obkladom. Omietky sú vápenno-cementové hladké, pôvodné v celom byte. Vnútorné dvere plné hladké dyhové s čiastočným presklením v oceľovej zárubni, vchodové dvere sú drevené dyhové, pôvodné. Všetky okná v byte sú plastové v bielom prevedení. Spoločné rozvody vody a kanalizácie sú z plastových rúr. Ohrev teplej vody a vykurovanie je zabezpečené z centrálneho zdroja s napojením na horúcovod. Kúrenie je oceľovými rebrovými a tiež panelovými radiátormi. K bytu prináleží komora vedľa bytu na chodbe. K bytu neprináleží pivnica, prináleží k nemu bočná uzavretá atypická loggia so vstupom z kuchyne. Dve izby sú orientované na juhozápad a obývacia izba s kuchyňou sú orientované na severovýchod. Byt je vybavený morálne starším vybavením, potrebuje kompletnú rekonštrukciu a modernizáciu. Byt bol v minulosti stále obývaný, ale cca dva roky je neobývaný.

 

Byt je hodnotený v pôvodnom stave, s typovým vybavením. Vybavenie bytu hodnotené v stĺpci ´´štandard´´, zohľadnené pri výpočte koeficientu vplyvu vybavenia ´´kv´´. Pri výpočte opotrebenia je použitá analytická metóda vzhľadom na vykonanú rekonštrukciu bytového domu, jeho spoločných častí, zariadení a spoločných priestorov.

 

Popis bytu č. 25 a jeho príslušenstva, spoločných častí a zariadení bytového domu súp. č.1023:

Súčasťou bytu je vnútorné vybavenie:

vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, a plynové bytové prípojky, prípojka STA, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie. Poštová schránka, zvonček, kuchynská linka, plynový sporák, vodovodné batérie, vaňa a radiátory.

Spoločné časti domu sú najmä:

základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť.

Spoločné zariadenia domu sú najmä:

výťahy, kočikárne, sušiarne, práčovne, STA, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické a plynové domové prípojky aj keď sú umiestnené mimo domu.

Charakter nehnuteľnosti:

Jedná sa o bytovú jednotku v bytovom dome, ktorá je zaradená do I. kategórie s úplným sociálnym vyhotovením a ústredným vykurovaním.

 

Analýza polohy nehnuteľností:

Bytový dom súp. č. 1023, 1024 je panelový radový bytový dom s dvoma sekciami, nachádza sa v katastrálnom území Južné Mesto, obec Košice - JUH, okr. Košice IV, na parc. č. 3677 a 3678 na ulici Miškovecká 6, 7 v centre sídliska Železníky, v lokalite vhodnej na bývanie v zástavbe bytových domov, s doplnkovými stavbami budov občianskej vybavenosti. V bytovom dome nie je občianska vybavenosť. V okolí bytového domu sú spevnené verejné prístupové komunikácie, dosah k miestnej autobusovej a električkovej doprave do 5 minút, dostupnosť autobusovej a železničnej dopravy, taxislužby a leteckej dopravy v rámci krajského mesta Košice.

Bytový dom má 9 nadzemných podlaží a jedno podzemné technické podlažie, pričom prvé nadzemné podlažie je vstupné. Hodnotený byt č. 25 sa nachádza na 8. poschodí /9.NP/ bytového domu. Bytový dom je umiestnený na rovinatom teréne, s prístupom z miestnej komunikácie ul. Miškovecká s možnosťou parkovania autom v okolí bytového domu. Od centra mesta je daná lokalita vzdialená približne 2,0 km, dostupná pešou chôdzou do 20 minút. V krajskom meste Košice, v ktorom sa bytový dom nachádza je kompletná občianska vybavenosť, materské školy, základné školy, stredné školy, pošta, obchody, obchodné domy, hotely, nemocnica, banky a občianska vybavenosť (úrady) krajského mesta. Lokalita - k.ú. Južné Mesto je trvale začlenené do územného plánu mesta Košice a v tejto súvislosti sa nepredpokladajú žiadne zmeny. O byty v tejto lokalite prevláda stále vysoký záujem. Orientácia obytných miestností: Dve obytné miestnosti sú orientované na juhozápad a obývacia izba a kuchyňa na severovýchod. V bezprostrednej blízkosti sa nenachádzajú žiadne prírodne útvary. Vo vzdialenosti nad 1000 m sa nachádzajú lokality Čermeľ, Anička, Bankov a Jazero. V blízkosti sa nachádza kúpalisko Triton, ktoré je už niekoľko rokov mimo prevádzky. Znalec hodnotí byt v pôvodnom stave so štandardným vybavením, v kompletne rekonštruovanom bytovom dome po zateplení obalových konštrukcií, oprave strechy a vnútorných priestorov. Vzhľadom k polohe bytu v bytovom dome, polohe sídliska, technickému stavu bytu, spoločných priestorov obytného domu, ako aj vybavenosti sídliska znalec hodnotí byt ako priemerný.

Analýza využitia nehnuteľností:

Jedná sa o 3 - izbový  byt v panelovom radovom bytovom dome s podlahovou plochou bytu 68,14 m2, v osobnom vlastníctve, na 8. poschodí (najvyššom). Svojím dispozičným riešením je určený na bývanie. Svojmu účelu slúžil bez obmedzenia. Byt v súčasnosti nie je obývaný, cca dva roky.

 

Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností, najmä závady viaznuce na nehnuteľnosti a práva spojené s nehnuteľnosťou:

V súvislosti s využívaním hodnoteného bytu nie sú známe žiadne riziká, ktoré by vplývali na využívanie nehnuteľnosti pre účely bývania. V okolí sa nenachádzajú konfliktné skupiny obyvateľstva.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Predsieň 1,8*1,85

3,33

Chodba 1,21*5,80

7,02

Izba 5,75*3,21

18,46

Izba 4,91*2,50

12,28

Izba 3,0*3,23

9,69

Kuchyňa 4,16*2,53

10,52

Kúpeľňa 1,60*1,60

2,56

WC 1,17*0,83

0,97

Komora 1,80*1,29

2,32

Výmera bytu bez pivnice a komory

67,15

Komora 1,10*0,90

0,99

Vypočítaná podlahová plocha

68,14

 

POZEMKY

Predmetom ohodnotenia sú pozemky registra C-KN s parc. č.3677 a 3678, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Južné Mesto, obce: Košice – JUH, okres: Košice IV, polohou nachádzajúce sa v zastavanom území mesta Košice. Výmera pozemkov je spolu 503 m2. Spoluvlastnícky podiel k pozemkom je 228/10000. Výmera vlastníkovho pozemku je 11,46 m2. Pozemky sú zastavané bytovým domom súp. č. 1023 a 1024, na ulici Miškovecká 6 a 7. Pozemky s možnosťou napojenia na všetky inžinierske siete -na vodovod, kanalizáciu, plynovod, teplovod, NN a internet. V blízkosti sa nachádza zastávka MHD autobusu a električky. Negatívne účinky okolia na pozemky neboli zistené.

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 16.12.2020 o 15.00 hod.

Obhliadka 2: 12.01.2021 o 10.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:0272020,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu