3 - izbový byt v Košiciach na Bruselskej ul.

Stiahnuť

Znalecký posudok (584 kB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (208 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu115 000,-
Najnižšie podanie115 000,-
Minimálne prihodenie500,-
Výška zábezpeky10 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania11.august 2020
Čas otvorenia10:00
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 2359, vedenom Okresným úradom Košice, Katastrálny odbor, okres: Košice I, obec: KOŠICE - SÍDLISKO ŤAHANOVCE, katastrálne územie: Nové Ťahanovce, a to:

  • byt č. 19 na 2. posch. vo vchode 6 obytného domu Bruselská 7, 6 so súpisným číslom 2603, ktorý je postavený na parcele s parcelným číslom 3346/21,
  • Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 2603 nie je evidovaný na liste vlastníctva.
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve: 3401/100000, (ďalej len "Predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby

Byt č. 19, na 2. posch. v byt. dome súp. č.2603, Bruselská 6, Košice

Popis bytového domu súp. č. 2603 na parc.  č. 3346/21 na ul. Bruselská 6, Košice:

Radový bytový dom panelovej konštrukcie je realizovaný v stavebnom konštrukčnom systéme P1.14 ako 9 podlažný s prvým nadzemným vstupným podlažím /1.NP/. Bytové domy P1.14 a P1.15 majú uzavretý priestorový nosný systém, zložený z priečnych a pozdĺžnych nosných stien. V smere rozponu v členení fasády sú záväzné základné moduly 3 000 a 4200 mm. Konštrukčná výška podlaží je 2800 mm. Objekt je riešený ako radový bytový dom s dvomi sekciami. Celková kapacita bytového domu je 2x bytové jednotky x 8 podlaží, t.j. 16 bytov v jednom vchode. Nehnuteľnosť bola postavená v roku 1993, viď doklad o veku stavby. Ohodnocovaný byt č. 19 je umiestnený na 2. poschodí /3.NP/ bytového domu súp. č. 2603 na ulici Bruselská č. 6, v katastrálnom území Nové Ťahanovce, obec Košice - Sídlisko Ťahanovce, okr. Košice I. Lokalita v ktorej sa bytový dom nachádza, Sídlisko Ťahanovce bolo postavené v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Je to pokojná časť sídliska, umiestnená v centre sídliska, vystavaná z montovaných betónových plošných panelov podľa typových projektov bytových domov. O byty v tejto lokalite pretrváva ustálený záujem. Do centra mesta Košice je cca 7 km. Trojizbový byt je I. kategórie. Spoluvlastnícky podiel ku spoločným častiam a zariadeniam bytového domu je v podiele 3401/100000. Spoluvlastnícky podiel k bytu 1/2+1/2.

TECHNICKÝ STAV: /ku dňu 05.02.2020/

Na základe miestneho šetrenia bolo zistené, že na bytovom dome bola prevedená čiastočná obnova v roku 2015 -podľa poskytnutých informácií vlastníka bytu. Bytový dom nie je zateplený. Prevedená bola výmena vstupných dverí z obidvoch strán vstupu a okien v spoločných priestoroch na vstupnom podlaží a všetkých ostatných obytných podlažiach. Vstupná brána bola vybavená elektronickým vrátnikom. Osadené boli nové poštové schránky. Prevedená bola úprava vnútorných povrchov stien vymaľovaním. Vo vstupnom podlaží je obklad stien až po strop. Položená keramická dlažba vo vstupnom podlaží, v spoločných schodiskových priestoroch na všetkých podlažiach je nová nášľapná vrstva z PVC podlahovej krytiny. Osadené boli nové osvetľovacie telesá a regulácia osvetlenia senzorom pohybu s časovačom. V bytovom dome sú pôvodné stúpačkové rozvody vody, kanalizácie a plynu. Vo výťahovej šachte je osadený pôvodný výťah s nosnosťou 320 kg, ktorý je prístupný na medziposchodí. Na výťahu bol vymenený iba ovládací panel.

Bytový dom má 9 nadzemných podlaží. V 1.NP, ktoré je vstupným podlažím sa nachádza zádverie, chodba, výťah, dvojramenné schodisko, miestnosti s pivnicami k jednotlivým bytom, technické miestnosti a spoločné priestory - kočikáreň, práčovňa, sušiareň. Na typickom podlaží sa nachádza chodba, dve bytové jednotky, 1xvýťah a dvojramenné schodisko. Bytový dom je napojený na všetky mestské inžinierske siete (eli., plynovod, vodovod, kanalizácia, teplovod a internet). Prístup k bytovému domu je z ulice Bruselská s parkoviskom pred bytovým domom z južnej strany. Bytový dom je hodnotený vo veľmi dobrom technickom stave, vrátane prevedených opráv bez zateplenia obalových konštrukcií. Úpravy sú zohľadnené pri stanovení koeficientu vybavenosti ,,kv´´. Životnosť a opotrebovanie je stanovené analytickou metódou. Základná životnosť pre bytové domy panelové sa pohybuje v rozmedzí 80 - 100 rokov v závislosti od materiálovo-technického prevedenia a technického stavu bytového domu.

SPOLOČNÉ ČASTI:

Základy - ŽB doska a pilóty, s izoláciou proti zemnej vlhkosti

Zvislé nosné konštrukcie - železobetónový prefabrikovaný skelet montovaný z dielcov betónových plošných

Deliace konštrukcie z betónových panelov hrúbky 80 mm.

Vodorovné konštrukcie - železobetónové prefabrikované dosky z panelov hr. 150 mm a podlahou 50 mm

Železobetónové prefabrikované dvojramenné schodiská s nášľapnou vrstvou liate terazzo

Zastrešenie bez krytiny - plocha strecha, dvojplášťová

Krytina strechy - z povlakových krytín vo forme hydroizolačných pásov

Klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (atiky, rímsy, parapetné plechy, lemovania a pod.).

Úpravy vnútorných povrchov - vápenné štukové omietky stien a stropov, na vstupnom podlaží v zádverí je pôvodný keramický obklad po strop

Úpravy vonkajších povrchov - pôvodná farebná úprava bez zateplenia

Dvere a vráta - v spoločných priestoroch sú osadené prevažne dvere na báze dreva plné v plechových zárubniach,

vstupné dvere kovoplastové so zasklením, vymenené z obidvoch strán vstupu, plus zádverie.

Okná - plastové s dvojvrstvovým zasklením v bielom prevedení

Povrchy podláh - v komunikačných priestoroch vstupného podlažia z keramickej dlažby, pred bytmi, na schodiskách PVC podlahová krytina

Vonkajšie príslušenstvo - pripojenia na technickú infraštruktúru

SPOLOČNÉ ZARIADENIA:

Vykurovanie - teplovodné ústredné, napojenie z centrálnej kotolne, pričom v každom byte sú radiátory

Stúpacie a hlavné rozvody k jednotlivým priestorom sú z oceľových rúr

Elektroinštalácia - rozvodná sústava 3NPE, 230/400, 50 Hz, TN-S. Všetky elektromery bytov sú inštalované

v rozvádzačoch na jednotlivých podlažiach pred bytmi. Vnútorné rozvody sú realizované v káblových žľaboch, na jednotlivých podlažiach v spoločných priestoroch pod omietkou, sčasti pod lištou. Osvetlenie v spoločných priestoroch je pohybovými senzormi s časovačom.

Bleskozvod - s uzemňovacou sústavou

Vnútorný vodovod - rozvod studenej a teplej vody, hlavné rozvody z pozinkované potrubia s tepelnou izoláciou

Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie z plastových rúr

Vnútorný plynovod - z oceľových rúr.

Ohrev teplej vody centrálny z výmenníkovej stanice.

Ostatné - rozvody slaboprúdu (telefón, domový telefón).

Výťahy - 1x osobný výťah, nosnosť do 320 kg

 

Popis bytu č. 19 na 2. poschodí/ 3.NP/, ul. Bruselská č. 6, Košice:

Ohodnocovaný byt č. 19/2 .poschodí je v osobnom vlastníctve vlastníkov. Správcovským bytovým družstvom je SBD I Košice, Vojenská 14, 040 01 Košice.

Dispozíciu bytu tvorí: 3 x izba, predsieň, chodba, kúpeľňa s WC, kuchyňa, lodžia a pivnica v 1.NP.

Samotná podlahová plocha bytu predstavuje výmeru 71,75 m2. K tejto výmere bola pripočítaná podlahová plocha pivnice patriacej k bytu, nachádzajúcej sa v 1.NP t.j. 1,90 m2. Celková podlahová plocha spolu s pivnicou je 73,65 m2. Byt č. 19 je umiestnený vo chode č. 6 vo vnútornej sekcií bytového domu na 2. poschodí /3.NP/ bytového domu Bruselská 6, je vybavený úplným základným príslušenstvom a ústredným kúrením z centrálneho zdroja, s čiastočne zmenenou dispozíciou bytového jadra. Kúpeľňa je spoločná s WC. Byt je vo veľmi dobrom technickom stave, prešiel kompletnou rekonštrukciou v roku 2010, neskôr v roku 2013 bola prevedená rekonštrukcia kúpeľne s WC a v roku 2015 kompletná rekonštrukcia kuchyne s osadením novej linky a spotrebičov. Informácie poskytol majiteľ bytu.

Pri výpočte technickej hodnoty bytu, rekonštrukcie a vybavenie bytu je zohľadnené pri stanovení koeficienta vybavenosti kv. Byt je veľmi dobre udržiavaný, je obývaný majiteľmi bytu.

Vybavenie bytu predstavuje:

Bytové jadro je murované s rohovou vaňou, ktorá je opatrená sklenenou zástenou, s keramickým umývadlom a vývodom na práčku, 1x sprchová batéria, 1x umývadlová batéria. WC v pravej časti kúpeľne je oddelené priečkou, s keramickou WC misou kombi s nádržkou zabudovanou v stene, v pozadí s inštalačným jadrom. Keramický obklad na výšku celej steny a keramická dlažba. Kuchyňa je s osadenou rohovou kuchynskou linkou z materiálu na báze dreva o celkovej dĺžke 4,00 m so vstavanými spotrebičmi - plynová varná doska, multifunkčná elektrická rúra, mikrovlnná rúra, umývačka riadu. V kuchynskej linke je osadený nerezový drez s vodovodnou batériou. Pod oknom v kuchyni je osadený pracovný pult na dĺžku celej steny, ktorý je pokračovaním kuchynskej linky s ktorou tvorí jednoliaty celok. Podlahy v obytných priestoroch sú s nášľapnou vrstvou z tvrdej bukovej plávajúcej podlahy s impregnačnou podložkou. V kuchyni, kúpeľni, WC a pri vstupe v časti predsiene je keramická dlažba. Okná a balkónové dvere sú typové plastové s izolačným dvojsklom, vstupné dvere bezpečnostné z vnútornej strany čalúnené, vnútorné dvere drevené bukové plné a tiež s čiastočným presklením. Na stenách bytu sú vápenné štukové omietky s povrchovou úpravou. Bytové rozvody vodovodu, plynovodu a kanalizačné sú menené v rámci rekonštrukcie bytu. Stúpacie rozvody vody, kanalizácie a plynu sú pôvodné. Rozvody elektroinštalácie sú tiež pôvodné. Kúrenie ústredné teplovodné, radiátory oceľové doskové v izbe s loggiou je oceľový rebrový radiátor. Byt má samostatné meranie SV, TÚV, plynu a elektro, certifikovanými meračmi. Byt je v štandardnej výbave, je obývaný vlastníkmi bytu. K bytu prináleží 1 x lodžia o dĺžke 2,85 m so vstupom z izby č.3 - vedľa kúpeľne, orientovaná na juhozápad. V predsieni, spálni a v izbe č.3 sú osadené vstavané skrine, čo znalec zohľadňuje v položke ostatné pri výpočte koeficienta vybavenosti ´´kv´´. Pivnica sa nachádza v 1. nadzemnom podlaží. Výmera pivnice je 1,36*1,40m.

 

Popis bytu č. 19 - jeho príslušenstva, spoločných častí a zariadení byt. domu s.č. 2603 na ul. Bruselská č. 6:

Súčasťou bytu je vnútorné vybavenie:

vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, a plynové bytové prípojky, prípojka STA, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie. Poštová schránka, zvonček, kuchynská linka, plynový sporák, vodovodné batérie, vaňa a radiátory.

Spoločné časti domu sú:

základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť.

Spoločné zariadenia domu sú:

výťahy, kočikárne, sušiarne, práčovne, STA, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické a plynové domové prípojky aj keď sú umiestnené mimo domu.

Charakter nehnuteľnosti:

Jedná sa o bytovú jednotku v bytovom dome, ktorá je zaradená do I. kategórie s úplným sociálnym vyhotovením a ústredným vykurovaním.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Izba 4,71*4,04

19,03

Izba 4,63*2,85

13,20

Izba 3,77*4,04

15,23

Predsieň 4,04*2,07

8,36

Chodba 2,58*0,82

2,12

Kuchyňa 2,85*3,42

9,75

Kúpeľňa 1,83*1,72+1,20*0,76

4,06

Výmera bytu bez pivnice

71,75

Pivnica 1,36*1,40

1,90

Vypočítaná podlahová plocha

73,65

Loggia 2,85*1,13

3,22

 

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 22.07.2020 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 06.08.2020 o 15.00 hod.

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:1122019,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu