3 - izbový byt v Košiciach na Berlínskej ul.

Stiahnuť

Znalecký posudok (1,05 MB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (221 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu73 500,-
Najnižšie podanie54 800,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky16 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania14.február 2019
Čas otvorenia10:00
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1443, vedenom Okresným úradom Košice - Katastrálny odbor, okres: Košice I, obec: KOŠICE – SÍDLISKO ŤAHANOVCE, katastrálne územie: Nové Ťahanovce, ako:

  • byt č. 2 na 1.p. vo vchode 4 obytného domu Berlínska 3,4 so súpisným číslom 2456, ktorý je postavený na parcele s parcelným číslom 3680; Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 2456 nie je evidovaný na liste vlastníctva.
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo výmere: 272/10000 (ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby:

Byt č. 2  na 1. posch., súp. č .2456, Berlínska 4

Byt č. 2, na 1. poschodí bytového domu súp. č. 2456, na ulici Berlínska č. 4, sa nachádza v krajskom meste Košice, v katastrálnom území Nové Ťahanovce, obec Košice - Sídlisko Ťahanovce, okr. Košice I, na parc. č. 3680 ( parcela nie je predmetom ohodnotenia).

 

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Bytový dom súp. č. 2456 na parc. C-KN č. 3680, ul. Berlínska č. 4, Košice:

Bytový dom je situovaný v časti mesta zastavanej bytovými domami a budovami občianskej vybavenosti, v lokalite vhodnej na bývanie v dostatočnej vzdialenosti od hlavných cestných komunikácií. Je to pomerne pokojná časť sídliska, vystavaná z montovaných betónových plošných panelov podľa typových projektov bytových domov v stavebnom konštrukčnom systéme P.1.14.

Je napojený na všetky inžinierske siete: elektrická prípojka, prípojka plynu, vodovod, kanalizácia a teplovod. Bytový dom bol postavený v rámci výstavby sídliska Ťahanovce a daný do užívania  v roku 1988.

 

Opis stavu predmetu dražby:

Byt č. 2  na 1. posch., súp. č .2456, Berlínska 4

Jedná sa o trojizbový byt, ktorý je v osobnom vlastníctve, vybavený základným príslušenstvom a ústredným kúrením z centrálneho zdroja po prevedenej staršej rekonštrukcii hygienického jadra - kúpeľne s WC v roku 2001 so štandardným vybavením.

Dispozíciu bytu tvorí 3 x obytná miestnosť a príslušenstvo:  predsieň,  kúpeľňa spoločná s WC, kuchyňa, lodžia
a pivnica nachádzajúca sa v 1. NP.  Bytové jadro je murované. V kúpeľni je bezbariérový prístup pre vozičkára. Kuchynská linka poškodená - opotrebovaná, z materiálu na báze dreva o dĺžke 2,4 m s nerezovým drezom, 
s plynovým sporákom, bez digestora s keramickým obkladom okolo sporáka. Podlahy obytných miestnosti sú plávajúce laminátové poškodené a značne opotrebované. V kuchyni je PVC krytina a na chodbe staršia keramická dlažba. Vnútorné rozvody vody, kanalizácie vymenené v rámci rekonštrukcie kúpeľne v roku 2001. Vnútorné dvere hladké  sčasti zasklené, opotrebované.  Vchodové dvere sú drevené dyhové z vnútornej strany poškodené. Okná sú pôvodné drevené zdvojené v izbe vedľa kuchyne je okno plastové, vymenené v roku 2010. Lodžia je opatrená vonkajšími plastovými roletami a uzavretá plastovým obkladom zábradlia, úprava z roku 2007. Kúrenie ústredné teplovodné, radiátory sú pôvodné rebrové a  panelové  s osadenými meračmi.

 

Bytový dom súp. č. 2456 na parc. C-KN č. 3680, ul. Berlínska č. 4, Košice

Radový bytový dom panelovej konštrukcie s dvomi sekciami, je založený na betónových základoch. Zvislé nosné konštrukcie sú montované panelové. Priečky sú montované panelové, hr.150 mm a 80 mm. Vodorovné nosné konštrukcie sú montované železobetónové s rovným podhľadom. Schodište je železobetónové prefabrikované. Strecha je plochá, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné priestory bytového domu sú čiastočne opravené, povrchové úpravy stien a stropov sú vápennými omietkami, bez keramických obkladov. Obklad sa nachádza iba vo vstupnej chodbe v 1.NP. Povrchy podláh spoločných priestorov sú nové z  keramickej dlažby na vstupnom podlaží a na ostatných podlažiach pred bytmi a medziposchodiach,  v pivniciach sú betónové podlahy.  Schody majú povrch liate terazzo. Bytový dom má výťah s nosnosťou do 320 kg.

Dispozičné riešenie: Bytový dom má 9 nadzemných podlaží , 1.NP tvorí vstupné podlažie. Vo vstupnom podlaží sa nachádza zádverie, vstupná chodba, schodisko, pivnice a  miestnosť na bicykle a kočíky, sušiareň, práčovňa
a technická miestnosť. Na typickom podlaží sa nachádza chodba, 2 x bytové jednotky,  1 x výťah s  nosnosťou
do 320 kg, ktorý je situovaný na medziposchodí. Bytový dom je napojený na všetky mestské inžinierske siete. Prístup k bytovému domu je z ulice Európska trieda, následne s odbočením na ul. Berlínska s parkoviskom pred bytovým domom. Vzdialenosť do centra mesta Košice je cca 8 km. Bytový dom je v súčasnosti vcelku v dobrom technickom stave, dobre udržiavaný. Životnosť a opotrebenie sa stanovila lineárnou metódou. Základná životnosť bytového domu sa stanovila na 80 rokov - pre bytové domy panelové.

SPOLOČNÉ ČASTI:

Základy - betónová základová doska

Zvislé nosné konštrukcie - železobetónový prefabrikovaný skelet montovaný z panelov hrúbky 150 mm

Obvodový plášť - z betónových panelov hrúbky 300 mm

Deliace konštrukcie - priečky z betónových panelov hr.150 a 80 mm

Stropné konštrukcie - zo železobetónových prefabrikovaných dosák z  panelov hrúbky 150 mm

Schodište - železobetónové prefabrikované

Zastrešenie bez krytiny - železobetónové prefabrikované stropné dosky

Krytina strechy - plochá strecha dvojplášťová s izoláciou z ťažkých navarovaných pásov.

Strecha - plochá bezspádová

Klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu ( atiky, rímsy, lemovania a pod.)

Úprava vnútorných povrchov - vápenné štukové omietky, bez keramických obkladov

Úprava vonkajších povrchov - nová farebná omietka na báze umelých látok

Dvere a vráta  - v spoločných priestoroch sú osadené  prevažne dvere na báze dreva plné v plechových zárubniach, vstupné dvere kovové so zasklením

Okná - plastové s izolačným dvojsklom

Povrchy podláh - v komunikačných priestoroch  z bežnej keramickej dlažby, na schodoch terazzo, pred vstupmi do bytov keramická dlažba

Vonkajšie príslušenstvo - pripojenia na technickú infraštruktúru

 

 

 

 

 

 

 

SPOLOČNÉ ZARIADENIA:

Vykurovanie -  teplovodné ústredné, napojenie prostredníctvom výmenníkovej stanice na horúcovod s osadeným meraním a reguláciou, pričom v každom byte sú radiátory s pomerovými meračmi a termostatickými ventilmi. Stúpacie a hlavné rozvody k jednotlivým priestorom sú z oceľových rúr.

Elektroinštalácia - rozvodná sústava 3NPE, 230/400, 50 Hz, TN - S. Všetky elektromery bytov sú inštalované
v rozvádzačoch pri vchodoch do bytov. Vnútorné rozvody sú realizované v káblových žľaboch, na jednotlivých podlažiach v spoločných priestoroch pod omietkou. Osvetlenie v spoločných priestoroch je ovládané nástennými vypínačmi.

Bleskozvod - s uzemňovacou sústavou

Vnútorný vodovod - rozvod studenej a teplej vody, hlavné rozvody z oceľových rúr, pôvodné

Meranie spotreby studenej a teplej vody pre jednotlivé byty a nebytové priestory.

Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie z plastových rúr

Ohrev teplej vody - centrálny z výmenníkovej stanice napojený na horúcovod.

Vzduchotechnika -podtlakový systém vetrania priestorov kúpeľní a záchodov cez centrálne šachty, vzduchotechnické rozvody pre napojenie odsávačov pár v kuchyniach.

Ostatné - rozvody slaboprúdu ( telefón, káblová televízia, internet, domový telefón).

Výťahy - 1 x  osobný nosnosť do 320 kg.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA:

 

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Izba: 2,18*3,76

8,20

Izba: 4,04*4,55

18,38

Izba: 2,83*4,71

13,33

Kuchyňa : 1,77*4,70

8,32

Kúpeľňa s WC: 2,52*2,22-0,81*0,67

5,05

Predsieň: 2,19*3,47-2,68*0,51

6,23

Výmera bytu bez pivnice

59,51

Pivnica 1,87*1,26

2,36

Vypočítaná podlahová plocha

61,87

Lodžia 2,38*1,34

3,19

 

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1443, vedenom Okresným úradom Košice - Katastrálny odbor, okres: Košice I, obec: KOŠICE – SÍDLISKO ŤAHANOVCE, katastrálne územie: Nové Ťahanovce, ako:

  • byt č. 2 na 1.p. vo vchode 4 obytného domu Berlínska 3,4 so súpisným číslom 2456, ktorý je postavený na parcele s parcelným číslom 3680; Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 2456 nie je evidovaný na liste vlastníctva.
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo výmere: 272/10000 (ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby:

Byt č. 2  na 1. posch., súp. č .2456, Berlínska 4

Byt č. 2, na 1. poschodí bytového domu súp. č. 2456, na ulici Berlínska č. 4, sa nachádza v krajskom meste Košice, v katastrálnom území Nové Ťahanovce, obec Košice - Sídlisko Ťahanovce, okr. Košice I, na parc. č. 3680 ( parcela nie je predmetom ohodnotenia).

 

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Bytový dom súp. č. 2456 na parc. C-KN č. 3680, ul. Berlínska č. 4, Košice:

Bytový dom je situovaný v časti mesta zastavanej bytovými domami a budovami občianskej vybavenosti, v lokalite vhodnej na bývanie v dostatočnej vzdialenosti od hlavných cestných komunikácií. Je to pomerne pokojná časť sídliska, vystavaná z montovaných betónových plošných panelov podľa typových projektov bytových domov v stavebnom konštrukčnom systéme P.1.14.

Je napojený na všetky inžinierske siete: elektrická prípojka, prípojka plynu, vodovod, kanalizácia a teplovod. Bytový dom bol postavený v rámci výstavby sídliska Ťahanovce a daný do užívania  v roku 1988.

 

Opis stavu predmetu dražby:

Byt č. 2  na 1. posch., súp. č .2456, Berlínska 4

Jedná sa o trojizbový byt, ktorý je v osobnom vlastníctve, vybavený základným príslušenstvom a ústredným kúrením z centrálneho zdroja po prevedenej staršej rekonštrukcii hygienického jadra - kúpeľne s WC v roku 2001 so štandardným vybavením.

Dispozíciu bytu tvorí 3 x obytná miestnosť a príslušenstvo:  predsieň,  kúpeľňa spoločná s WC, kuchyňa, lodžia
a pivnica nachádzajúca sa v 1. NP.  Bytové jadro je murované. V kúpeľni je bezbariérový prístup pre vozičkára. Kuchynská linka poškodená - opotrebovaná, z materiálu na báze dreva o dĺžke 2,4 m s nerezovým drezom, 
s plynovým sporákom, bez digestora s keramickým obkladom okolo sporáka. Podlahy obytných miestnosti sú plávajúce laminátové poškodené a značne opotrebované. V kuchyni je PVC krytina a na chodbe staršia keramická dlažba. Vnútorné rozvody vody, kanalizácie vymenené v rámci rekonštrukcie kúpeľne v roku 2001. Vnútorné dvere hladké  sčasti zasklené, opotrebované.  Vchodové dvere sú drevené dyhové z vnútornej strany poškodené. Okná sú pôvodné drevené zdvojené v izbe vedľa kuchyne je okno plastové, vymenené v roku 2010. Lodžia je opatrená vonkajšími plastovými roletami a uzavretá plastovým obkladom zábradlia, úprava z roku 2007. Kúrenie ústredné teplovodné, radiátory sú pôvodné rebrové a  panelové  s osadenými meračmi.

 

Bytový dom súp. č. 2456 na parc. C-KN č. 3680, ul. Berlínska č. 4, Košice

Radový bytový dom panelovej konštrukcie s dvomi sekciami, je založený na betónových základoch. Zvislé nosné konštrukcie sú montované panelové. Priečky sú montované panelové, hr.150 mm a 80 mm. Vodorovné nosné konštrukcie sú montované železobetónové s rovným podhľadom. Schodište je železobetónové prefabrikované. Strecha je plochá, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné priestory bytového domu sú čiastočne opravené, povrchové úpravy stien a stropov sú vápennými omietkami, bez keramických obkladov. Obklad sa nachádza iba vo vstupnej chodbe v 1.NP. Povrchy podláh spoločných priestorov sú nové z  keramickej dlažby na vstupnom podlaží a na ostatných podlažiach pred bytmi a medziposchodiach,  v pivniciach sú betónové podlahy.  Schody majú povrch liate terazzo. Bytový dom má výťah s nosnosťou do 320 kg.

Dispozičné riešenie: Bytový dom má 9 nadzemných podlaží , 1.NP tvorí vstupné podlažie. Vo vstupnom podlaží sa nachádza zádverie, vstupná chodba, schodisko, pivnice a  miestnosť na bicykle a kočíky, sušiareň, práčovňa
a technická miestnosť. Na typickom podlaží sa nachádza chodba, 2 x bytové jednotky,  1 x výťah s  nosnosťou
do 320 kg, ktorý je situovaný na medziposchodí. Bytový dom je napojený na všetky mestské inžinierske siete. Prístup k bytovému domu je z ulice Európska trieda, následne s odbočením na ul. Berlínska s parkoviskom pred bytovým domom. Vzdialenosť do centra mesta Košice je cca 8 km. Bytový dom je v súčasnosti vcelku v dobrom technickom stave, dobre udržiavaný. Životnosť a opotrebenie sa stanovila lineárnou metódou. Základná životnosť bytového domu sa stanovila na 80 rokov - pre bytové domy panelové.

SPOLOČNÉ ČASTI:

Základy - betónová základová doska

Zvislé nosné konštrukcie - železobetónový prefabrikovaný skelet montovaný z panelov hrúbky 150 mm

Obvodový plášť - z betónových panelov hrúbky 300 mm

Deliace konštrukcie - priečky z betónových panelov hr.150 a 80 mm

Stropné konštrukcie - zo železobetónových prefabrikovaných dosák z  panelov hrúbky 150 mm

Schodište - železobetónové prefabrikované

Zastrešenie bez krytiny - železobetónové prefabrikované stropné dosky

Krytina strechy - plochá strecha dvojplášťová s izoláciou z ťažkých navarovaných pásov.

Strecha - plochá bezspádová

Klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu ( atiky, rímsy, lemovania a pod.)

Úprava vnútorných povrchov - vápenné štukové omietky, bez keramických obkladov

Úprava vonkajších povrchov - nová farebná omietka na báze umelých látok

Dvere a vráta  - v spoločných priestoroch sú osadené  prevažne dvere na báze dreva plné v plechových zárubniach, vstupné dvere kovové so zasklením

Okná - plastové s izolačným dvojsklom

Povrchy podláh - v komunikačných priestoroch  z bežnej keramickej dlažby, na schodoch terazzo, pred vstupmi do bytov keramická dlažba

Vonkajšie príslušenstvo - pripojenia na technickú infraštruktúru

 

 

 

 

 

 

 

SPOLOČNÉ ZARIADENIA:

Vykurovanie -  teplovodné ústredné, napojenie prostredníctvom výmenníkovej stanice na horúcovod s osadeným meraním a reguláciou, pričom v každom byte sú radiátory s pomerovými meračmi a termostatickými ventilmi. Stúpacie a hlavné rozvody k jednotlivým priestorom sú z oceľových rúr.

Elektroinštalácia - rozvodná sústava 3NPE, 230/400, 50 Hz, TN - S. Všetky elektromery bytov sú inštalované
v rozvádzačoch pri vchodoch do bytov. Vnútorné rozvody sú realizované v káblových žľaboch, na jednotlivých podlažiach v spoločných priestoroch pod omietkou. Osvetlenie v spoločných priestoroch je ovládané nástennými vypínačmi.

Bleskozvod - s uzemňovacou sústavou

Vnútorný vodovod - rozvod studenej a teplej vody, hlavné rozvody z oceľových rúr, pôvodné

Meranie spotreby studenej a teplej vody pre jednotlivé byty a nebytové priestory.

Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie z plastových rúr

Ohrev teplej vody - centrálny z výmenníkovej stanice napojený na horúcovod.

Vzduchotechnika -podtlakový systém vetrania priestorov kúpeľní a záchodov cez centrálne šachty, vzduchotechnické rozvody pre napojenie odsávačov pár v kuchyniach.

Ostatné - rozvody slaboprúdu ( telefón, káblová televízia, internet, domový telefón).

Výťahy - 1 x  osobný nosnosť do 320 kg.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA:

 

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Izba: 2,18*3,76

8,20

Izba: 4,04*4,55

18,38

Izba: 2,83*4,71

13,33

Kuchyňa : 1,77*4,70

8,32

Kúpeľňa s WC: 2,52*2,22-0,81*0,67

5,05

Predsieň: 2,19*3,47-2,68*0,51

6,23

Výmera bytu bez pivnice

59,51

Pivnica 1,87*1,26

2,36

Vypočítaná podlahová plocha

61,87

Lodžia 2,38*1,34

3,19

 

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 28.01.2019 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 29.01.2019 o 13.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0907 420 820.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:1002018,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu