2 - izbový byt v Humennom na ul. Nemocničná

Znížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (3,10 MB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (194 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaPrešovský kraj
Ohodnotenie predmetu39 800,-
Najnižšie podanie19 900,-
Minimálne prihodenie500,-
Výška zábezpeky5 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konania8.február 2023
Čas otvorenia9:30
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Alexandry Palovčíkovej, Karola Kuzmányho 24, 071 01 Michalovce

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0903 420 800 bezplatná linka

 

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel o veľkosti ½ na súbore nehnuteľností, ktorý je zapísaný na LV č. 7508, vedenom Okresným úradom Humenné, Katastrálny odbor, Okres: Humenné, Obec: HUMENNÉ, Katastrálne územie: Humenné a to:

  • byt č. 7 na 2.p. vo vchode 9 bytového domu, Popis stavby: Bytovka, so súpisným číslom 1441, ktorý je postavený na parcelách registra "C" KN s parcelným číslom 3422 a 3423,

–   podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve: 66/2159,

  • spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 66/2159, na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 3422 s výmerou 444 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 3423 s výmerou 297 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.

(ďalej len "predmet dražby").

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Opis predmetu dražby a Opis stavu predmetu dražby:

BYTY

Byt č. 7 na parc. CKN č. 3422, 3423, Ul. Nemocničná 1441/9 Humenné

POPIS

Trojizbový byt č. 7 sa nachádza v obytnom dome na Ul. Nemocničnej č.s. 1441 v intraviláne okresného mesta Humenné, na sídlisku I, v centrálnej časti sídliska, v katastrálnom území Humenné. Bytový dom č.s. 1441 sa nachádza na parcele č. 3422, 3423. Bytová jednotka č. 7 sa nachádza na 2. poschodí (3. NP) obytného domu. V bytovom dome na 1. NP sú prevažne nebytové priestory - obchody, reštaurácia. Ukončenie výstavby obytného domu bolo v roku 1958 podľa údajov Energobytu, s.r.o. Humenné o veku bytového domu, ktorý tvorí prílohu znaleckého posudku. Vzhľadom k tomu, že pozemok na predloženom LV je v podielovom vlastníctve vlastníka bytu, je predmetom hodnotenia v znaleckom posudku v podiele 66/2159. Súčasťou prevodu vlastníctva bytu bola aj pivnica o celkovej ploche 5,66 m2. Na základe požiadavky objednávateľa je ohodnocovaný podiel 1/2.

 

Popis bytového domu:

Bytový dom je klasickej murovanej konštrukcie, má 4 a 3 nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie, valbovú strechu s vymenenou škridlou, vymenenými klampiarskymi konštrukciami, opraveným krovom. Prvé podzemné podlažie tvoria pivnice, skladové priestory pre obchody a spoločné priestory pre bicykle a kočiare. Na 1. NP sú nebytové priestory - obchody. Na 2. NP až 4. NP sú situované byty. V poslednom období bola vykonaná komplexná oprava strešného plášťa. Byt sa nachádza v obytnom dome klasickej murovanej konštrukcie s valbovou strechou s škridlovou krytinou. Obvodový plášť je murovaný hrúbky do 500 mm. Klampiarske konštrukcie sú kompletné nové, okná prevažne plastové. Úprava spoločných priestorov bežná (podlahy vstupných chodieb keramická dlažba, schodisko dvojramenné prefabrikované s povrchom brúsený betón, omietky vápenné hladké, pivnice majú podlahy z cementového poteru). Obytný dom nemá výťah.

Popis bytu:

V byte boli vykonané rozsiahle stavebné úpravy, je po komplexnej rekonštrukcií okolo roku 2019. V byte je vykonávaná bežná údržba. Bytová jednotka pozostáva z dvoch obytných miestností, po rekonštrukcií. Obytné miestnosti ako aj príslušenstvo majú novú hladkú omietku, nová kuchynská linka tvaru "L". Podlaha obytných miestností laminátová, WC a kúpeľňa nová keramická dlažba. Obytné miestnosti sú dostatočne presvetlené, výplňové okenné konštrukcie sú nové plastové okná s izolačným dvojsklom, hliníkové žalúzie, nové dvere dyhované plné alebo zasklené, drevené obložkové zárubne. V byte je nový rozvod elektriny, TV, PC, vody, kanalizácie, zemného plynu, vykurovacie telesá sú nové panelové radiátory s termostatickými ventilmi a pomerovými meračmi tepla. Rozvod zemného plynu v kuchyni, kuchynská linka rozvinutej dĺžky 5,90 m, vstavané spotrebiče - elektrická multifunkčná rúra, plynová varná doska, umývačka riadu, digestor všetko Electrolux, silgranitový drez, páková vodovodná batéria. Bytové jadro je murované. Nová elektroinštalácia svetelná ističe s prúdovým chráničom, rozvod PC, TV. Nové prípojky vody od stúpacích rozvodov z plastových rúr. Kanalizačné prípojky zo zariaďovacích predmetov v byte z PVC rúr. Teplá voda ohrievaná z centrálneho zdroja. V kúpeľni rohový murovaný sprchovací kút, keramické umývadlo, keramický obklad stien po strop, podlaha keramická dlažba, páková vodovodná batéria. WC závesné, keramický obklad stien po strop, podlaha keramická dlažba. Vstavané skrine. Byt je užívaný, udržiavaný po komplexnej rekonštrukcií. Prvky dlhodobej životnosti sú pôvodné opotrebované úmerne veku, prevažná väčšina prvkov krátkodobej životnosti je nová. Vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie, použitie materiálov pri prestavbe, vek a technický stav bolo opotrebenie vypočítané analytickou metódou na 33,32 %.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Izba

 

4,05*4,18

16,93

Izba

 

3,51*4,16

14,60

Kuchyňa

 

4,09*3,55

14,52

Kúpeľňa

 

2,03*1,33-0,33*0,73

2,46

WC

 

1,50*0,86

1,29

Predsieň

 

3,35*1,70+1,54*2,37-0,56*0,54

9,04

Výmera bytu bez pivnice

58,84

Pivnica

 

3,06*1,85

5,66

Vypočítaná podlahová plocha

64,50

Počet izieb: 2

Spoluvlastnícky podiel: ½

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

Pozemky v k.ú. Humenné

POPIS

Pozemky na predloženom LV č. 7508, k.ú. Humenné, obec Humenné sú v podielovom vlastníctve 66/2159, ohodnocovaný podiel 1/2, parc. č. 3422 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 444 m2, t.j. 6,79 m2, parc. č. 3423 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 297 m2, t.j. 4,54 m2. Pozemky sú situované na ulici Nemocničnej, v centrálnej časti sídliska I. V blízkosti je súvislá zástavba obytných domov, železničná a autobusová stanica, hypermarket Tesco, stredné školy, materská škola, nemocnica s poliklinikou, parkoviská a trávnaté plochy.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 23.01.2023 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 30.01.2023 o 14.00 hod.

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0242022, vedený v Prima banka Slovensko a.s.,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu

Spoľahlivé a poctivé slovenské online kasína 2022

Tvrdá konkurencia, ktorá vládne v dnešnom biznise s hazardnými hrami, núti prevádzkovateľov hazardných hier brať svoju povesť čo najvážnejšie. Veľké slovenské hazardné portály, ktoré pôsobia v tomto odvetví už mnoho rokov, si len zriedkakedy dovolia dopustiť sa nečestného konania voči zákazníkom. Ale podvodníci tiež nespia a šikovne sa maskujú ako slušné inštitúcie, čím zavádzajú neskúsených používateľov. Preto by ste mali zvážiť odborné rady a uprednostniť skutočne renomované a spoľahlivé slovenské online kasína so zaručenými výbermi. SK online kasína na https://onlinecasino-sk-24.com/ s dobre regulovanými licenciami, certifikátmi od známych audítorov, originálnym softvérom od známych značiek, pozornou zákazníckou podporou, jasnými podmienkami služieb a spravodlivou reklamou by sa mali považovať za spoľahlivé. Ak si nie ste istí alebo práve robíte prvé kroky v oblasti hazardných hier, dôverujte odborníkom, ktorí sa v tejto oblasti dobre vyznajú. OnlineCasino-SK-24.com recenzenti pravidelne kontrolujú známe online kasína a aktualizujú svoje recenzie. Zoznam 10 najlepších online kasín na Slovensku obsahuje len spoľahlivé stránky.