3 - izbový byt v Čiernej nad Tisou

Stiahnuť

Znalecký posudok (520 kB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (224 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu6 600,-
Najnižšie podanie6 600,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky1 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania23.november 2018
Čas otvorenia10:00
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 695 vedenom Okresným úradom Trebišov - Katastrálny odbor, okres: Trebišov, obec: ČIERNA NAD TISOU, katastrálne územie: Čierna nad Tisou, a to:

  • byt č. 12 na 3. p. vo vchode 1 obytného domu na ul. Námestie pionierov so súpisným číslom 152, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 2; právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 152 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 84,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo výmere: 810/10000 (ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby:

Byt č. 12 na 3. p. bytového domu so súp. č. 152 na ul. Námestie pionierov v Čiernej nad Tisou

Byt č. 12 sa nachádza na najvyššom 3. poschodí bytového domu č.s. 152, na ul. Námestie pionierov, vchod 1, katastrálne územie Čierna nad Tisou. Pozostáva z troch obytných miestností, balkóna a príslušenstva, ktorým je predsieň, chodba, kuchyňa, kúpeľňa s WC a pivnica č. 12. Vypočítaná podlahová plocha bytu je vrátane pivnice 75,53 m2.

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Bytový dom so súp. č. 152 na ul. Námestie pionierov v Čiernej nad Tisou

Bytový dom je murovaný, má prízemie a tri poschodia, napojený je na všetky inžinierske siete, nemá výťah. Vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, základy, strecha, schody, úpravy vnútorných povrchov, podlahy
a rozvody štandardné.

 

 

 

Opis stavu predmetu dražby:

Byt č. 12 na 3. p. bytového domu so súp. č. 152 na ul. Námestie pionierov v Čiernej nad Tisou

Byt je stavebne upravený - bytové jadro murované s keramickým obkladom, zariaďovacie predmety sprchovací kút (poškodený), umývadlo, splachovací záchod (poškodený), batérie pákové, v kuchyni kuchynská linka chýba, podlahy v izbách laminátové (časť poškodená), ostatné keramická dlažba, úpravy vnútorných povrchov hladké omietky - v časti okolo vymenených okien poškodené (nevyspravené), okná plastové, dvere hladké plné alebo presklené - časť chýba, vstupné dvere obyčajné, vykurovanie centrálne s radiátormi, zdroj teplej vody centrálny, rozvody vody, kanalizácie, elektriny a plynu štandardné, plynomer odpojený. Byt je vo výlučnom vlastníctve
a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu je 810/10 000. Byt má centrálne vykurovanie a úplné príslušenstvo.

 

Bytový dom so súp. č. 152 na ul. Námestie pionierov v Čiernej nad Tisou

V roku 2014 realizované - nová strešná krytina, zateplenie, plastové okná v spoločných častiach, plastové vstupné dvere, vlastná kotolňa. Bytový dom bol do užívania odovzdaný v roku 1960. Údržba bytového domu je dobrá, opotrebenie vzhľadom na modernizáciu bytového domu a bytu sa stanovuje zjednodušenou analytickou metódou, základná životnosť sa stanovuje na 100 rokov (budovy pre bývanie murované hr. do 45 cm, monolitické, montované - odporúčaná životnosť 80-100 rokov).

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

 Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Izba                             4,00*4,14

16,56

Izba                             3,73*4,14

15,44

Izba                             3,43*4,18

14,34

Kuchyňa                      2,50*4,18

10,45

Predsieň                       1,37*3,11

4,26

Chodba                        1,17*2,17

2,54

Kúpeľňa s WC             1,79*2,88

5,16

Komora                       1,35*0,86      

1,16

Pivnica                        2,91*1,93

5,62

Vypočítaná podlahová plocha

75,53

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 05.11.2018 o 09.00 hod.

Obhliadka 2: 06.11.2018 o 15.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0907 420 820.

 

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:1622014,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu