2 - izbový byt v Moldave nad Bodvou

Stiahnuť

Znalecký posudok (745 kB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (257 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu32 500,-
Najnižšie podanie32 500,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky9 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania21.august 2019
Čas otvorenia10:15
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 3200, vedenom Okresným úradom Košice – okolie, Katastrálny odbor, Okres: Košice - okolie, Obec: MOLDAVA NAD BODVOU, Katastrálne územie: Moldava nad Bodvou, a to:

–     byt č. 7 na 3. posch. vo vchode 18 byt. dom s centr. kotolňou so súpisným číslom 643 nachádzajúci sa na parcele reg. "C" KN s parcelným číslom 1237,

  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 54/1844,
  • spoluvlastnícky podiel k pozemku: vo veľkosti: 54/1844, nachádzajúci sa na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 1237 o výmere 449 m², druh pozemku: zastavaná plochá a nádvorie, (ďalej len „Predmet dražby“).

 

Opis predmetu dražby:

Byt č. 7, na 3. poschodí bytového domu súp. č. 643, na ul. Rožňavská č. 18, na parc. č. 1237 v meste Moldava nad Bodvou, v okrese Košice - okolie. Jedná sa o dvojizbový byt, ktorý je v osobnom vlastníctve. Vypočítaná podlahová plocha bytu (bez balkóna) je 54,20 m2.

Bytový dom je situovaný v časti mesta zastavanej bytovými domami a budovami občianskej vybavenosti, v lokalite vhodnej na bývanie. Nachádza sa v blízkosti frekventovanej cestnej komunikácie ulice Rožňavská. Je to časť mesta, vystavaná z murovaných tehlových bytových domov podľa typových projektov bytových domov, v susedstve a oproti cez cestu ul. Rožňavská sa nachádza komerčná zóna. Bytový dom je napojený na inžinierske siete: elektrická prípojka, vodovod, kanalizácia a teplovod. Bytový dom bol postavený a daný do užívania v roku 1962, podľa dokladu vystaveného správcom bytového domu BodvaTel, s.r.o. - Školská č.5, Moldava nad Bodvou. Radový bytový dom má dva vchody, má 5 nadzemných podlaží a jedno podzemné podlažie. 1.NP tvorí vstupné podlažie. Vo vstupnom podlaží sa nachádza vstupná chodba, dvojramenné schodisko, tri bytové jednotky a výťah. V 1.PP / suteréne/ sú pivnice, miestnosť pre bicykle a kočíky a technické miestnosti. V suteréne sa nachádzajú spoločné rozvody ÚK, vody, kanalizácie a elektro. Na typickom podlaží sa nachádza chodba, 3 bytové jednotky a dvojramenné schodisko. Celkom v bytovom dome, v obidvoch vchodoch sa nachádza 30 bytov. Vo vchode č. 18 je 15 bytov.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Izba: 3,42*6,50

22,23

Izba: 3,42*3,89

13,30

Kuchyňa : 3,15*2,53+1,27*0,31

8,36

Kúpeľňa: 1,50*1,31

1,97

WC: 0,99*0,90

0,89

Predsieň: 3,64*0,99+2*(0,35*1,0)+0,99*1,36

5,65

Výmera bytu bez pivnice

52,40

Pivnica 1,80

1,80

Vypočítaná podlahová plocha

54,20

balkón 3,5

3,50

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby:

Popis bytu: Byt so štandardným vybavením, vybavený základným príslušenstvom a  kúrením z centrálneho zdroja v pôvodnom stave s umakartovým jadrom. v byte sú vymenené okná za plastové a vstupné dvere.

Dispozíciu bytu tvorí 2 x obytná miestnosť a príslušenstvo: predsieň, kúpeľňa, WC, kuchyňa, balkón a pivnica nachádzajúca sa v 1. PP. Bytové jadro je umakartové s čelnou murovanou stenou. V kúpeľni je osadená plechová vaňa, keramické umývadlo, 1 x páková vodovodná batéria nad umývadlom a 1 x sprchová batéria nad vaňou, bez keramických obkladov a dlažby. Podlaha je betónová. Samostatné WC má 1x keramickú misu so splachovacou nádržkou, s betónovou podlahou, bez obkladov stien. Kuchynská linka je nová, z materiálu na báze dreva o dĺžke 2 m so smaltovaným drezom a 1x pákovou vodovodnou batériou, s elektrickým sporákom s elektrickou rúrou. Podlahy obytných miestnosti sú pôvodné parketové. V obývacej izbe je položené na parketovej podlahe linoleum. V  kuchyni, predsieni, v kúpeľni a WC  je betónová podlaha, na ktorej je položené linoleum. Omietky sú  vápenno-cementové hladké v celom byte. Vnútorné dvere plné hladké  dyhové s presklením s plechovými zárubňami, vchodové dvere sú drevené dyhové. Všetky okná v byte sú plastové v bielom prevedení. Spoločné rozvody vody a kanalizácie sú z plastových rúr, vymenené. Ohrev teplej vody a vykurovanie je zabezpečené z centrálneho zdroja s napojením na horúcovod. Kúrenie je plechovými doskovými radiátormi v každej izbe a kuchyni. K bytu prináleží balkón, orientovaný na juh. V 1.PP sa nachádza pivnica patriace k bytu. / pivnica nebola znalcovi sprístupnená/.

Byt je hodnotený v pôvodnom stave, s výmenou okien za plastové a s výmenou dverí, radiátorov a kuchynskej linky. Vybavenie bytu a bytového domu je zhodnotené v stĺpci ´´štandard´´, zohľadnené pri výpočte koeficientu vplyvu vybavenia ´´ kv´´.  Pri výpočte opotrebenia je použitá lineárna metóda. Životnosť stanovená na 110 rokov/ pre budovy na bývanie - murované/ vzhľadom na vykonané opravy bytového domu – zateplenie, opravu strechy, výmenu strešnej krytiny, výmenu okien, vstupnej brány, výmenu stúpačiek, a opravu bytu - výmenu okien, dverí, radiátorov a kuchynskej linky.

Súčasťou bytu je vnútorné vybavenie:

vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické,  a plynové bytové prípojky, prípojka STA, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie. Poštová schránka, zvonček, kuchynská linka, plynový sporák, vodovodné batérie, vaňa a radiátory.

Spoločné časti domu sú:

základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť.

Spoločné zariadenia domu sú:

výťahy, kočikárne, sušiarne, práčovne, STA, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické a plynové domové prípojky aj keď sú umiestnené mimo domu.

Charakter nehnuteľnosti:

Jedná sa o bytovú jednotku v bytovom dome, ktorá je zaradená do I. kategórie s úplným sociálnym vyhotovením a ústredným vykurovaním z centrálneho zdroja.

 

Popis bytového domu: Radový bytový dom murovanej tehlovej konštrukcie postavený v konštrukčnej sústave T03 B, s pozdĺžnym nosným systémom, vytvorený ako dvojtrakt s hĺbkou 5 m. Tvorí ho sústava nosných obvodových stien s hrúbkou 375 mm a stredového múru s hrúbkou 500 mm zloženého z radu pilierov. Priečne vystuženie zabezpečujú priečne murované steny s hrúbkou 250 mm pri schodištiach a na konci sekcií. Konštrukčná výška podlaží je 3,0 m, svetlá výška miestností je 2,675 m. Obvodový plášť je nosný, vytvorený z tehlových blokov murovaných z metrických dierovaných tehál CDm s hrúbkou 365 mm. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom, vnútorné dvere sú hladké plné s oceľovou zárubňou. Schodište je železobetónové prefabrikované dvojramenné, pravotočivé. v zrkadle schodišťa je výťah, ktorý je v súčasnosti nepojazdný. Priečky v obytných priestoroch sú murované zo zvisle dierovaných tehál so skladobnou hrúbkou 62,5 mm a 125 mm. Vodorovné nosné - stropné konštrukcie sú vytvorené zo železobetónových dutinových panelov PZD so šírkou 500 alebo 1000 mm, výškou 215 mm, dĺžkou 5300 mm, ktoré sú uložené na obvodové murivo a prievlaky nad strednými piliermi. Podlahy v obytných priestoroch majú hrúbku 100 mm so zabudovanou zvukovou izoláciou. V izbách sa vytvorila plávajúca podlaha s nášľapnou vrstvou z bukových vlysov, v ostatných priestoroch bytu je cementový poter. Strecha je plochá jednoplášťová s novou živičnou krytinou so žľabmi a strešnými zvodmi, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné priestory bytového domu sú upravené, povrchové úpravy stien a stropov sú vápennými omietkami, bez keramických obkladov s ochranným lakovým náterom. Povrchy podláh spoločných priestorov  na vstupnom podlaží a  na podestách pred bytmi sú z pôvodnej keramickej dlažby, v suteréne sú betónové podlahy. Schody majú povrch liate terazzo. Bytový dom je zateplený kontaktným zatepľovacím systémom s povrchovou úpravou farebnou silikátovou omietkou. Vstup do bytového domu bol upravený výmenou vstupnej brány za kovovú s čiastočným presklením s osadenými poštovými schránkami a elektronickým vrátnikom. Súčasne bola prevedená výmena okien v spoločných priestoroch na chodbách a v pivniciach. V inštalačnej šachte boli vymenené spoločné rozvody vodovodu a kanalizácie.

Bytový dom je napojený na všetky mestské inžinierske siete okrem plynu, a to: elektrina, voda, kanalizácia, teplovod a internet. Vykurovanie je diaľkové z centrálneho zdroja - kotolne K-3. Prístup k bytovému domu je z ulice Rožňavská s parkoviskom pred bytovým domom. Bytový dom sa nachádza neďaleko centra mesta s dostupnosťou do 5 minút. Bytový dom je v súčasnosti  vo veľmi dobrom technickom stave, potrebuje iba opravu výťahu. Životnosť a opotrebenie som stanovila lineárnou metódou vzhľadom na nedostupnosť presných údajov o čase prevedených oprav jednotlivých prvkov bytového domu. Základná životnosť bola stanovená na 110 rokov, vzhľadom na prevedené zateplenie a ostatné opravy / životnosť murovaných budov na bývanie sa pohybuje od 100 - 120 rokov, v závislosti od konštrukcie/.

 

POZEMKY

Predmetom ohodnotenia sú pozemky registra C-KN parc. č. 1237 ležiace v katastrálnom území Moldava nad Bodvou, obce: Moldava nad Bodvou, okres: Košice - okolie, polohou nachádzajúce sa blízko centra mesta, na jeho okraji, v zastavanom území mesta Moldava nad Bodvou. Výmera pozemkov je spolu 449 m2. Spoluvlastnícky podiel k pozemkom podľa LV č. 3200 je: • 54/1844. Celková výmera vlastníkovho pozemku je 13,15 m2.

Pozemky sú zastavané bytovým domom s centr. kotolňou súp. č. 643, na ulici Rožňavská 18. Pozemky s možnosťou napojenia na inžinierske siete - na vodovod, kanalizáciu, NN a internet. Negatívne účinky okolia na pozemky neboli zistené. Pozemky sú nezatienené a neohrozené chemickými výparmi.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 12.08.2019 o 14.00 hod.

 Obhliadka 2: 13.08.2019 o 10.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 810.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 1322018, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Košice.

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu