UPUSTENÉ OD DRAŽBY 2 - izbový byt v Leviciach

Stiahnuť

Znalecký posudok (447 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaNitrianský kraj
Ohodnotenie predmetu37 400,-
Najnižšie podanie37 400,-
Minimálne prihodenie1 000,-
Výška zábezpeky10 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania13.jún 2019
Čas otvorenia12:00
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Yvety Alsterovej, Nám. hrdinov č. 7-8, 934 01 Levice

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 7714, vedenom Okresným úradom Levice, katastrálny odbor, obec: LEVICE, katastrálne územie: Levice, a to:

  • byt č. 1 na prízemí vo vchode č. 21 BYTOVÉHO DOMU so súpisným číslom 3463 nachádzajúcom sa na parcele č. 4213/1
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti: 5030/35631,
  • spoluvlastnícky podiel k pozemku – parcely registra „C“ č. 4213/1 vo výmere 154 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vo veľkosti: 5030/35631, (ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby: Dvojizbový byt č. 1, nachádzajúci sa na prvom nadzemnom podlaží (podľa LV prízemie). Byt dispozične pozostáva zo spálne, obývačky, kuchyne, WC, chodby a pivnice v podzemnom podlaží. Vypočítaná podlahová plocha bytu (vrátane pivnice) je 49,35 m2.

Bytový dom sa nachádza v okresnom meste Levice na Ružovej ulici 21, leží na pozemku parcelné číslo 4213/1, postavený bol v roku 1977, má obdĺžnikový pôdorysný tvar, jedno podzemné podlažie s pivničnými a spoločnými priestormi, tri nadzemné podlažia s bytmi, jeden vchod, na každom podlaží sú dva byty, spolu je v bytovom dome 6 bytov.

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

izba (obývačka): 3,38*4,64

15,68

izba (spálňa): 3,36*3,50

11,76

kuchyňa: 3,36*2,01+2,50*1,70

11,00

kúpeľňa: 1,57*1,59

2,50

WC: 1,16*0,83

0,96

chodba: 3,36*1,42

4,77

Výmera bytu bez pivnice

46,67

pivnica v I,PP: 1,19*2,25

2,68

Vypočítaná podlahová plocha

49,35

Pozemok parcelné číslo 4213/1 je zaradený v katastri nehnuteľností ako zastavaná plocha a nádvorie. Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce Levice. Okresné mesto Levice má podľa internetovej stránky cca 34.649 obyvateľov. V mieste, kde sa nachádza ohodnocovaný pozemok je možnosť napojenia na všetky základné inžinierske siete. Ohodnocovaný pozemok je rovinatý.

 

Opis stavu predmetu dražby: V byte boli v rámci modernizácie v roku 2007 vymenené pôvodné okná za plastové s izolačným dvojsklom a interiérovými horizontálnymi hliníkovými žalúziami, osadená nová kuchynská linka s nerezovým drezom s odkvapkávacou plochou a pákovou nástennou batériou, inštalovaný bol kombinovaný sporák s plynovými horákmi a elektrickou pečiacou rúrou, zrealizovaný bol čiastočný keramický obklad stien pri linke a sporáku, v izbách bola pôvodná podlahovina z PVC nahradená laminátovou plávajúcou, vonkajšie umakartové steny bytového jadra boli obložené sadrokartónovými doskami. Povrchy podláh v ostatných miestnostiach sú z pôvodného PVC, dvere sú pôvodné drevené plné a čiastočne presklené, osadené v oceľových zárubniach, vstupné dvere sú dodatočne doplnené dvojbodovým rozperným systémom, z interiérovej strany sú obložené koženkou, v kúpeľni je oceľová smaltovaná vaňa a otočné oceľové smaltované umývadlo so spoločnou miešacou batériou, v miestnosti WC je kombizáchod, priestory kúpeľne a WC sú odvetrané do inštalačnej šachty, kúrenie je diaľkové teplovodné, radiátory sú prevažne plechové rebrové, opatrené termostatickými ventilmi a meračmi pre pomerový rozpis spotreby tepla, ohrev vody je diaľkový centrálny, v inštalačnej šachte je plynomerom s dvomi vodomermi, v predsieni nad vstupnými dverami je čiastočne poškodená rozvodná skrinka s automatickými ističmi, elektroinštalácia je svetelná a zásuvková, pivnica má tri steny murované a jednu priečku od suseda z drevených zvislých hranolkov, povrch podlahy je z cementového poteru, dvere sú drevené plné hladké, zavedená je svetelná elektroinštalácia.

Základy bytového domu tvoria železobetónové pásy, steny sú murované, stropy zo železobetónových panelov s rovným podhľadom, vo vchode nie je výťah. Schodisko je železobetónové s povrchom terazzo, podesty a medzipodesty majú keramickú dlažbu, omietky sú vápenné s náterom sokla, od roku 2006 v rámci modernizácie je strecha sedlová s miernym sklonom bez možnosti zobytnenia podkrovia, krov drevený väznicový, krytina z pozinkovaného profilovaného plechu, okná v spoločných priestoroch plastové s izolačným dvojsklom, hlavné vstupné dvere do bytového domu kovové s presklením, vonkajšie omietky dodatočne zateplené s povrchovou farebnou úpravou silikátovou tenkovrstvovou omietkou. Dom je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu a plyn, zavedená je svetelná a zásuvková elektroinštalácia.

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 27.05.2019 o 13.00 hod.

Obhliadka 2: 28.05.2019 o 10.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 810.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN  SK94 5200 0000 0000 1773 8597, VS: 0222019, vedený v OTP Banka Slovensko, a.s.

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu