UPUSTENÉ OD DRAŽBY 2 - izbový byt v Leviciach

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaNitrianský kraj
Ohodnotenie predmetu39 800,-
Najnižšie podanie39 800,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky10 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania27.marec 2018
Čas otvorenia13:15
Miesto konaniaSalónik reštaurácie Hotela Lev, prízemie, Ul. Čsl. armády 2, 934 01 Levice

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 7418, vedenom Okresným úradom Levice, Katastrálny odbor, Okres: Levice, obec: Levice, Katastrálne územie: Levice, a to:

  • byt č. 4 na 2.p. vo vchode 17 bytového domu so súpisným číslom 3082, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 6896/96,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 5864/206291,
  • spoluvlastnícky podiel k pozemku: 5864/206291; parcela registra "C" KN s parcelným číslom 6896/96 o výmere 941 m², druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,

(ďalej len „predmet dražby”).

 

Opis predmetu dražby: Byt č. 4 je dvojizbový, nachádzajúci sa na treťom nadzemnom podlaží (podľa LV 2.p.). Byt dispozične pozostáva zo spálne s balkónom situovaným na juhozápadnú stranu, obývačky a kuchyne situovanými do ulice na severovýchodnú stranu, kúpeľne, WC špajze, predsiene a chodby. Vypočítaná podlahová plocha je 58,64 m2.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby: Popis bytového domu:

Bytový dom je v okresnom meste obce Levice na Severnej ulici 13,15,17, leží na pozemku parcelné číslo 6896/96, postavený bol v roku 1999, má obdĺžnikový pôdorysný tvar, sedlovú strechu, krov drevený, podkrovný priestor nie je obytný, krytina je z asfaltového šindľa, zo statického hľadiska ide o štvorpodlažný monolitický železobetónový stenový nosný systém, bytový dom má 3 vchody, v prvom nadzemnom podlaží je zariadenie obchodu, vo vyšších troch nadzemných podlažiach sú byty, na každom podlaží vo vchode dva, spolu je v bytovom dome 18 bytov a jeden obchodný priestor, vo vchode nie je výťah. schodisko je železobetónové montované, stupne a podesty majú povrch z terazzo dlažby, zábradlie je oceľové s dreveným madlom, omietky sú vápenné s náterom sokla, okná schodišťa sú pôvodné plastové, vstupné vchodové dvere do bytového domu s presklením a poštovými schránkami a dvere zádveria sú plastové, v rokoch 2011 a 2014 boli vo všetkých bytoch spoločne vymenené pôvodné plastové okná s dvojitým sklom za nové plastové s trojitým sklom a vykonané zateplenie obvodového plášťa 12 cm hrubým polystyrénom s povrchovou úpravou tenkostennou farebnou omietkou. Dom je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu a plyn, zavedená je svetelná a zásuvková elektroinštalácia.

 

Popis bytu:

V byte boli vykonané dve rozsiahle modernizácie, spoločne boli vymenené pôvodné plastové okná s dvojitým sklom za nové plastové s trojitým sklom a interiérovými horizontálnymi hliníkovými žalúziami, vstupné dvere sú bezpečnostné s viacbodovým kovaním, nášľapné vrstvy podláh sú z keramickej dlažby, povrchy stien sú stierkované, v izbách sú sadrokartónové okrasné poličky, stropy sú prevažne doplnené sadrokartónovými rôzne tvarovanými ustúpenými podhľadmi výrazne kontrastných farieb s elektrickými bodovými svietidlami, byt nebol v čase obhliadky obývaný, zárubne sú oceľové, interiérové dvere boli odstránené, v kuchyni je uskladnená nerozbalená nová kuchynská linka s nerezovým drezom s odkvapkávacou plochou, linka nie je osadená, nie je vyhotovené napojenie na vodu a kanalizáciu, v kuchyni nie sú inštalované žiadne spotrebiče, v kúpeľni je obmurovaná a keramickým obkladom obložené plechová smaltovaná vaňa a keramické umývadlo s pákovými batériami, v miestnosti WC je osadený kombizáchod, steny kúpeľne a WC sú do výšky cca 2 m obložené keramickým obkladom, priestory kúpeľne a WC sú odvetrané do inštalačnej šachty elektrickými ventilátormi, vybudovaním priečky v časti chodby bola zriadená miestnosť špajze s prístupom za plastovou roletou k inštalačnej šachte s plynomerom a dvomi vodomermi, kúrenie je diaľkové teplovodné, radiátory plechové panelové, opatrené termostatickými ventilmi a meračmi pre pomerový rozpis spotreby tepla, ohrev vody je diaľkový centrálny, v predsieni pri vstupných dverách je domový vrátnik, nad dverami je rozvodná skrinka s automatickými ističmi, elektroinštalácia je svetelná a zásuvková, zásuvky v byte boli v čase obhliadky odstránené, na balkóne je dlažba z vymývaného betónu, zábradlie je kovové.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

obývačka: 4,03*4,56

18,38

spálňa: 2,84*4,70

13,35

kuchyňa: 2,83*3,26

9,23

kúpeľňa: 1,89*1,67

3,16

WC: 1,00*1,20

1,20

predsieň: 4,04*2,00

8,08

chodba: 0,86*3,77+0,88*1,24

4,33

špajza: 1,08*0,84

0,91

Vypočítaná podlahová plocha

58,64

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

Spoluvlastnícky podiel

POPIS

Pozemok parcelné číslo 6896/96 je zaradený v katastri nehnuteľností ako zastavané plochy a nádvoria. Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce Levice. Okresné mesto Levice má podľa internetovej stránky cca 34.649 obyvateľov. V mieste, kde sa nachádza ohodnocovaný pozemok je možnosť napojenia na všetky základné inžinierske siete. Pozemok je rovinatý.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 08.03.2018 o 14.00 hod.

Obhliadka 2: 09.03.2018 o 10.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 1102017, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom. 

S profesionálmi to má cenu