2 - izbový byt v Košiciach na Bukureštskej ul.

Znížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (952 kB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (302 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu59 900,-
Najnižšie podanie49 900,-
Minimálne prihodenie500,-
Výška zábezpeky10 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konania6.november 2018
Čas otvorenia10:45
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1767, vedenom Okresným úradom Košice, Katastrálny odbor, Okres: Košice I, Obec KOŠICE – SÍDLISKO ŤAHANOVCE, Katastrálne územie: Nové Ťahanovce, a to:

  • byt č. 3 na 1.p. vo vchode 1 obytného domu, Bukureštská 1, 2, 3 so súpisným číslom 2508, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 3729,

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 2508 nie je evidovaný na liste vlastníctva.

  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 1256/100000,

(ďalej len "predmet dražby")

 

Opis predmetu dražby:

Dvojizbový byt č. 3, na 1. poschodí /2.NP/ bytového domu súp. č. 2508, na ulici Bukureštská č. 1, sa nachádza v krajskom meste Košice, v katastrálnom území Nové Ťahanovce, obec Košice - Sídlisko Ťahanovce, okr. Košice I, na parc. č. 3729. Vzhľadom na to, že nebola umožnená obhliadka bytu, znalec vychádzal z poskytnutého znaleckého posudku č. 44/2014, vypracovaného Ing. Alenou Horváthovou: Dispozíciu bytu tvorí 2 x obytná miestnosť a príslušenstvo: predsieň, kúpeľňa, WC, kuchyňa, šatník, lodžia a pivnica nachádzajúca sa v 1. NP. Vypočítaná podlahová plocha je 49,36 m2.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby: Popis bytového domu:

Bytový dom je situovaný v časti mesta zastavanej bytovými domami a budovami občianskej vybavenosti, v lokalite vhodnej na bývanie v dostatočnej vzdialenosti od hlavných cestných komunikácií. Je to pomerne pokojná okrajová časť sídliska, vystavaná z montovaných betónových plošných panelov podľa typových projektov bytových domov. Bytový dom je napojený na všetky inžinierske siete: elektrická prípojka, prípojka plynu, vodovod, kanalizácia a teplovod. Bytový dom bol postavený v rámci výstavby sídliska Ťahanovce a daný do užívania  v roku 1989, podľa dokladu vystaveného správcom domu ÚBD Košice, Bukureštská 12, Košice.

 

TECHNICKÝ POPIS BYTOVÉHO DOMU A BYTU

Popis bytového domu súp. č. 2508, na parc.  C - KN č. 3729, ul. Bukureštská č. 1, Košice:

Radový bytový dom panelovej konštrukcie je založený na betónových základových pásoch a pilótach. Zvislé nosné konštrukcie sú montované ŽB prefabrikované panelové. Priečky sú betónové panelové, hr.150 mm a 0 mm, svetlá výška bytu je 263 cm. Vodorovné nosné konštrukcie sú montované železobetónové s rovným podhľadom. Schodište je dvojramenné, železobetónové prefabrikované. Strecha je plochá s novou krytinou, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné priestory bytového domu sú sčasti rekonštruované, osadené sú nové plastové okná a oceľové dvere s elektronickým vrátnikom,  nové poštové schránky, povrchové úpravy stien a stropov sú pôvodné s vápennými omietkami, s pôvodným keramickým obkladom na vstupnom podlaží. Povrchy podláh spoločných priestorov sú z  keramickej dlažby na vstupnom podlaží,  na schodiskách je pôvodné liate terazzo a na podestách linoleum, v suteréne sú betónové podlahy. Bytový dom má pôvodný výťah s nosnosťou do 320 kg. Bytový dom  nie je zateplený, je s pôvodnou vonkajšou farebnou povrchovou úpravou fasády.

Dispozičné riešenie: Bytový dom má 9 nadzemných podlaží, pričom 1.NP je vstupné podlažie. Vo vstupnom podlaží sa nachádza vstupná chodba, schodisko, pivnice a  miestnosť na bicykle a domové vybavenie. Na typickom podlaží sa nachádza chodba, 3 x bytové jednotky, 1 x výťah s nosnosťou do 320 kg, ktorý je situovaný na medziposchodí. Bytový dom je napojený na všetky mestské inžinierske siete. Prístup k bytovému domu je z ulice Európska trieda, následne s odbočením na ul. Bukureštská s parkoviskom pred bytovým domom. Vzdialenosť do centra mesta Košice je cca 8 km. Bytový dom je v súčasnosti vcelku v dobrom technickom stave. Životnosť a opotrebenie  je stanovené lineárnou metódou.

SPOLOČNÉ ČASTI:

Základy - betónové základové pásy, a na pilótach

Zvislé nosné konštrukcie - železobetónový prefabrikovaný skelet montovaný z panelov hrúbky 150 mm

Obvodový plášť - z betónových panelov hrúbky 300 mm

Deliace konštrukcie - priečky z betónových panelov hr. 150 a 80 mm

Stropné konštrukcie - zo železobetónových prefabrikovaných dosák z  panelov hrúbky 150 mm

Schodište - železobetónové prefabrikované dvojramenné

Zastrešenie bez krytiny - železobetónové prefabrikované stropné dosky

Krytina strechy - plochá strecha dvojplášťová s izoláciou, z ťažkých navarovaných pásov.

Strecha - plochá bezspádová

Klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu ( atiky, rímsy, lemovania a pod.)

Úprava vnútorných povrchov - vápenné štukové omietky, s keramickým obkladom na vstupnom podlaží

Úprava vonkajších povrchov - bez  zateplenia s pôvodnou farebnou povrchovou úpravou

Dvere a vráta - v spoločných priestoroch sú osadené  prevažne dvere na báze dreva plné v plechových zárubniach, vstupné dvere kovové so zasklením

Okná - plastové s izolačným dvojsklom

Povrchy podláh - v komunikačných priestoroch z bežnej keramickej dlažby, na schodiskách liate terazzo, na podestách linoleum

Vonkajšie príslušenstvo - pripojenia na technickú infraštruktúru

SPOLOČNÉ ZARIADENIA:

Vykurovanie - teplovodné ústredné, napojenie prostredníctvom výmenníkovej stanice na horúcovod s osadeným meraním a reguláciou, pričom v každom byte sú radiátory s pomerovými meračmi a termostatickými ventilmi. Stúpacie a hlavné rozvody k jednotlivým priestorom sú z oceľových rúr.

Elektroinštalácia - rozvodná sústava 3NPE, 230/400, 50 Hz, TN - S. Všetky elektromery bytov sú inštalované v rozvádzačoch pri vchodoch do bytov. Vnútorné rozvody sú realizované v káblových žľaboch, na jednotlivých podlažiach v spoločných priestoroch pod omietkou. Osvetlenie v spoločných priestoroch je ovládané vypínačmi, s časovačom

Bleskozvod - s uzemňovacou sústavou

Vnútorný vodovod - rozvod studenej a teplej vody, hlavné rozvody z plastových rúr, výmena cca v roku 2006

Meranie spotreby studenej a teplej vody pre jednotlivé byty a nebytové priestory.

Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie z plastových rúr

Ohrev teplej vody - centrálny z výmenníkovej stanice napojený na horúcovod.

Vzduchotechnika - podtlakový systém vetrania priestorov kúpeľní a záchodov cez centrálne šachty, vzduchotechnické rozvody pre napojenie odsávačov pár v kuchyniach.

Ostatné - rozvody slaboprúdu ( telefón, káblová televízia, internet, domový telefón).

Výťahy - 1 x  osobný nosnosť do 320 kg.

 

Popis bytu:

Popis bytu č. 3, na 1. poschodí, ul. Bukureštská č. 1, Košice:

Jedná sa o dvojizbový byt, ktorý je v osobnom vlastníctve so štandardným typovým vybavením, vybavený základným príslušenstvom a ústredným kúrením z centrálneho zdroja, s pôvodným bytovým jadrom, s prevedenou výmenou okien za plastové s  výmenou podlahových krytín za plávajúce laminátové v izbách, položením keramickej dlažby v ostatných priestoroch,  výmenou kuchynskej linky, s novými stierkami a zasklením lodžie.

Bytové jadro je pôvodné umakartové. V kúpeľni je osadená vaňa, keramické umývadlo, 1 x páková vodovodná batéria a 1 x sprchová batéria. WC je samostatné, má 1x keramickú misu WC kombi, bez keramických obkladov s keramickou dlažbou. Kuchynská linka o dĺžke 2,5 m je vymenená, materiál na báze dreva s nerezovým drezom, so spotrebičmi - kombinovaným plynovým sporákom a digestorom. Podlahy obytných miestnosti sú plávajúce laminátové, ostatné sú z keramickej dlažby. V byte sú nové omietky, vápenno-cementové hladké. Rozvody vody a kanalizácie sú z plastových rúr, inštalácia zemného plynu pre kuchynský šporák s meraním v inštalačnom jadre pri WC, teplá voda a kúrenie z mestského teplovodu. Rozvody elektroinštalácie 230 V a TV rozvody sú pod omietkou. Vnútorné dvere hladké sčasti zasklené s plechovými zárubňami, vchodové dvere sú drevené dyhové. Okná sú plastové. Lodžia je zasklená s položením keramickej dlažby. Kúrenie ústredné teplovodné, radiátory sú rebrové a panelové s osadenými meračmi.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Izba:           4,09*4,038

16,52

Izba:           4,401*2,843

12,51

Kuchyňa : 2,594*2,817

7,31

Kúpeľňa   1,653*1,896

3,13

WC:             1,189*0,799

0,95

Šatník:       1,933*1,138

2,20

Predsieň:  1,689*1,316

2,22

Chodba:     3,709*0,814

3,02

Výmera bytu bez pivnice

47,86

Pivnica 1,5*1

1,50

Vypočítaná podlahová plocha

49,36

Lodžia 1,13*2,68

3,03

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 24.10.2018 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 25.10.2018 o 14.00 hod.

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0622018, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu